Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ

( Cập nhật lúc: 25/04/2023  )

Chiều ngày 24/4, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ sở lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Hà Văn Trường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Các cơ quan tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Hà Sỹ Huân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo sở; các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ sở; các đồng chí Ủy viên UBKT Đảng ủy; Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ sở.

 Đ/c Hà Sỹ Huân - Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo

Báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT lần thứ VI chỉ rõ trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong bối cảnh có những thuận lợi cơ bản, nhưng cũng gặp không ít những khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, dịch Covid-19 và tác động của cơ chế thị trường, nhiều mặt hàng thiết yếu phục vụ cho nông nghiệp tăng cao làm ảnh hưởng không nhỏ đến lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Song, với quyết tâm và nỗ lực phấn đấu, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành, đặc biệt là sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Các cơ quan tỉnh, với tinh thần đoàn kết, quyết tâm của Đảng bộ và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lao động trong toàn ngành. Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đầu nhiệm kỳ đã đề ra, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp giai đoạn 2020-2023 ước đạt 3,7/3,5%/năm, đạt 106% kế hoạch (năm 2020 tăng 3,71%, năm 2021 tăng 3,7%, năm 2022 tăng 3.83%, năm 2023 ước đạt 3,8%). Một số chỉ tiêu vượt kế hoạch như: Số chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 111% KH; số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ 108,7% KH; phát triển đảng viên đạt 166% KH; thành lập mới HTX nông nghiệp đạt 160% KH; trồng rừng 162% KH; bình quân lương thực đầu người đạt 101,6% KH…. Các kết quả trên đã tạo sự chuyển biến tích cực trên nhiều mặt công tác của Đảng bộ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của ngành và của tỉnh.

Công tác xây dựng Đảng tiếp tục có những bước chuyển biến quan trọng, tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ luôn đoàn kết, thống nhất, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, bám sát nghị quyết đại hội nhiệm kỳ và chương trình, kế hoạch công tác hàng năm để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ chính trị được giao. Những vấn đề trọng tâm của công tác giáo dục chính trị tư tưởng được Đảng ủy quan tâm chú trọng, xây dựng được khối đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ và sự đồng thuận trong đảng viên, công chức, viên chức và người lao động; công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ đã được Đảng ủy tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, kịp thời, theo phân cấp quản lý; công tác rà soát, bổ sung, xây dựng quy hoạch đi vào nề nếp; công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đảng viên, công chức, viên chức được quan tâm, trình độ đảng viên, công chức, viên chức được nâng lên; công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với cấp ủy, người đứng đầu, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý được chỉ đạo thực hiện nghiêm túc; cấp ủy các cấp trong toàn Đảng bộ đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt quy chế dân chủ, tập trung siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tác phong, lề lối làm việc, nâng cao vai trò, trách nhiệm, tính gương mẫu của người đứng đầu, nội bộ luôn đoàn kết, thống nhất. Các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Dân vận khéo” tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều đổi mới, sáng tạo gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát, thực hành tiết kiệm và phòng chống tham nhũng, lãng phí tiếp tục được tăng cường góp phần xây dựng Đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của đảng. Kết quả từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, hằng năm Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT luôn đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Bên cạnh đó, báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ đã tập trung chỉ ra những tồn tại, hạn chế; nguyên nhân của tồn tại, hạn chế và nhiệm vụ, giải pháp khắc phục để hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ VI đề ra. Hội nghị cũng thảo luận, thống nhất và biểu quyết điều chỉnh 01 chỉ tiêu duy trì tỷ lệ che phủ rừng từ 72,6% lên 72,9%, theo Nghị quyết số 16-NQ/ĐH Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII để tập trung chỉ đạo thực hiện từ nay đến cuối nhiệm kỳ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận những kết quả đã đạt được của Ban Chấp hành Đảng bộ trong nửa nhiệm kỳ qua, mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn nhưng tập thể BTV, BCH đã luôn quyết tâm, đoàn kết, thống nhất lãnh đạo toàn đảng bộ thực hiện cơ bản đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ đã đề ra, thể hiện vai trò lãnh đạo, điều hành của tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, sự đoàn kết, thống nhất, tập trung dân chủ trong nội bộ. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới Ban Thường vụ, Ban Chấp hành tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, chỉ đạo sản xuất nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, mở rộng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, lựa chọn những nội dung trọng tâm, trọng điểm để chỉ đạo, đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu tăng trưởng 3,5%.

Hội nghị cũng được nghe đồng chí Hà Văn Trường, Bí thư Đảng ủy Các cơ quan tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của Đảng bộ trong nửa nhiệm kỳ qua. Đồng chí nhấn mạnh trong thời gian tới, Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT căn cứ tình hình thực tế để đánh giá, nghiên cứu bổ sung các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tập trung lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, quan tâm chỉ đạo ban hành các nghị quyết chuyên để, hàng quý để thực hiện; tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên để phát hiện, chấn chỉnh kịp thời những sai sót; nêu cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy, nhất là người đứng đầu cấp ủy, thực hiện đúng nguyên tắc “Đảng lãnh đạo toàn diện”.

Kết luận hội nghị, đồng chí Hà Sỹ Huân, Bí thư Đảng ủy tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của đại biểu cấp trên và chỉ đạo cấp ủy chi bộ trong toàn Đảng bộ thực hiện một số nội dung trọng tâm. Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm, then chốt; đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc trong cấp ủy. Đồng chí quán triệt tất cả đảng viên, công chức, viên chức trong toàn ngành phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, phát huy dân chủ, trí tuệ, đổi mới, tiếp tục tạo ra những đột phá mới, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra./.

Nông Nguyệt