Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả thực hiện Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Chương trình) tỉnh Bắc Kạn năm 2022

( Cập nhật lúc: 27/12/2022  )

Thực hiện văn bản số 2038/TCTL-NN ngày 12/12/2022 của Tổng cục Thủy lợi về việc báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả năm 2022 và văn bản số 8421/UBND-NNTNMT ngày 13/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc Thực hiện văn bản số 2038/TCTL-NN ngày 12/12/2022 của Tổng cục Thủy lợi. Sau khi tổng hợp kết quả thực hiện của các đơn vị, Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo kết quả thực hiện Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Chương trình) tỉnh Bắc Kạn năm 2022 đạt được như sau:

Tải về tại đây:

BC 557 SNN.pdf

Biểu báo cáo năm 2022 tỉnh Bắc Kạn.docx

Phụ lục chi tiết BC năm 2022. Bắc Kạn.xls

 

 

Admin