Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tên văn bản:Thực hiện các giải pháp nhằm ổn định dân di cư tự do và quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2020-2025
Số văn bản:Số: 235/KH-UBND
Ngày ban hành:06/05/2020
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
File đính kèm
Sign In