Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Ngày 10/11/2023 Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn vừa ký ban hành Quyết định số 2067/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực Trồng trọt thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


Ngày 31/7/2023 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông báo số 63/TB-SNN Quy định mức thu, nộp phí theo Thông tư số 44/2023/TT-BTC ngày 29/6/2023 của Bộ Tài chính Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp


Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải Quyết định số 1134/QĐ-UBND ngày 26/6/2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực Khoa học, Công nghệ và Môi trường thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn, cụ thể như sau:


Trong 6 tháng đầu năm 2023, Sở Nông nghiệp và PTNT đạt tỷ lệ hồ sơ phát sinh qua trực tuyến đạt 95,60 % trên tổng số hồ sơ phát sinh qua cả trực tuyến và trực tiếp của đơn vị.


Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tại Quyết định số 1048/QĐ-UBND ngày 14/6/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính có nội dung đơn giản hóa về thời hạn giải quyết thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, cụ thể như sau:


Nhằm cung cấp thông tin và tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về TTHC, giải quyết TTHC về lĩnh vực nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh; Nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của cá nhân, tổ chức gặp phải trong thực hiện TTHC lĩnh vực nông, lâm nghiệp; kịp thời tháo gỡ, giải quyết vướng mắc hoặc kiến nghị cấp trên giải quyết đối với trường hợp không thuộc thẩm quyền; Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, công chức tham mưu giải quyết TTHC tại đơn vị. Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Kế hoạch số 55/KH-SNN ngày 09/6/2023 tổ chức đối thoại trực tiếp với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính năm 2023, cụ thể như sau:


Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải Giấy mời số 159/GM-SNN ngày 21/4/2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc Hội nghị Công bố kết quả xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và huyện, thành phố (DDCI) năm 2022 và Gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà đầu tư năm 2023, cụ thể như sau:


Năm 2022, ở bảng xếp hạng chỉ số CCHC các đơn vị cấp sở, ngành, Sở NN&PTNT xếp vị trí thứ 10, tăng 02 bậc so với năm 2021, trong đó, chỉ số thành phần cải cách TTHC đạt 18/18 điểm.


Căn cứ Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2023. Khi thực hiện các thủ tục hành chính hay giao dịch dân sự, người dân có thể sử dụng 07 phương thức thông tin công dân sau đây để thay thế sổ hộ khảu, sổ tạm trú:


Thời gian qua, công tác tiếp nhận và trả kết quả TTHC được Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện nghiêm theo đúng quy trình từ khâu tiếp nhận, chuyển bộ phận chuyên môn giải quyết, trình Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo Chi cục trực thuộc Sở xem xét quyết định và trả kết quả TTHC luôn bảo đảm thông suốt.

123456