Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cung cấp tài liệu tuyên truyền về quản lý chất lượng VTNN, ATTP tháng 9 năm 2020

( Cập nhật lúc: 21/09/2020  )

Ngày 20/3/2020, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Kế hoạch số 480/KH-SNN về  phối hợp thực hiện tuyên truyền về quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm giai đoạn 2020 - 2025. Nay Sở Nông nghiệp và PTNT cung cấp tài liệu tuyên truyền về công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp (VTNN), an toàn thực phẩm (ATTP) thuộc lĩnh vực nông nghiệp cụ thể như sau:

Tải về tại đây: TAI LIEU TUYEN TRUYEN.zip

Admin