Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tên văn bản:Phê duyệt đề cương kỹ thuật và dự toán chi tiết thực hiện xây dựng dự án quản lý rừng bên vững và chứng chỉ rừng tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2030
Số văn bản:Số: 2411/QĐ-UBND
Ngày ban hành:29/12/2020
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
File đính kèmQD 2411 DU AN CHUNG CHI RUNG.pdf
Sign In