Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn sử dụng thuốc BVTV trên cây Hồi

( Cập nhật lúc: 07/11/2019  )

Qua điều tra thực tế tại tỉnh Bắc Kạn và các tài liệu nghiên cứu về cây Hồi, trên cây Hồi thường xuất hiện các loại sâu bệnh hại như: Bệnh thán thư, bệnh đen quả, bệnh cháy lá, bệnh đốm tảo, nấm hồng, bọ ánh kim, mối...

Để phòng, trừ bệnh thán thư trên cây hồi cũng như làm giảm sự lây lan của bệnh, ngày 04/11/2019, Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh Bắc Kạn đã ban hành văn bản số 497/TT&BVTV về việc hướng dẫn định mức sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phòng, trừ sâu bệnh trên cây Hồi từ năm thứ 3 trở đi gửi UBND các huyện Chợ Mới, Na Rì và Bạch Thông.

 Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm kiểm tra rừng Hồi tại xã Bình Văn, huyện Chợ Mới

 mắc bệnh thán thư      

Theo đó, để phòng trừ các loại sâu bệnh hại cây Hồi cần áp dụng biện pháp phòng trừ tổng hợp (IPM), trong đó chỉ sử dụng biện pháp phun thuốc khi thật cần thiết và theo định mức sau:

(Tính cho 01 ha).

TT

Hạng mục

Đơn vị tính

Định mức

(Phun 2 lần/năm)

I

Sử máy phun thuốc động cơ đeo vai thông thường (sử dụng nước)

 

 

1

Thuốc trừ sâu

Kg, lít

2

2

Thuốc trừ bệnh

Kg, lít

2

II

Sử dụng máy động cơ phun thuốc tạo khói

 

 

1

Thuốc trừ sâu

Kg, lít

2

2

Thuốc trừ bệnh

Kg, lít

2

3

Dung môi tạo khói

Lít

4

4

Xăng RON 95

Lít

4


Hồng Chiêm (tổng hợp)