Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Thực hiện Kế hoạch số 571/KH-UBND ngày 22/8/2023 của UBND tỉnh về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn” năm 2023; Văn bản số 5921/CV-BTC ngày 08/9/2023 của Ban Tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về Chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn” năm 2023 về việc phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về Chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn” năm 2023.


Nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về công tác chuyển đổi số trong nông nghiệp, góp phần thúc đẩy kinh tế ở nông thôn, tăng cường hiệu quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn thông minh.


Thời gian qua, ngành Kiểm lâm tỉnh đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp, từng bước số hóa các hoạt động giám sát, quản lý, bảo vệ rừng. Việc ứng dụng công nghệ thông tin đã giúp lực lượng kiểm lâm dễ dàng phát hiện những biến động của rừng và đất lâm nghiệp, nhất là các vụ phá rừng, cháy rừng ở mọi vị trí, thời điểm… với tính chính xác cao nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ, phát triển rừng bền vững.


Trong thời gian vừa qua, các sự cố lộ lọt thông tin, dữ liệu cá nhân, lừa đảo trực tuyến ngày càng tăng. Một trong những nguyên nhân chính gây ra mất an toàn thông tin được xác định đến từ nhận thức của người sử dụng. Các cuộc tấn công mạng có xu hướng tập trung chủ yếu vào con người thay vì máy móc, thiết bị. Bên cạnh các giải pháp kỹ thuật, việc tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và kỹ năng nhằm trang bị cho mỗi cá nhân những kiến thức và kỹ năng cơ bản để bảo đảm an toàn thông tin trên không gian mạng là yếu tố then chốt giúp tạo dựng một không gian mạng Việt Nam an toàn, góp phần thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội số một cách bền vững.


Thực hiện Kế hoạch 407/KH-UBND ngày 27/6/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về thực hiện Chiến dịch cao điểm 100 ngày đêm “Nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn”.


Nhằm đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; cung cấp DVCTT, giảm chi phí, giảm tiếp xúc trực tiếp, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải Kế hoạch số 59/KH-SNN ngày 28/6/2023 về việc thực hiện mô hình triển khai dịch vụ công trực tuyến năm 2023, cụ thể như sau:


Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 22/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 13/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo của Đảng đối với chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Góp phần hoàn thành các chỉ tiêu về cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT), hướng tới hoàn thành sớm các chỉ tiêu chủ yếu phát triển Chính phủ số trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2023. Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải Kế hoạch số 407/KH-UBND ngày 27/6/2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến dịch cao điểm 100 ngày đêm “Nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn” với cụ thể như sau:


Trên địa bàn tỉnh hiện có 2.415 công trình thuỷ lợi (trong đó có 34 hồ chứa, còn lại là các công trình đập dâng, kênh dẫn và trạm bơm) phục vụ tưới cho khoảng 20.098,57 ha cây trồng và diện tích nuôi trồng thủy sản. Các công trình thủy lợi, trên địa bàn tỉnh góp phần đảm bảo việc cấp nước tưới, tiêu chủ động cho các cây trồng nông nghiệp, phục vụ nuôi trồng thuỷ sản.


Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Quyết định số 372/QĐ-KTHT-HTTT ngày 15/12/2022 của Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn - Bộ Nông nghiệp và PTNT Phê duyệt Tài liệu hướng dẫn hợp tác xã đổi mới tổ chức kinh doanh hiệu quả, cắt giảm chi phí sản xuất kinh doanh, cụ thể như sau:


Chiều ngày 9/12/2022, Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp tổ chức Hội thảo chuyển đổi số ngành nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn. Dự Hội thảo có lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ; Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh; phòng Nông nghiệp và PTNT, phòng Kinh tế thành phố; UBND xã Nông Thượng, phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn; UBND xã Hòa Mục, huyện Chợ Mới; UBND xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông; lãnh đạo, công chức phụ trách công tác chuyển đổi số các phòng, đơn vị trực thuộc Sở.

123