Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Trên địa bàn tỉnh hiện có 2.415 công trình thuỷ lợi (trong đó có 34 hồ chứa, còn lại là các công trình đập dâng, kênh dẫn và trạm bơm) phục vụ tưới cho khoảng 20.098,57 ha cây trồng và diện tích nuôi trồng thủy sản. Các công trình thủy lợi, trên địa bàn tỉnh góp phần đảm bảo việc cấp nước tưới, tiêu chủ động cho các cây trồng nông nghiệp, phục vụ nuôi trồng thuỷ sản.


Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Quyết định số 372/QĐ-KTHT-HTTT ngày 15/12/2022 của Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn - Bộ Nông nghiệp và PTNT Phê duyệt Tài liệu hướng dẫn hợp tác xã đổi mới tổ chức kinh doanh hiệu quả, cắt giảm chi phí sản xuất kinh doanh, cụ thể như sau:


Chiều ngày 9/12/2022, Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp tổ chức Hội thảo chuyển đổi số ngành nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn. Dự Hội thảo có lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ; Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh; phòng Nông nghiệp và PTNT, phòng Kinh tế thành phố; UBND xã Nông Thượng, phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn; UBND xã Hòa Mục, huyện Chợ Mới; UBND xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông; lãnh đạo, công chức phụ trách công tác chuyển đổi số các phòng, đơn vị trực thuộc Sở.


Thực hiện Quyết định số Quyết định số 2375/QĐ-UBND, ngày 7/12/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề cương và dự toán chi tiết hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng phần mềm nội bộ tích hợp chấm điểm và quản lý dữ liệu sản phẩm OCOP tỉnh Bắc Kạn.


Chiều ngày 23/12/2022, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chủ trì buổi làm việc Liên hiệp HTX kinh tế số Việt Nam (VDECA), dự buổi làm việc có đại diện Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh; Sở Công thương; Lãnh đạo và chuyên viên Sở Thông tin và Truyền thông; Chi cục Trồng trọt, BVTV&QLCL; Văn phòng Sở, Chi cục PTNT; HTX Yến Dương; Công ty Cucumin.


Vừa qua Chi cục PTNT tỉnh Bắc Kạn đã phối hợp với Cục Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn tổ chức lớp tập huấn “Giải pháp chuyển đổi số trong nông nghiệp” với những nội dung về ứng dụng phần mềm nhật ký sản xuất Face Farm và kế toán hợp tác xã (HTX) cho hơn 50 học viên là HTX, cán bộ quản lý sản xuất, kế toán của các HTX nông nghiệp trong toàn tỉnh bằng hình thức trực tuyến.


Thực hiện Văn bản 189/KTHT ngày 17/3/2022 của Cục Kinh tế hợp tác về triển khai ứng dụng phần mềm nhật ký sản xuất FaceFarm và kế toán HTX.


Nhằm đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả công tác chuyển đổi số theo chỉ đạo, định hướng của Chính phủ, UBND tỉnh Bắc Kạn. Trong năm 2022, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Kế hoạch số 49/KH-SNN ngày 31/5/2022 về số hoá kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực năm 2022, triển khai đến các phòng, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện đảm bảo đồng bộ, thống nhất, có hiệu quả.


Sở Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng kế hoạch thực hiện việc Chuyển đổi số trong những năm tới gồm những nội dung như sau:


Nhằm đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 21/5/2020 của UBND tỉnh về đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT), từng bước hình thành “Công dân điện tử”, góp phần nâng cao nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng DVCTT, mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân, doanh nghiệp; đổi mới việc giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước, bắt đầu từ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, hướng tới xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

12