Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên của đơn vị. Thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tích cực triển khai nhiều nội dung, giải pháp đồng bộ để nâng cao kết quả thực hiện công tác CCHC của Sở.


Sáng ngày 24/6/2021, Đoàn kiểm tra công tác CCHC Sở Nông nghiệp và PTNT do đồng chí Hà Kim Oanh, Phó Giám đốc Sở làm trưởng đoàn cùng các thành viên trong đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác CCHC tại Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản.


Thời gian qua, công tác CCHC tiếp tục được Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tập trung thực hiện ở các lĩnh vực như cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, cải cách hành chính công, hiện đại hóa nền hành chính.


Những năm qua, xác định tầm quan trọng của công tác CCHC, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành nhiều chủ trương, giải pháp để lãnh đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ này và đạt được những kết quả tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của ngành.


Ngày 24/01/2021, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Văn bản số 147/SNN-KHTC gửi các phòng, đơn vị trực thuộc Sở về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp quốc gia năm 2021.


Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải Quyết định số 01/QĐ-SNN ngày 04/01/2020 Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn, cụ thể như sau:


Nhằm cung cấp thông tin và tuyên truyền, giải thích các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về TTHC, giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết của ngành nông nghiệp và PTNT trên địa bàn tỉnh; nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp, HTX trong thực hiện TTHC, giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết của ngành nông nghiệp và PTNT từ cấp xã đến cấp tỉnh; kịp thời tháo gỡ, giải quyết hoặc kiến nghị cấp trên giải quyết đối với trường hợp vượt thẩm quyền; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, công chức, viên chức kiểm soát TTHC, tham mưu giải quyết TTHC.


Thực hiện Văn bản số: 710/SKHCN-TĐC ngày 13/10/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc kiểm tra việc áp dụng, duy trì cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các đơn vị năm 2020. Ngày 26/10/2020, Đoàn kiểm tra ISO của Tỉnh do đồng chí Lê Văn Thế - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra việc duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại Sở Nông nghiệp và PTNT.


Thực hiện Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy định về trách nhiệm và đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành kế hoạch tổ chức đối thoại với cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính (TTHC) và giải quyết (TTHC) năm 2020 như sau:


Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Quyết định số 322/QĐ-SNN ngày 09/10/2020 về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, cụ thể như sau:

123