Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Căn cứ văn bản số 2170/UBND-NNTNMT ngày 12/4/2022 của UBND tỉnh về việc áp dụng định mức kỹ thuật cho các loại cây trồng, vật nuôi và thủy sản chưa có định mức quy định tại Quyết định số 1449/QĐ-UBND và Quyết định số 1540/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Kạn. Để làm căn cứ cho việc triển khai thực hiện các chương trình, mô hình, dự án liên kết tại các địa phương, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành hướng dẫn kỹ thuật sản xuất lúa hữu cơ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, như sau:


Căn cứ văn bản số 2170/UBND-NNTNMT ngày 12/4/2022 của UBND tỉnh về việc áp dụng định mức kỹ thuật cho các loại cây trồng, vật nuôi và thủy sản chưa có định mức quy định tại Quyết định số 1449/QĐ-UBND và Quyết định số 1540/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Kạn. Để làm căn cứ cho việc triển khai thực hiện các chương trình, mô hình, dự án liên kết tại các địa phương, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành hướng dẫn kỹ thuật sản xuất Dong riềng đỏ làm dược liệu (sử dụng phân bón hữu cơ) như sau:


Nhằm giảm thiểu chi phí đầu vào, hạn chế ảnh hưởng của giá vật tư, đặc biệt thức ăn chăn nuôi, hạn chế dịch, bệnh lây lan trên đàn vật nuôi, tạo tiền đề thúc đẩy phát triển chăn nuôi, đảm bảo lợi nhuận, góp phần nâng cao thu nhập cho hộ chăn nuôi. Ngày 22/8/2022, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành hướng dẫn 1837/SNN-CNTY gửi UBND các huyện, thành phố về hướng dẫn hệ thống một số giải pháp kỹ thuật trong chăn nuôi gia súc, gia cầm.


Cây mỡ (tên khoa học là Manglietia conifera) ưa đất ẩm, khả năng chịu hạn kém. Trồng được 5-6 năm bắt đầu ra hoa kết quả. Mỡ là loài cây lá rộng thường xanh, thường sống với các loài giổi, giẻ, trâm, ngát, gội.


Cây keo được trồng lấy gỗ cũng đã rất phổ biến tại nước ta hiện nay. Cây keo được trồng chủ yếu trên các đồi núi làm cây bóng mát và lấy gỗ dùng trong thiết kế và thi công nội thất là chủ yếu. Ngoài ra một số bộ phận của cây cũng dùng làm chữa bệnh rất hiệu quả.


Để đảm bảo tính thống nhất trong quá trình triển khai thực hiện và các địa phương có cơ sở xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, dự án, mô hình về nông lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, Ngày 12/8/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1449/QĐ-UBND về việc ban hành định mức kỹ thuật để áp dụng trong thực hiện các chương trình, dự án, mô hình trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và được sửa đổi bổ sung tại Quyết định số 1540/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 (thay thế các Quyết định số 820/QĐ-UBND ngày 22/5/2018, Quyết định số 237/QĐ-UBND ngày 14/02/2019, Quyết định số 1528/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn), nay Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải như sau:


Ngày 01/6/2021, Chi cục Chăn nuôi và Thú y ban hành Văn bản số 287/HD-CNTY về việc hướng dẫn kỹ thuật tiêm phòng vắc xin Viêm da nổi cục và cách xử lý trâu, bò bị phản ứng sau tiêm phòng vắc xin. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử Sở trích đăng một số nội dung chính để bạn đọc cùng tham khảo.


Cây ăn quả có múi là một trong những cây trồng chủ lực, mang lại hiệu quả kinh tế cao nên trong vài năm gần đây diện tích trồng cây có múi tăng nhanh.


Nhằm nâng cao năng suất và chất lượng của sản phẩm bí xanh thơm trên địa bàn tỉnh. Ngày 19/02/2021, Chi cục Trồng trọt và BVTV ban hành Văn bản số 67/TT&BVTV đề nghị phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện Ba Bể, Chợ Đồn, Pác Nặm, Bạch Thông, Na Rì; phòng kinh tế thành phố; Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện, thành phố cử cán bộ chuyên môn thường xuyên bám sát địa bàn, rà soát diện tích trồng bí xanh thơm và hướng dẫn người dân các kỹ thuật chăm sóc; thực hiện tốt công tác điều tra phát hiện, dự tính, dự báo, xác định chính xác thời điểm phát sinh, gây hại của các loại sâu, bệnh hại chính để chủ động chỉ đạo, hướng dẫn phòng trừ như bệnh héo xanh vi khuẩn, bệnh sương mai, bệnh thối cổ rễ, bệnh nứt thân chảy nhựa…. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền, tập huấn về đặc điểm nhận biết, biện pháp phòng trừ một số sâu, bệnh hại chính trên cây bí xanh thơm cho người dân theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.


Cây ngô thường được sản xuất trên đất 2 vụ lúa và là một trong những cây trồng chính ở vụ đông trên địa bàn tỉnh. Ngô khá dễ trồng và chăm sóc nhưng để cho năng suất cao, chất lượng tốt bà con nông dân cần chú ý:

1234567...Trang cuối