Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Bản tin Khuyến nông số 04 năm 2019, cụ thể như sau:

Xem tiếp


Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Bản tin Khuyến nông số 03 năm 2019, cụ thể như sau:

Xem tiếp


Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Bản tin Khuyến nông số 02 năm 2019, cụ thể như sau:

Xem tiếp


Nhằm đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển, sức chống chịu sâu bệnh, năng suất của một số giống lạc mới, phù hợp với trình độ thâm canh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, trên cơ sở đó khuyến cáo người dân chuyển đổi loại cây trồng đảm bảo đem lại giá trị kinh tế cao. Vừa qua, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bắc Kạn tổ chức hội thảo “Mô hình thử nghiệm một số giống lạc mới” tại thôn Bản Quá, xã Nam Cường, huyện Chợ Đồn. Dự hội thảo có lãnh đạo, cán bộ theo dõi mô hình Trung tâm Khuyến nông tỉnh, lãnh đạo UBND xã, cán bộ nông lâm xã và bà con nông dân thực hiện mô hình.

Xem tiếp


Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Bản tin khuyến nông số 01 năm 2019, cụ thể:

Xem tiếp


Bắc Kạn có hệ thống sông suối, ao, hồ rất phong phú và đa dạng, với 1.361 ha có khả năng nuôi trồng thủy sản, là điều kiện thuận lợi để phát triển nuôi thủy sản trở thành ngành sản xuất có vị trí quan trọng đối ngành nông nghiệp của tỉnh Bắc Kạn. Tuy nhiên nuôi trồng thuỷ sản tỉnh Bắc Kạn trong những năm qua còn chậm phát triển, chưa khai thác được tiềm năng sẵn có của tỉnh, phong trào nuôi trồng thuỷ sản chủ yếu theo phương pháp truyền thống, chưa áp dụng các biện pháp kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất và sản lượng chưa cao, hàng năm tỉnh phải nhập số lượng lớn thực phẩm thuỷ sản từ tỉnh ngoài để đáp ứng nhu cầu của người dân trong tỉnh.

Xem tiếp

12345
Sign In