Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tập huấn nghiệp vụ cho Kiểm lâm phụ trách địa bàn

( Cập nhật lúc: 16/11/2023  )

Nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng cho kiểm lâm phụ trách địa bàn về xây dựng kế hoạch; phương pháp tuyên truyền, phổ biến thuộc lĩnh vực lâm nghiệp, nâng cao hiệu quả công tác tham mưu cho chính quyền địa phương và hướng dẫn thực hiện các chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững.

Vừa qua, Chi cục Kiểm lâm tổ chức 02 lớp tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng cho 69 học viên là công chức Kiểm lâm, viên chức quản lý bảo vệ rừng viên công tác tại các đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm.

 Toàn cảnh lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn, các học viên được Tiến sỹ Lê Sỹ Hồng, Giảng viên chính, Khoa Lâm nghiệp, trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên và ông Vũ Mạnh Nghĩa, Trưởng phòng Sử dụng và PTR, Chi cục Kiểm lâm trao đổi kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng tuyên truyền, công tác tham mưu cho chính quyền địa phương thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lâm nghiệp và hướng dẫn triển khai một số nội dung thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ năm 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Các giảng viên kết hợp giữa lý thuyết và thực hành thảo luận nhóm, từng học viên được thực hành trình bày các nội dung tập huấn, có sự nhận xét đánh giá đối với từng học viên. Quá trình tập huấn có sự trao đổi, chia sẻ giữa giảng viên và học viên, giữa học viên và học viên.

Kết thúc lớp tập huấn, các học viên được củng cố kiến thức, kỹ năng, các bước chuẩn bị và trình tự xây dựng kế hoạch trong thực hiện nhiệm vụ, đồng thời hướng dẫn triển khai một số nội dung thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi…. đây là những kiến thức, kỹ năng cần thiết, áp dụng trong thực hiện nhiệm vụ cho kiểm lâm địa bàn hiện nay./.

Hồng Chiêm