Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bắc Kạn có sản phẩm Miến dong Tài Hoan đạt chứng nhận OCOP cấp quốc gia năm 2020

( Cập nhật lúc: 07/07/2021  )

Ngày 30/6/2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 2890/QĐ-BNN-VPĐP, theo Quyết định Miến dong Tài Hoan của tỉnh Bắc Kạn vinh dự nằm trong 20 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP cấp quốc gia năm 2020.

Miến dong Tài Hoan đạt sản phẩm OCOP cấp quốc gia năm 2020

Kết quả đánh giá, phân hạng, sản phẩm Miến dong Tài Hoan đạt 91,14 điểm, là 1 trong số 20 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP cấp quốc gia. Các sản phẩm này sẽ được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp giấy chứng nhận OCOP 5 sao, được sử dụng biểu trưng, tem OCOP quốc gia trên bao bì, nhãn mác và các tài liệu giới thiệu, quảng bá về sản phẩm theo quy định.  

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các tỉnh, thành phố có sản phẩm OCOP tiếp tục quan tâm, hỗ trợ các chủ thể sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm; ưu tiên hỗ trợ hoạt động quảng bá, giới thiệu và xúc tiến thương mại, sử dụng sản phẩm OCOP 5 sao làm quà tặng, quà biếu trong các hoạt động ngoại giao và các sự kiện của địa phương. Ngoài ra, các chủ thể sản xuất sản phẩm OCOP 5 sao có trách nhiệm tổ chức quản lý, kiểm soát, tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm./.

Hồng Chiêm