Skip Ribbon Commands
Skip to main content
STTTên văn bảnSố VBNgày BHTải tệp tinchi tiết
1Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển Nông, lâm nghiệp, thủy sản năm 2020 và triển khai Kế hoạch năm 202114/BC-SNN19/01/2021BC KET QUA NLN NAM 2020 TRIEN KHAI NAM 2021.pdfchi tiết
2Báo cáo kết quả sản xuất vụ Đông - xuân năm 2019 - 2020, kế hoạch sản xuất vụ mùa, định hướng vụ đông năm 2020Số: 129/BC-SNN19/05/2020chi tiết
3Báo cáo Tiến độ sản xuất nông lâm nghiệp tháng 4 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2020101/BC-SNN23/04/2020Bao cao thang 4.2020.pdfchi tiết
4Báo cáo kết quả sản xuất nông lâm nghiệp quý I, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II năm 202066/BC-SNN20/03/2020SNN- BC QUY I 2020.pdfchi tiết
5Báo cáo đánh giá kết quả sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản 6 tháng đầu năm, giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của ngành Nông nghiệp và PTNTSố: 101/BC-SNN13/06/2017BC 101.rarchi tiết
6 Báo cáo kiểm điểm chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm và chỉ đạo một số nội dung trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Số: 93/BC-SNN31/05/2017bc93.signed.pdfchi tiết
7BÁO CÁO Tiến độ sản xuất Nông lâm nghiệp tháng 02, nhiệm vụ trọng tâm tháng 03 năm 2017Số: 29 /BC-SNN 23/02/2017SNN - BC tien do san xuat NLN thang 2.docchi tiết
8Báo cáo tiến độ sản xuất nông lâm nghiệp tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2014Số: 140/BC-SNN28/08/2014SNN- BC TIEN DO T8 năm 2014.docchi tiết
9Báo cáo tiến độ sản xuất nông lâm nghiệp tháng 7 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2014Số: 121/BC-SNN24/07/2014BC thang 7 nam 2014.docchi tiết
10Báo cáo tiến độ sản xuất nông lâm nghiệp tháng 6 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 năm 2014Số: 96/BC-SNN23/06/2014BC thang 6 2014.docchi tiết
11Tiến độ sản xuất nông lâm nghiệp tháng 5 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2014Số: 71/BC-SNN26/05/2014SNN- BC T5.docchi tiết
12Báo cáo tiến độ sản xuất nông lâm nghiệp tháng 4 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2014Số: 56/BC-SNN23/04/2014SNN - BCT4.docchi tiết
13Báo cáo tháng 3 năm 2014Số:44/BC-SNN26/03/2014SNN - Bắc Kạn BCthang 3.docchi tiết
14Báo cáo tháng 2 năm 2014Số: 22/BC-SNN24/02/2014SNN- BC thang 2.docchi tiết
15Báo cáo tháng 1 năm 2014Số: 10/BC-SNN23/01/2014SNN - BCthang 1.docchi tiết
16Báo cáo Kết quả kiểm tra về an toàn vệ sinh nông sản thực phẩm và việc sản xuất, kinh doanh giống, vật tư nông nghiệp của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bắc KạnSố: 25/SNN-BC12/03/2010BCSNN_25_2010.rarchi tiết
17Báo cáo kết quả kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực NLN tỉnh Bắc Kạn năm 2010Số: 22/BC-SNN05/03/2010BCSNN_22_2010.rarchi tiết
18Báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất tháng 8 và nhiệm vụ tháng 9 năm 2009Số: 14904/02/2010BC_149_2009.rarchi tiết
19Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất nông lâm nghiệp tháng 1 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 2 năm 2010Số: 12/SNN-BC27/01/2010BC_12_2010.rarchi tiết
20Báo cáo hình hình thực hiện kế hoạch sản xuất nông lâm nghiệp tháng 1 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 2 năm 2010Số: 12/SNN-BC27/01/2010BCSNN_12_2010.rarchi tiết
21Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất nông lâm nghiệp tháng 1 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 2 năm 2010Số: 12/SNN-BC27/01/2010BCSNN_12_2010.rarchi tiết
22Báo cáo giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2010 của ngành nông nghiệp và Phát triển nông thônSố: 10/BC-SNN19/01/2010BC_10_2009.rarchi tiết
23Báo cáo đánh giá tổng kết năm 2009, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2010 của Ngành nông nghiệp và phát triển nông thônSố: 05/BC-SNN14/01/2010BC_05_2010.rarchi tiết
24Báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất Nông lâm nghiệp tháng 11, nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2009Số: 195/BC-KHTC30/11/2009BC_195_2009.rarchi tiết
25Báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất nông lâm nghiệp tháng 10 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2009Số: 179/SNN-KHTC29/10/2009BC_179_2009.rarchi tiết
26Báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất Nông lâm nghiệp tháng 6 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 năm 2009 của Ngành nông nghiệp và phát triển nông thônSố: 109/SNN-KHTC26/06/2009BC_109_2009.rarchi tiết
27Báo cáo đánh giá thực hiện kế hoạch 6 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2009 của Ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Bắc KạnSố: 95/SNN-KHTC13/06/2009BC_95_2009.rarchi tiết
28Báo cáo tiến độ sản xuất Nông lâm nghiệp tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2009số: 83/SNN-KHTC22/05/2009BC_83_2009.rarchi tiết
29báo cáo tiến độ sản xuất nông lâm nghiệp tháng 4 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2009Số: 60/SNN-KHTC04/05/2009BC_60_2009.rarchi tiết
30Báo cáo tiến độ sản xuất Nông lâm nghiệp tháng 3 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 năm 2009 của ngànhSố: 36/BC-KHTC25/03/2009BC_36_2009.rarchi tiết