Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xin ý kiến góp ý hồ sơ dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND

( Cập nhật lúc: 19/08/2022  )

Thực hiện Quyết định số 911/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2022 của UBND Bắc Kạn về việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh. Để đảm bảo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải dự thảo hồ sơ xây dựng dự thảo Quyết định trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn để xin ý kiến đóng góp các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

- Thời gian xin ý kiến là 30 ngày, các ý kiến góp ý gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Quản lý Chất lượng. Địa chỉ: Tổ 9, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn) để tổng hợp và hoàn thiện, đồng gửi hòm thư công vụ: qlclnls.nn@backan.gov.vn

- Hồ sơ xây dựng Quyết định gửi kèm:

(1) Dự thảo Tờ trình đề nghị ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 08/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

(2) Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 08/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

(3) Dự thảo Báo cáo thuyết minh việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 08/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Tải về tại đây:

DT TO TRINH.docx

DT QUYET DINH UBND.docx

DT BC THUYET MINH.doc

Admin