Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tên văn bản:Quyết định v/v Ban hành Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND tỉnh
Số văn bản:1893/QĐ-UBND
Ngày ban hành:09/11/2017
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
File đính kèmQD1893_signed.pdf
Sign In