Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chỉ đạo sản xuất vụ Đông năm 2019

( Cập nhật lúc: 28/11/2019  )

Ngày 25/11/2019, UBND tỉnh có Công văn số 6562/UBND-KTTCKT về việc tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Đông 2019. Tính đến ngày 15/11/2019, diện tích gieo trồng cây ngô đạt 193,9 ha/255 ha chiếm 76% KH, cây khoai tây đã trồng 58 ha/138 ha chiếm 42% KH, cây khoai lang đã trồng 98,5 ha/132 ha đạt 75% KH, cây rau trồng 730 ha/965 ha chiếm 76% KH. 

 Người dân thôn Bản Vay, xã Yên Thịnh, huyện Chợ Đồn chăm sóc cây ngô vụ Đông

Theo đó, để đảm bảo phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho người dân và hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng ngành nông nghiệp năm 2019, UBND tỉnh yêu cầu:

1. UBND các huyện, thành phố

Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tập trung đôn đốc đẩy nhanh tiến độ sản xuất các cây trồng vụ đông còn trong khung thời vụ như cây rau, màu;đối với những diện tích cây trồng đã hết thời vụ gieo trồng như cây ngô, cây khoai lang, cây khoai tây,khẩn trương chỉ đạo người dân chuyển đổi sang trồng các rau phù hợp, mang lại hiệu quả kinh tế cho người sản xuất.

Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị có liên quan thường xuyên bám sát đồng ruộng, hướng dẫn người dân gieo trồng, chăm sóc cây trồng vụ đông; đặc biệt tuyên truyền, khuyến cáo nông dân chủ động phòng trừ kịp thời, không để sâu bệnh phát sinh gây hại.

Khẩn trương rà soát, đánh giá tiến độ sản xuất các cây trồng vụ đông, làm rõ những khó khăn, nguyên nhân làm chậm tiến độ sản xuất một số cây trồng, xác định các giải pháp khắc phục, báo cáo nhanh kết quả rà soát gửi về UBND tỉnh.

2. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT cập nhật tiến độ sản xuất và tình hình sinh trưởng, phát triển với những loại cây trồng chính trong vụ đông trên địa bàn, có kế hoạch kiểm tra đôn đốc sản xuất tại các địa phương./.

Hồng Chiêm (tổng hợp)
Sign In