Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Nông nghiệp và PTNT tham gia huấn luyện tự vệ năm 2023

( Cập nhật lúc: 22/05/2023  )

Trong thời gian từ ngày 08/5 đến ngày 12/5/2023, Sở Nông nghiệp và PTNT đã hoàn thành nội dung huấn luyện tự vệ năm 2023.

Thực hiện Kế hoạch huấn luyện số 99/KH-BCH ngày 20/02/2023 của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Kạn về huấn luyện Dân quân tự vệ năm 2023, Văn bản số 146/TrĐ-TM ngày 27/3/2023 của Trung đoàn 750 - Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Kạn về việc hiệp đồng huấn luyện tự vệ thuộc tỉnh năm 2023. Ngày 28/4/2023 Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 155/QĐ-SNN về việc triệu tập công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tham gia huấn luyện tự vệ năm 2023. Theo đó, 22 công chức, viên chức và người lao động Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham gia huấn luyện từ ngày 08/5/2023 đến ngày 12/5/2023 tại Trung đoàn 750 - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Kạn.

Chiến sỹ tự vệ của Ban CHQS Sở Nông nghiệp và PTNT đang huấn luyện đội hình đội ngũ

Trong quá trình huấn luyện, Ban CHQS Sở Nông nghiệp và PTNT luôn đảm bảo tuân thủ giáo án và tiến trình biểu huấn luyện. Kết quả sau đợt huấn luyện, 100% cán bộ chiến sỹ tự vệ nắm được các chủ trương, đường lối của Đảng về quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; những điểm mới của Luật dân quân tự vệ năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành; các kỹ thuật chiến đấu cơ bản của lực lượng tự vệ; phương án bảo vệ cơ quan, đơn vị khi có tình huống khẩn cấp xảy ra. Kết quả kiểm tra bắn đạn thật, súng tiểu liên AK, trung đội tự vệ có 100% quân số tham gia đầy đủ, đạt yêu cầu, kết quả kiểm tra các nội dung đều đạt từ khá, giỏi trở lên.

 Chiến sỹ tự vệ nữ đang tháo lắp súng tiểu liên AK

Trong thời gian tới, Ban CHQS Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục chỉ đạo lực lượng tự vệ thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ là công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan, đơn vị, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời thực hiện tốt 7 nhiệm vụ của dân quân tự vệ theo quy định tại Điều 5, Luật Dân quân tự vệ; sẵn sàng chiến đấu bảo vệ cơ quan đơn vị an toàn tuyệt đối trong các sự kiện của đất nước, địa phương; sẵn sàng phối hợp với các lực lượng khác trong thực hiện tốt quy chế phối hợp tham gia giải quyết các tình huống theo quy định./.

Nông Quang Hải