Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phát động thu gom vỏ bao, gói thuốc bảo vệ thực vật tại xã Vi Hương

( Cập nhật lúc: 28/04/2023  )

Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc thu gom, xử lý rác thải nhựa, vỏ bao, gói thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) sau sử dụng, từng bước thay đổi hành vi, thói quen phân loại rác tại nguồn giúp tái sử dụng và giảm thiểu khối lượng chất thải đến nơi xử lý tập trung. Sáng 25/4, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Lễ phát động phong trào thu gom vỏ bao, gói thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) sau sử dụng và rác thải nhựa năm 2023 tại xã Vi Hương, huyện Bạch Thông.

 Đồng chí Nguyễn Ngọc Cương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT phát biểu tại buổi lễ

Theo báo cáo của ngành chuyên môn, hằng năm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ước tính thải ra môi trường khoảng 3.500kg vỏ bao gói thuốc BVTV sau sử dụng. Năm 2022, tổng số lượng vỏ bao gói thuốc BVTV sau sử dụng đã được thu gom khoảng 1.500kg, còn lại khoảng 2.000kg chưa được thu gom. Công tác xử lý vỏ, bao gói thuốc BVTV tại các bể chứa, thùng chứa gặp nhiều khó khăn, người dân vẫn chủ yếu tiêu hủy bằng biện pháp đốt, không đảm bảo an toàn.

Tại lễ phát động, Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Kạn đã phổ biến tác hại của rác thải thuốc, bao bì bảo vệ thực vật đối với môi trường sống, sức khỏe con người, đồng thời kêu gọi các tổ chức, cá nhân cùng chung tay bảo vệ môi trường thông qua việc nâng cao ý thức và hành động cụ thể. Tuyên truyền, hướng dẫn "4 đúng" trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và hướng dẫn cách xử lý thu gom gồm: Đúng thuốc; đúng lúc; đúng nồng độ và liều lượng; đúng cách. Tuyên truyền xây dựng mô hình “Cánh đồng không bao gói thuốc BVTV” hoặc “Nói không với bao bì, vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng”. Ưu tiên nguồn kinh phí, nguồn xã hội hóa để xây dựng bể chứa bao gói thuốc BVTV theo quy định.

 Sau buổi lễ phát động công chức, viên chức Chi cục Trồng trọt, BVTV&QLCL thu gom rác thải tại cánh đồng và mương nước

 

 

Năm 2023, huyện Bạch Thông phấn đấu đưa xã Vi Hương về đích nông thôn mới, xã hiện mới đạt 14/19 tiêu chí, trong đó có tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm chưa đạt. Thông qua lễ phát động giúp người dân thay đổi tư duy, nâng cao nhận thức trong việc phân loại, xử lý rác thải để từng bước giữ gìn môi trường an toàn, hoàn thành tiêu chí NTM đề ra, góp phần thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn” trên địa bàn giai đoạn 2023 - 2025./.


Hồng Chiêm