Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Bản tin Khuyến nông số 02/2021 như sau:


Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Bản tin Khuyến nông số 01/2021 như sau:


Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Bản tin Khuyến nông số 04/2020 như sau:


Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Bản tin Khuyến nông số 03/2020 như sau:


Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Bản tin Khuyến nông số 02/2020 như sau:


Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải Bản tin Khuyến nông số 01/2020 như sau:


Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Bản tin Khuyến nông số 04 năm 2019, cụ thể như sau:


Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Bản tin Khuyến nông số 03 năm 2019, cụ thể như sau:


Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Bản tin Khuyến nông số 02 năm 2019, cụ thể như sau:


Nhằm đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển, sức chống chịu sâu bệnh, năng suất của một số giống lạc mới, phù hợp với trình độ thâm canh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, trên cơ sở đó khuyến cáo người dân chuyển đổi loại cây trồng đảm bảo đem lại giá trị kinh tế cao. Vừa qua, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bắc Kạn tổ chức hội thảo “Mô hình thử nghiệm một số giống lạc mới” tại thôn Bản Quá, xã Nam Cường, huyện Chợ Đồn. Dự hội thảo có lãnh đạo, cán bộ theo dõi mô hình Trung tâm Khuyến nông tỉnh, lãnh đạo UBND xã, cán bộ nông lâm xã và bà con nông dân thực hiện mô hình.

123456