Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi cục Trồng trọt, BVTV&QLCL hỗ trợ xã Trần Phú xây dựng NTM

( Cập nhật lúc: 16/12/2022  )

Căn cứ Kế hoch s 43/KH-SNN ngày 17/5/2022 ca S Nông nghip và PTNT v giúp đỡ xã Trn Phú, huyn Na Rì xây dng NTM.

Trong năm 2022, Chi cục Trồng trọt, BVTV&Quản lý chất lượng đã phối hợp với UBND xã Trần Phú tổ chức 08 lớp tập huấn về cách sử dụng phân bón và thuốc BVTV an toàn, hiệu quả gồm: thực hiện nguyên tắc 4 đúng (đúng thuốc; đúng lúc; đúng liều lượng; đúng cách); sử dụng thuốc BVTV trong danh mục thuốc được phép sử dụng; an toàn lao động khi sử dụng thuốc BVTV; bảo đảm an toàn cho người, động vật và môi trường sinh thái cho hơn 179 hộ dân tham gia với kinh phí hỗ trợ là 9.400.000 đồng.

Hướng dẫn thực hiện tiêu chí 17.10 tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm. Phối hợp với các đơn vị liên quan soạn thảo, cung cấp 18 nội dung tuyên truyền kiến thức về an toàn thực phẩm trong sản xuất nông lâm thủy sản gửi Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các Hội đoàn thể, UBND các huyện, thành phố phối hợp thực hiện tuyên truyền.

Đại diện chính quyền địa phương ghi nhận sự phối hợp của Chi cục Trồng trọt, BVTV&QLCL trong việc hướng dẫn người dân một số biện pháp chăm sóc và phòng trừ sinh vật hại, hạn chế thiệt hại trên đồng ruộng để nông dân yên tâm sản xuất, bảo vệ môi trường, xây dựng NTM tại địa phương./.


Mã Đình Cương