Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Chiều ngày 21/02/2023, đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Văn phòng NTM; Chi cục Phát triển nông thôn để kiểm tra tình hình triển khai, thực hiện các nhiệm vụ được giao của các đơn vị. Cùng dự có đồng chí Hà Sỹ Huân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT (Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới); đồng chí Nguyễn Ngọc Cương, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT; đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Ban Dân tộc tỉnh; Lãnh đạo, công chức, viên chức: Văn phòng NTM, Chi cục Phát triển nông thôn.


Trong những năm qua, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của người sản xuất, kinh doanh, người tiêu dùng về việc đảm bảo an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp, góp phần bảo vệ sức khoẻ, bảo vệ môi trường và nâng cao giá trị nông sản, tăng thu nhập cho hội viên nông dân.


Sáng ngày 30/12/2022, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị tổng kết sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản, xây dựng nông thôn mới; đánh giá kết quả triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 22/4/2021 của Tỉnh ủy về phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, mở rộng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự Hội nghị có lãnh đạo các Sở, ngành Tài chính, Công thương, Kế hoạch & Đầu tư, Tài nguyên & Môi trường, Hội Nông dân, Liên minh HTX, UBND các huyện, thành phố, phòng Nông nghiệp & PTNT các huyện, phòng Kinh tế thành phố; Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp các huyện, thành phố; Trưởng, phó các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa đến dự và chỉ đạo tại Hội nghị.


Theo Phương án sản xuất cây trồng vụ Đông năm 2022 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1439/QĐ-UBND ngày 03/8/2022: Tổng diện tích các loại cây trồng vụ Đông là 1.550 ha, tập trung sản xuất các loại cây trồng như ngô (261 ha), khoai tây (88 ha), khoai lang (130 ha) và rau màu các loại; tổng sản lượng các loại cây trồng vụ Đông đạt trên 17.948 tấn.


Những năm gần đây, kinh tế tập thể trong nông nghiệp đã có bước phát triển vượt bậc và mang tính bền vững. Trong năm 2022, ngành nông nghiệp và PTNT đã hỗ trợ thành lập mới 29 hợp tác xã/20 HTX đạt 145% kế hoạch, nâng tổng số HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp lên 276 HTX.


Ngày 14/12/2022, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn chủ trì đã kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện đối với Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng vùng trồng cây ăn quả, cây công nghiệp lâu năm và Dự án Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh trên địa bàn Bắc Kạn. Tham gia cùng đoàn có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm, lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn.


Nhằm tăng cường sự phối hợp và trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương trong việc triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh, phát triển chăn nuôi; phòng, chống đói, rét cho đàn vật nuôi vụ Đông Xuân năm 2022-2023 trên địa bàn. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của các địa phương và tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện đồng bộ các biện pháp trong công tác phòng, chống dịch bệnh, phát triển chăn nuôi; phòng, chống đói, rét cho đàn vật nuôi. Ngày 01/12/2022, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Kế hoạch số 84/KH-SNN về kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh, phát triển chăn nuôi; phòng, chống đói, rét cho đàn vật nuôi vụ Đông Xuân năm 2022-2023.


Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải thông cáo báo chí của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc tổ chức sự kiện "Tuần lễ giới thiệu Miến dong và các sản phẩm OCOP, sản phẩm bản địa tỉnh Bắc Kạn năm 2022" tại thành phố Hải Phòng, cụ thể như sau:


Nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; tăng cường công tác truyền thông phổ biến thông tin từ đó tạo động lực cho nông dân liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Trong 02 ngày, từ ngày 16-17/11/2022, tại thành phố Bắc Kạn, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Kạn, Tỉnh đoàn Bắc Kạn tổ chức tọa đàm “Liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tại tỉnh Bắc Kạn”.


Trên cơ sở số lượng vắc xin được tỉnh phân bổ (1.400 liều), ngày 17/11/2022 UBND huyện Chợ Đồn xây dựng kế hoạch tổ chức tiêm phong vắc xin phòng bệnh Viêm da nổi cục cho đàn trâu, bò.

1234567...Trang cuối