Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019

( Cập nhật lúc: 02/10/2019  )

Sáng 01/10, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT) tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019.

Dự hội nghị có Lãnh đạo Sở NN và PTNT; Lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; Phòng Nông nghiệp các huyện; Phòng Kinh tế thành phố; Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp các huyện, thành phố; Công ty Cổ phần Vật tư kỹ thuật nông nghiệp; Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp; Công ty TNHH MTV Khai thác CT thủy lợi. Ông Nông Quang Nhất - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở NN và PTNT chủ trì Hội nghị.

Mặc dù thời tiết có những diễn biến bất thường, dịch bệnh liên tiếp xảy ra, song được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự nỗ lực của các thành phần kinh tế và nhân dân, sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục duy trì tăng trưởng. Trong 9 tháng đầu năm sản xuất nông, lâm nghiệp đã đạt được một số kết quả nhất định, kết thúc gieo trồng vụ xuân, vụ mùa một số cây trồng vượt chỉ tiêu đề ra, dự ước sản lượng lương thực có hạt năm 2019 đạt 172.433/175.000 tấn, đạt 100% kế hoạch, bằng 98% so với cùng kỳ năm 2018, lương thực bình quân đầu người ước đạt trên 558kg/người/năm.

Công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, quản lý lâm sản ngày càng được tăng cường. Trong 9 tháng đầu năm đã phát hiện và lập biên bản xử lý 212 vụ vi phạm lâm luật, tịch thu hơn 230 m3 gỗ các loại, giảm 330m3 so với cùng kỳ năm 2018, tổng số tiền thu nộp ngân sách Nhà nước trên 2,2 tỷ đồng.

Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực phát triển kinh tế tập thể, hướng dẫn thành lập tổ hợp tác (THT), hợp tác xã (HTX) tại cơ sở, 9 tháng đầu năm 2019 thành lập mới 21 HTX, đạt 131% kế hoạch, nâng tổng số HTX nông nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh lên 139 HTX. Có 122 THT, trong đó có 101 THT có chứng nhận của địa phương; 798 hộ sản xuất theo quy mô trang trại và 12 trang trại được cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại theo quy định của Bộ Nông nghiệp và PTNT, tăng 04 trang trại so với năm 2018.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, ngành Nông nghiệp và PTNT tỉnh còn tồn tại, hạn chế tác động xấu đến phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa của tỉnh như: chưa thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp; chuỗi liên kết sản xuất với tiêu thụ, mô hình nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp an toàn phát triển chưa mạnh; việc ứng dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất còn chậm; công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng còn manh mún, tự phát, chưa tập trung thành vùng lớn; giá cả nhiều mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh như miến dong, gạo Bao thai Chợ Đồn, bí xanh thơm… vẫn ở mức thấp; bệnh dịch tả lợn châu Phi còn diễn biến phức tạp; tỷ lệ nông dân tham gia hợp tác xã còn thấp, quy mô hoạt động và chất lượng hợp tác xã chưa cao; cơ sở hạ tầng công trình thủy lợi bị xuống cấp hư hỏng, hệ thống kênh mương chưa được kiên cố hóa còn nhiều.

Ông Nông Quang Nhất - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở NN và PTNT phát biểu chỉ đạo hội nghị

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng ngành nông nghiệp năm 2019 đạt 3,8% và hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, ông Nông Quang Nhất - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở NN và PTNT yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở phối hợp với Phòng Nông nghiệp các huyện, phòng kinh tế thành phố và các đơn vị liên quan rà soát, thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ UBND tỉnh, Sở NN và PTNT giao theo kế hoạch; trước mắt tập trung chăm sóc các cây trồng vụ mùa; thực hiện thâm canh tăng diện tích cây trồng vụ đông, xuân để bù đắp sản lượng và giá trị thiếu hụt trong 9 tháng đầu năm. Đồng thời, tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, đặc biệt là phòng chống dịch tả lợn châu Phi, thống kê và hỗ trợ cho các hộ dân bị thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi; thực hiện quyết liệt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển sản xuất và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn; sẵn sàng ứng phó kịp thời, xử lý hiệu quả các sự cố thiên tai và thực hiện hiệu quả công tác cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân.../.


Hồng Chiêm