Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo danh mục tài liệu ôn kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm viên chức năm 2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 13/11/2023  )

Thực hiện Kế hoạch số 79/KH-SNN ngày 12 tháng 10 năm 2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn về việc tiếp nhận vào làm viên chức năm 2023. Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn thông báo danh mục tài liệu ôn kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm viên chức sự nghiệp của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn như sau:

Tải về tại đây: TB 93 SNN.pdf

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn thông báo để thí sinh đăng ký dự tuyển được biết. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị thí sinh liên hệ với Sở Nông nghiệp và PTNT, điện thoại 0209 3810 371 để được hướng dẫn và giải đáp./.

Admin