Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Để chủ động trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, góp phần ổn định xã hội và thực hiện thành công nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của tỉnh. Với phương châm “Chủ động phòng tránh - Đối phó kịp thời - Khắc phục hiệu quả”, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Quyết định số 554/QĐ-UBND ngày 08/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022, cụ thể như sau:


Nhằm chủ động ứng phó với dông lốc, sét mưa đá, Văn phòng Ban chỉ huy về Phòng chống thiên tai tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ban chỉ huy PCTT-TKCN các huyện, thành phố thực hiện một số nội dung sau:


Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Kạn đăng tải Hướng dẫn số 2045/HDLS-SNN&PTNT-STC ngày 21/9/2021 của liên Sở Nông nghiệp và PTNT - Sở Tài chính về việc thực hiện đặt hàng quản lý, khai thác công trình thủy lợi, cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, cụ thể như sau:


Ngày 06/7, đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai-Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Kạn ký ban hành Văn bản số 4145/BCH-NNTNMT gửi các sở, ban ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão.


Thực hiện văn bản số 292/VPTT ngày 21/6/2021 của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai. Hiện nay các khu vực trong tỉnh đã có mưa trên diện rộng, riêng tại huyện Ngân sơn, Ba Bể, Pác Nặm đã có mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được tính từ 1h-7h ngày 24/6/2021 các trạm tại các huyện nêu trên từ 70 đến 146mm; Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy Văn tỉnh Bắc Kạn (bản tin số 107/MLDR/BKAN-DBTT ngày 22/6), từ hôm nay đến hết này 25/6/2021 trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Để chủ động phòng tránh, ứng phó giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Văn phòng PCTT-TKCN tỉnh đề nghị các đơn vị, địa phương chỉ đạo bộ phận chuyên môn thực hiện một số nội dung như sau:


Căn cứ Luật phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 ngày 19/6/2013; Căn cứ Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai; Nghị định số 83/2019/NĐ-CP ngày 12/11/ 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai; Căn cứ Quyết định số 1675/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc thành lập Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Bắc Kạn; Quyết định số 1942/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1675/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc thành lập Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Bắc Kạn; Căn cứ Quyết định số 2317/QĐ-UBND ngày 21/12/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Bắc Kạn; Để có cơ sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch thu, chi quỹ phòng chống thiên tai năm 2021 trên địa bàn tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT Cơ quan quản lý Quỹ) đề nghị các đơn vị, địa phương lập kế hoạch thu quỹ phòng chống thiên tai năm 2021 như sau:


Nhằm chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả giảm thiểu thiệt hại nhất là trong tình huống xảy ra dông lốc, mưa đá Tết nguyên đán Tân Sửu 2021, Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải Công văn số 780/UBND-NNTNMT ngày 05/02/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc chủ động ứng phó với thiên tai dịp tết nguyên đán Tân Sửu 2021, cụ thể như sau:


Theo TT Dự báo KTTV Quốc gia, từ hôm nay (30/12), ở các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét đậm, rét hại, ảnh hưởng nhiều tới đời sống sinh hoạt của người dân.


Theo thông tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của cơn bão số 7 kết hợp với không khí lạnh nên từ ngày 14 đến ngày 16/10/2020 ở các khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 150-350mm/đợt, có nơi trên 400mm/đợt. Để phòng, chống ngập lụt, úng và bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, hạn chế thiêt ḥ ai do mưa lớn gây ra, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Công điện số 1908/CĐ-TCTL-QLCT ngày 13/10/2020 của Tổng cục Thủy lợi Về việc tiếp tục tăng cường bảo đảm an toàn công trình thủy lợi và phòng, chống ngập lụt, úng, đề phòng mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 7, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, cụ thể như sau:


Nhằm phát huy hiệu quả việc sử dụng mạng xã hội trong công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

1234567...Trang cuối