Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tên văn bản:Quyết định phê duyệt Kế hoạch phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2020-2025
Số văn bản:1617/QĐ-UBND
Ngày ban hành:07/09/2020
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
File đính kèmQD 1617 PHE DUYET KH PHONG CHONG DICH TA LON CHAU PHI.pdf
Sign In