Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND tỉnh tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm” năm 2021

( Cập nhật lúc: 07/03/2022  )

Ngày 03/3/2022, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP) năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 và trao chứng nhận sản phẩm OCOP năm 2021.

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Thị Minh Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố, cùng các đơn vị có sản phẩm được chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao trở lên.

Theo đánh giá tại hội nghị, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) được thực hiện có hiệu quả, hoàn thành mục tiêu có 6 xã đạt chuẩn NTM, gồm xã Yên Thịnh, Phương Viên, Thanh Thịnh, Thượng Giáo, Quân Hà, Cường Lợi. Theo kết quả rà soát các tiêu chí NTM, hiện toàn tỉnh có 20 xã đạt 19/19 tiêu chí; 06 xã đạt 15-18 tiêu chí; 58 xã đạt từ 10-14 tiêu chí; 12 xã đạt từ 5-9 tiêu chí; bình quân cả tỉnh đạt 13 tiêu chí/xã; 02 xã giữ vững chuẩn NTM nâng cao; 29 thôn được công nhận đạt chuẩn NTM. UBND tỉnh đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị thẩm định, xét công nhận thành phố Bắc Kạn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2020 trình Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương.

 Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Chủ tịch UBND tỉnh trao chứng nhận sản phẩm Miến dong Tài Hoan đạt chuẩn sản phẩm OCOP 5 sao quốc gia  

 

Đối với thực hiện Đề án OCOP,năm 2021 toàn tỉnh có 73 sản phẩm đủ điều kiện tham gia đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP. Kết quả, có 16 sản phẩm được UBND tỉnh công nhận lại đạt sản phẩm OCOP 3 sao; 39 sản phẩm OCOP 3 sao và 01 sản phẩm OCOP 4 sao mới. Tỉnh có sản phẩm miến dong Tài Hoan của HTX Tài Hoan (Na Rì) được công nhận sản phẩm OCOP 5 sao cấp quốc gia.

Năm 2022, tỉnh phấn đấu có thêm 09 xã đạt chuẩn NTM, các xã còn lại hoàn thành thêm ít nhất 01 tiêu chí so với năm 2021, số tiêu chí bình quân mỗi xã đạt 13,5 tiêu chí; tăng thêm 02 xã NTM nâng cao, các xã còn lại phấn đấu đạt thêm ít nhất 01 tiêu chí so với năm 2021; có thêm 60 thôn NTM. Huyện Bạch Thông phấn đấu đạt thêm 01 tiêu chí huyện NTM; duy trì thành phố Bắc Kạn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Giai đoạn 2021-2025, tỉnh phấn đấu có 02 đơn vị cấp huyện (Bạch Thông và thành phố Bắc Kạn) đạt chuẩn NTM; có ít nhất 63% tổng số xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 17 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 6 xã NTM kiểu mẫu; bình quân đạt 15 tiêu chí/xã; thu nhập bình quân của người dân nông thôn tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2020; có trên 60% số thôn thuộc các xã đặc biệt khó khăn không nằm trong lộ trình phấn đấu đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021-2025 đạt chuẩn NTM…

Đối với Đề án OCOP, tỉnh phấn đấu phát triển ít nhất 20 sản phẩm mới. Củng cố nâng cao chất lượng, mở rộng quy mô sản xuất sản phẩm OCOP đã được công nhận, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường. Củng cố 10 sản phẩm có truy xuất nguồn gốc quy trình sản xuất; 06 sản phẩm sản xuất theo chuỗi giá trị; 10 sản phẩm nâng cao chất lượng, mở rộng quy mô sản xuất…

Các đại biểu dự hội nghị tập trung thảo luận về những kết quả đạt được trong thực hiện, khó khăn, vướng mắc; đóng góp ý kiến đối với dự thảo kế hoạch thực hiện năm 2022, giai đoạn 2021-2025 và Đề án OCOP năm 2022.

 Đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao kết quả đạt được của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm” trong năm 2021. Đồng chí nhấn mạnh, để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra đạt kết quả cao, các cấp, các ngành cần tập trung quán triệt Quyết định số 263/QĐ-TTG ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Nghị quyết số 23-NQ/TU ngày 16/12/2021 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện các chương trình MTQG, Quyết định số 386/QĐ-UBND ngày 19/3/2021 về phê duyệt Đề án OCOP giai đoạn 2021-2025. Đồng thời thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và các kế hoạch thực hiện đã được ban hành để phát triển sản xuất nông nghiệp của tỉnh từng bước trở thành sản xuất hàng hóa; thực hiện hiệu quả Đề án OCOP; liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; đẩy mạnh xúc tiến thương mại các sản phẩm OCOP, sản phẩm lợi thế của tỉnh góp phần nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn để thực hiện các tiêu chí về thu nhập, các hình thức tổ chức sản xuất trong xây dựng NTM; định kỳ kiểm tra, giám sát, hướng dẫn cơ sở trong quá trình thực hiện nhằm kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc để có giải pháp tháo gỡ phù hợp.

 Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP của các HTX

Dịp này, Sở Khoa học và Công nghệ công bố Quyết định số 1253/QĐ-SHTT ngày 29/4/2021 của Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ về cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý đối với sản phẩm miến dong Bắc Kạn. Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh công bố Quyết định số 2890/QĐ-BNN-VPĐP ngày 30/6/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận sản phẩm Miến dong Tài Hoan của Hợp tác xã Tài Hoan (Na Rì) đạt chuẩn sản phẩm OCOP 5 sao quốc gia; thông qua Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của UBND tỉnh về phê duyệt kết quả đánh giá phân hạng và cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP năm 2021./.

Hồng Chiêm