Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Nhằm bảo đảm việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC của ngành nông nghiệp được đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, có trọng tâm tại đơn vị; các TTHC được thực hiện đúng quy định của văn bản quy phạm pháp luật, phục vụ tốt nhu cầu của cá nhân và tổ chức; Thực hiện công khai, minh bạch các thông tin về TTHC nhằm tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức tiếp cận, kiểm tra giám sát việc thực hiện các TTHC; đảm bảo sự tham gia ý kiến, phản ánh của cá nhân, tổ chức đối với các quy định hành chính hiện hành, góp phần hạn chế, ngăn ngừa tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời, xác định rõ trách nhiệm của cơ quan, người có thẩm quyền trong kiểm soát TTHC. Sở Nông nghệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Kế hoạch số 89/KH-SNN ngày 26/12/2022 về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2023, cụ thể như sau:


Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo danh mục dịch vụ công trực tuyến một phần cho phép nộp hồ sơ trực tuyến, thủ tục hành chính chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, cụ thể như sau:


Nhằm kịp thời phát hiện những quy định hành chính có nội dung không cần thiết, các TTHC không còn phù hợp, không đáp ứng được các nguyên tắc về quy định TTHC, để kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các quy định về TTHC tiết kiệm thời gian, chi phí cho tổ chức, cá nhân; lựa chọn, rà soát các TTHC có quy định về yêu cầu thành phần hồ sơ chưa tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC để đề xuất phương án đơn giản hóa cho phù hợp.


Thực hiện Quyết định số 2020/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.


Nhằm nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết nhanh chóng, kịp thời. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và công chức các phòng thuộc Sở trong thực thi nhiệm vụ, phục vụ nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành, thực thi công vụ, sự hài lòng của tổ chức, cá nhân trong việc giải quyết thủ tục hành chính.


Nhằm nâng cao nhận thức, chất lượng điều hành của lãnh đạo các phòng, đơn vị liên quan trực tiếp đến CPI, Với mục tiêu quyết tâm bứt phá mạnh mẽ về điểm số và thứ hạng PCI của ngành để được xếp vào nhóm đơn vị có chất lượng điều hành kinh tế tốt trong toàn tỉnh; tạo môi trường kinh doanh thực sự thông thoáng, minh bạch, năng động và thuận lợi, thu hút đầu tư của các tổ chức, cá nhân vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, góp phần mục tiêu phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn.


Chiều ngày 12/7, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức hội nghị sơ kết công tác cái cách hành chính 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Hà Kim Oanh, Phó giám đốc sở chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc, công chức tham mưu công tác cải cách hành chính, kiểm soát TTHC các đơn vị trực thuộc.


Nhằm nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của tổ chức, cá nhân thường gặp khi thực hiện TTHC trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp để kịp thời tháo gỡ, giải quyết; đồng thời nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các phòng, đơn vị và công chức, viên chức tham mưu giải quyết TTHC.


Thực hiện Kế hoạch số 798/KH-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022 và Kế hoạch số 04/KH-SNN ngày 17/01/2022 về việc triển khai công tác cải cách hành chính năm 2022. Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành kế hoạch tổ chức đối thoại trực tiếp với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính (TTHC) và giải quyết TTHC năm 2022 như sau:


Bảo đảm tính trang nghiêm, lịch sự, nâng cao hiệu quả hoạt động của Sở Nông nghiệp và PTNT, các ban, đơn vị trực thuộc Sở; Xây dựng phong cách ứng xử chuẩn mực của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động nhằm bảo đảm sự liêm chính, có phẩm chất đạo đức, công tâm, khách quan, chuyên nghiệp, tận tụy, đúng vai trò, tròn trách nhiệm với công việc; có tinh thần, ý thức luôn phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; Tạo môi trường văn hóa, văn minh, hiện đại công sở; phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó của mỗi công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan với các quan hệ công tác nhằm nâng cao năng lực, trách nhiệm, uy tín của cơ quan. Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải Quyết định số 119/QĐ-SNN ngày 12/4/2022 về việc ban hành Quy chế văn hóa công sở của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn, cụ thể như sau:

12345