Skip Ribbon Commands
Skip to main content
STTTên văn bảnSố VBNgày BHTải tệp tinchi tiết
1Tiến độ sản xuất nông lâm nghiệp tháng 11 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2021375/BC-SNN22/11/2021BC NLNN THANG 11.2021.pdfchi tiết
2Tiến độ sản xuất nông lâm nghiệp tháng 10 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2021326/BC-SNN20/10/2021BC NLN THANG 10.2021.pdfchi tiết
3Đánh giá kết quả sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản 9 tháng đầu năm, giải pháp thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021291/BC-SNN23/09/2021BC NLN 9 THANG.2021.pdfchi tiết
4Tiến độ sản xuất nông lâm nghiệp tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2021257/BC-SNN20/08/2021BC NLN THANG 8.2021.pdfchi tiết
5Tiến độ sản xuất nông lâm nghiệp tháng 7 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2021229/BC-SNN20/07/2021BC NLN THANG 7.2021.pdfchi tiết
6Kết quả sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản 6 tháng đầu năm, giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021188/BC-SNN18/06/2021BC NLN 6 THANG.2021.pdfchi tiết
7Tiến độ sản xuất nông lâm nghiệp tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2021132/BC-SNN19/05/2021BC NLN THANG 5.2021.pdfchi tiết
8Tiến độ sản xuất nông lâm nghiệp tháng 4 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2021109/BC-SNN16/04/2021BC NLN THANG 4.2021.pdfchi tiết
9Kết quả sản xuất nông lâm nghiệp quý I, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II năm 202176/BC-SNN16/03/2021BC NLN QUY 1.2021.pdfchi tiết
10Tiến độ sản xuất Nông lâm nghiệp tháng 02, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 202140/BC-SNN18/02/2021BC NLN THANG 2.2021.pdfchi tiết
11Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển Nông, lâm nghiệp, thủy sản năm 2020 và triển khai Kế hoạch năm 202114/BC-SNN19/01/2021BC KET QUA NLN NAM 2020 TRIEN KHAI NAM 2021.pdfchi tiết
12Báo cáo Tiến độ sản xuất Nông lâm nghiệp tháng 01, nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 202113/BC-SNN18/01/2021BC NLN THANG 1.2021.pdfchi tiết
13Báo cáo kết quả sản xuất vụ Đông - xuân năm 2019 - 2020, kế hoạch sản xuất vụ mùa, định hướng vụ đông năm 2020Số: 129/BC-SNN19/05/2020chi tiết
14Báo cáo Tiến độ sản xuất nông lâm nghiệp tháng 4 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2020101/BC-SNN23/04/2020Bao cao thang 4.2020.pdfchi tiết
15Báo cáo kết quả sản xuất nông lâm nghiệp quý I, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II năm 202066/BC-SNN20/03/2020SNN- BC QUY I 2020.pdfchi tiết
16Báo cáo đánh giá kết quả sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản 6 tháng đầu năm, giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của ngành Nông nghiệp và PTNTSố: 101/BC-SNN13/06/2017BC 101.rarchi tiết
17 Báo cáo kiểm điểm chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm và chỉ đạo một số nội dung trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Số: 93/BC-SNN31/05/2017bc93.signed.pdfchi tiết
18BÁO CÁO Tiến độ sản xuất Nông lâm nghiệp tháng 02, nhiệm vụ trọng tâm tháng 03 năm 2017Số: 29 /BC-SNN 23/02/2017SNN - BC tien do san xuat NLN thang 2.docchi tiết
19Báo cáo tiến độ sản xuất nông lâm nghiệp tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2014Số: 140/BC-SNN28/08/2014SNN- BC TIEN DO T8 năm 2014.docchi tiết
20Báo cáo tiến độ sản xuất nông lâm nghiệp tháng 7 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2014Số: 121/BC-SNN24/07/2014BC thang 7 nam 2014.docchi tiết
21Báo cáo tiến độ sản xuất nông lâm nghiệp tháng 6 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 năm 2014Số: 96/BC-SNN23/06/2014BC thang 6 2014.docchi tiết
22Tiến độ sản xuất nông lâm nghiệp tháng 5 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2014Số: 71/BC-SNN26/05/2014SNN- BC T5.docchi tiết
23Báo cáo tiến độ sản xuất nông lâm nghiệp tháng 4 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2014Số: 56/BC-SNN23/04/2014SNN - BCT4.docchi tiết
24Báo cáo tháng 3 năm 2014Số:44/BC-SNN26/03/2014SNN - Bắc Kạn BCthang 3.docchi tiết
25Báo cáo tháng 2 năm 2014Số: 22/BC-SNN24/02/2014SNN- BC thang 2.docchi tiết
26Báo cáo tháng 1 năm 2014Số: 10/BC-SNN23/01/2014SNN - BCthang 1.docchi tiết
27Báo cáo Kết quả kiểm tra về an toàn vệ sinh nông sản thực phẩm và việc sản xuất, kinh doanh giống, vật tư nông nghiệp của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bắc KạnSố: 25/SNN-BC12/03/2010BCSNN_25_2010.rarchi tiết
28Báo cáo kết quả kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực NLN tỉnh Bắc Kạn năm 2010Số: 22/BC-SNN05/03/2010BCSNN_22_2010.rarchi tiết
29Báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất tháng 8 và nhiệm vụ tháng 9 năm 2009Số: 14904/02/2010BC_149_2009.rarchi tiết
30Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất nông lâm nghiệp tháng 1 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 2 năm 2010Số: 12/SNN-BC27/01/2010BC_12_2010.rarchi tiết
31Báo cáo hình hình thực hiện kế hoạch sản xuất nông lâm nghiệp tháng 1 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 2 năm 2010Số: 12/SNN-BC27/01/2010BCSNN_12_2010.rarchi tiết
32Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất nông lâm nghiệp tháng 1 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 2 năm 2010Số: 12/SNN-BC27/01/2010BCSNN_12_2010.rarchi tiết
33Báo cáo giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2010 của ngành nông nghiệp và Phát triển nông thônSố: 10/BC-SNN19/01/2010BC_10_2009.rarchi tiết
34Báo cáo đánh giá tổng kết năm 2009, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2010 của Ngành nông nghiệp và phát triển nông thônSố: 05/BC-SNN14/01/2010BC_05_2010.rarchi tiết
35Báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất Nông lâm nghiệp tháng 11, nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2009Số: 195/BC-KHTC30/11/2009BC_195_2009.rarchi tiết
36Báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất nông lâm nghiệp tháng 10 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2009Số: 179/SNN-KHTC29/10/2009BC_179_2009.rarchi tiết
37Báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất Nông lâm nghiệp tháng 6 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 năm 2009 của Ngành nông nghiệp và phát triển nông thônSố: 109/SNN-KHTC26/06/2009BC_109_2009.rarchi tiết
38Báo cáo đánh giá thực hiện kế hoạch 6 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2009 của Ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Bắc KạnSố: 95/SNN-KHTC13/06/2009BC_95_2009.rarchi tiết
39Báo cáo tiến độ sản xuất Nông lâm nghiệp tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2009số: 83/SNN-KHTC22/05/2009BC_83_2009.rarchi tiết
40báo cáo tiến độ sản xuất nông lâm nghiệp tháng 4 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2009Số: 60/SNN-KHTC04/05/2009BC_60_2009.rarchi tiết
41Báo cáo tiến độ sản xuất Nông lâm nghiệp tháng 3 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 năm 2009 của ngànhSố: 36/BC-KHTC25/03/2009BC_36_2009.rarchi tiết