Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phương án sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2023

( Cập nhật lúc: 07/06/2023  )

Để chủ động trong công tác chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, ngày 06/6/2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 986/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2023.

 Nông dân xã Thanh Thịnh, huyện Chợ Mới làm đất sản xuất vụ mùa (Ảnh tư liệu năm 2022)

Vụ Mùa và vụ Đông năm 2023, tỉnh Bắc Kạn phấn đấu đạt các mục tiêu cụ thể như sau: Phấn đấu tổng diện tích cây trồng chính vụ Mùa đạt 21.657 ha, tổng sản lượng đạt 110.605 tấn, trong đó sản lượng thóc đạt 68.597 tấn; sản lượng cây ngô đạt 24.251 tấn; diện tích gieo trồng cây rau, đậu các loại 1.407 ha, sản lượng đạt 15.971 tấn; cây khoai lang 162 ha, sản lượng đạt 870 tấn; cây công nghiệp ngắn ngày 916 tấn. Phấn đấu tổng diện tích các loại cây trồng vụ Đông năm 2023 đạt trên 1.521 ha, tổng sản lượng đạt trên 16.645 tấn.

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển chăn nuôi tập trung theo hướng sản xuất hàng hóa, sử dụng các giống cỏ có năng suất, chất lượng, đồng thời tiến hành chọn lọc, bảo tồn, phát triển một số loài vật nuôi bản địa có giá trị kinh tế nhằm đa dạng hóa các sản phẩm chăn nuôi, đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Thực hiện tốt công tác trồng rừng và khai thác lâm sản, bảo vệ toàn bộ diện tích rừng tự nhiên hiện có; tiếp tục nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế của rừng trồng theo hướng phát triển lâm nghiệp bền vững.

Để thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về sản xuất nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh, cụ thể:

Hướng dẫn, chỉ đạo sản xuất đảm bảo thời vụ, cơ cấu các loại cây trồng, các biện pháp kỹ thuật, đẩy nhanh việc chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, tập trung vào các cây trồng chủ lực có giá trị kinh tế cao. Triển khai, chỉ đạo thực hiện tốt các Kế hoạch thực hiện Đề án; phối hợp với các địa phương rà soát, đánh giá kết quả thực hiện giai đoạn 2021-2025, tham mưu điều chỉnh, bổ sung phù hợp với điều kiện thực tiễn; rà soát, đề xuất chỉnh sửa, bổ sung chính sách hỗ trợ sản xuất đảm bảo hoàn thành mục tiêu đề ra; xây dựng kế hoạch làm việc với UBND các huyện, thành phố, ban hành chương trình chi tiết, cụ thể để thực hiện các nhiệm vụ được giao. Tăng cường công tác kiểm tra và lấy mẫu giám sát sản phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh; kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với sản xuất kinh doanh giống cây trồng, vật tư nông nghiệp. Hướng dẫn các địa phương thực hiện các biện pháp kỹ thuật canh tác, biện pháp quản lý dịch hại trên cây trồng đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm; thực hiện công tác dự tính, dự báo tình hình phát sinh phát triển của sâu, bệnh hại và có phương án phòng, chống dịch kịp thời. Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tốt công tác phát triển chăn nuôi và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi trong vụ Mùa, vụ Đông năm 2023 đạt hiệu quả. Chuẩn bị đầy đủ vật tư, vật lực để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi trên địa bàn. Tăng cường công tác kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ, vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm.

Chỉ đạo, kiểm tra giám sát các cơ sở gieo ươm trên địa bàn tỉnh; kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh cây giống kém chất lượng, giống không rõ nguồn gốc, gây thiệt hại cho người dân.

Chỉ đạo Công ty TNHH MTV quản lý, khai thác công trình thủy lợi Bắc Kạn theo dõi, quản lý nguồn nước, thải nước, vận hành, điều tiết hồ chứa theo quy trình; phối hợp với các đơn vị liên quan, UBND các huyện, thành phố kiểm tra việc sửa chữa, nạo vét kênh mương, phát thải cây cối, khơi thông dòng chảy; bảo đảm sửa chữa các trạm bơm và máy bơm; hướng dẫn các biện pháp bổ trợ hợp lý; xây dựng phương án phòng, chống thiên tai chắc chắn kế hoạch sản xuất nhiệm vụ Mùa Đông năm 2023./.

Tải về Quyết định của UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt Phương án sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2023 tại đây: PASX vụ Mùa, vụ Đông năm 2023.pdf

Nông Quang Hải