Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Nhằm tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ, có kiểm soát và đảm bảo việc tiêm phòng bệnh Dịch tả lợn Châu phi (DTLCP) đúng quy trình kỹ thuật, đạt hiệu quả phòng bệnh, hạn chế thấp nhất rủi ro trong quá trình tiêm phòng, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hướng dẫn Kỹ thuật tiêm phòng và sử dụng vắc xin và cách xử lý đàn lợn bị phản ứng sau tiêm phòng vắc xin DTLCP, như sau:


1- Bón đón đòng: Khi lúa xuất hiện khối sơ khởi (cách nhận biết cây lúa có khối sơ khởi: 10% dảnh cái thắt eo đầu lá hoặc bóc dảnh cái thấy có khối bông xốp nhỏ bằng nửa hạt gạo), lượng phân tính cho 1.000m2.


Vụ xuân năm 2024, tỉnh Bắc Kạn có kế hoạch trồng 8.318 ha cây ngô, hiện nay, cây ngô đang giai đoạn trồng đến 4-5 lá. Để cây ngô giai đoạn này sinh trưởng và phát triển tốt bà con cần chú ý:


Vụ xuân năm 2024, tỉnh Bắc Kạn có kế hoạch cấy 8.369ha lúa, hiện nay, cây lúa đang giai đoạn hồi xanh, đẻ nhánh. Để cây lúa giai đoạn này sinh trưởng và phát triển tốt bà con cần chú ý:


Bệnh phấn trắng do nấm gây ra Thời tiết âm u, nóng ẩm thất thường là điều kiện thuận lợi cho nấm bệnh phát triển.


Theo dự báo của Chi cục Trồng trọt, BVTV và Quản lý chất lượng, thời gian tới (tháng 4 đến tháng 6/2024) một số loại sâu, bệnh phát sinh và gây hại trên các cây trồng lâm nghiệp như sau:


Căn cứ văn bản số 2170/UBND-NNTNMT ngày 12/4/2022 của UBND tỉnh về việc áp dụng định mức kỹ thuật cho các loại cây trồng, vật nuôi và thủy sản chưa có định mức quy định tại Quyết định số 1449/QĐ-UBND và Quyết định số 1540/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Kạn. Để làm căn cứ cho việc triển khai thực hiện các chương trình, mô hình, dự án liên kết tại các địa phương, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành hướng dẫn kỹ thuật sản xuất lúa hữu cơ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, như sau:


Căn cứ văn bản số 2170/UBND-NNTNMT ngày 12/4/2022 của UBND tỉnh về việc áp dụng định mức kỹ thuật cho các loại cây trồng, vật nuôi và thủy sản chưa có định mức quy định tại Quyết định số 1449/QĐ-UBND và Quyết định số 1540/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Kạn. Để làm căn cứ cho việc triển khai thực hiện các chương trình, mô hình, dự án liên kết tại các địa phương, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành hướng dẫn kỹ thuật sản xuất Dong riềng đỏ làm dược liệu (sử dụng phân bón hữu cơ) như sau:


Nhằm giảm thiểu chi phí đầu vào, hạn chế ảnh hưởng của giá vật tư, đặc biệt thức ăn chăn nuôi, hạn chế dịch, bệnh lây lan trên đàn vật nuôi, tạo tiền đề thúc đẩy phát triển chăn nuôi, đảm bảo lợi nhuận, góp phần nâng cao thu nhập cho hộ chăn nuôi. Ngày 22/8/2022, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành hướng dẫn 1837/SNN-CNTY gửi UBND các huyện, thành phố về hướng dẫn hệ thống một số giải pháp kỹ thuật trong chăn nuôi gia súc, gia cầm.


Cây mỡ (tên khoa học là Manglietia conifera) ưa đất ẩm, khả năng chịu hạn kém. Trồng được 5-6 năm bắt đầu ra hoa kết quả. Mỡ là loài cây lá rộng thường xanh, thường sống với các loài giổi, giẻ, trâm, ngát, gội.

1234567...Trang cuối