Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện Chợ Mới đẩy nhanh tiến độ trồng cây trồng vụ đông năm 2018

( Cập nhật lúc: 03/12/2018  )

Vụ đông năm 2018, huyện Chợ Mới có kế hoạch trồng 348 ha, bao gồm các cây trồng như cây ngô, rau, khoai lang. Hiện đã trồng được 268 ha, bằng 77% kế hoạch.

 Cây rau giống để trồng trong vụ đông

Trong đó, diện tích trồng cây ngô 170 ha bằng 85 % kế hoạch; diện tích cây rau, khoai tây trồng được 78 ha = 83,8% kế hoạch, chủng loại rau chủ yếu là rau bắp cải, xu hào, rau cải, đỗ các loại, khoai tây; cây khoai lang hiện đang làm đất trồng và trồng được 20 ha bằng 36% kế hoạch. Hiện nay bà con nông dân đang chăm sóc diện tích cây trồng vụ đông và tiếp tục trồng rau, khoai lang để đảm bảo kế hoạch giao.

Việc mở rộng diện tích trồng cây vụ đông trên địa bàn huyện Chợ Mới với mục tiêu nâng cao giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích, tăng vòng quay sử dụng đất, góp phần hoàn thành tiêu chí thu nhập trong tiêu chí Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới./.

Hồng Thắng
Sign In