Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tài liệu hướng dẫn quy trình thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản

( Cập nhật lúc: 31/08/2020  )

Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải Tài liệu hướng dẫn quy trình thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản như sau:

Tải về tại đây: TAI LIEU HUONG DAN.pdf

Admin