Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngành nông nghiệp quan tâm chỉ đạo công tác trồng rừng và bảo vệ rừng

Xác định trồng rừng có tầm quan trọng trong phát triển kinh tế- xã hội, cân bằng môi trường sinh thái, giải quyết vấn đề dân sinh, thời gian qua ngành Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động nhân...

Kế hoạch tổ chức đối thoại trực tiếp với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính...

Thực hiện Kế hoạch số 798/KH-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022 và Kế hoạch số 04/KH-SNN ngày 17/01/2022 về việc triển khai công tác cải cách hành chính năm 2022. Sở Nông nghiệp và PTNT ban...

Đăng tải Quyết định số 193/QĐ-SNN ngày 14/6/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT...

Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải Quyết định số 193/QĐ-SNN ngày 14/6/2022 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu tư vấn đo đạc, trích lập bản đồ khu vực Vườn ươm chè Shan tuyết thôn Kéo Nàng, xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn và...

Kế hoạch tiếp nhận vào làm viên chức năm 2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh...

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Kế hoạch tiếp nhận vào làm viên chức năm 2022 như sau:

Sở Nông nghiệp và PTNT giúp đỡ xã Trần Phú xây dựng nông thôn mới

Căn cứ Văn bản số 1461/MTTQ-BTT ngày 20/4/2022 của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn về việc phân công giúp đỡ xã xây dựng nông thôn mới năm 2022. Theo đó, Sở Nông nghiệp và PTNT được giao giúp đỡ xã Trần Phú, huyện Na Rì hoàn thành các...

Tin tức - Sự kiện

Tỉnh Bắc Kạn tổ chức sự kiện xúc tiến tiêu thụ Bí xanh thơm và sản phẩm OCOP...

Sự kiện xúc tiến tiêu thụ Bí xanh thơm và sản phẩm OCOP gắn với du lịch trải nghiệm tỉnh Bắc Kạn năm 2022 là một chuỗi các sự kiện nhằm đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm Bí xanh thơm và các sản phẩm OCOP của tỉnh. Sự kiện có...

Xem tiếp

Thông tin hoạt động

Ngành nông nghiệp quan tâm chỉ đạo công tác trồng rừng và bảo vệ rừng

Xác định trồng rừng có tầm quan trọng trong phát triển kinh tế- xã hội, cân bằng môi trường sinh thái, giải quyết vấn đề dân sinh, thời gian qua ngành Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động nhân...

Xem tiếp

Sign In