Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Theo kết quả kiểm tra ngày 16/8/2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT tại xã Tân Sơn huyện Chợ Mới, hiện nay bệnh thối nhũn củ gừng do vi khuẩn đang gây hại mạnh, tỷ lệ bệnh hại phổ biến 2 - 3% số củ, cục bộ tỷ lệ bệnh hại lên tới 8% số củ, cá biệt có diện tích tỷ lệ bệnh hại 30 - 40% số củ.

Xem tiếp


Năm 2018, huyện Chợ Đồn đề ra mục tiêu xã điểm Đông Viên phấn đấu hoàn thành 7 tiêu chí còn lại để về đích nông thôn mới.

Xem tiếp


Nhằm cải tạo, nâng cao chất lượng đất chuyên trồng lúa hoặc đất trồng lúa nước còn lại, năm 2018 Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chợ Đồn đã phối hợp với UBND các xã Yên Mỹ, Yên Nhuận, Đông Viên, Xuân Lạc, Ngọc Phái triển khai mô hình cải tạo đất trồng lúa với tổng diện tích là 220ha.

Xem tiếp


Ngày 04 tháng 7 năm 2018, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tỉnh Bắc Kạn vừa ban hành Quyết định số 52/QĐ-CCQLCL về việc xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn cho sản phẩm chè với diện tích 12,2 ha, sản lượng dự kiến 2.100kg/năm theo Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT cho Hợp tác xã Chè Mỹ Phương, địa chỉ thôn Pùng Chằm, xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn. Mã số chứng nhận: 02/XNC ngày 04/7/2018.

Xem tiếp


6 tháng đầu năm 2018, ngành chăn nuôi của huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn đạt được những kết quả đáng khích lệ, tổng đàn đại gia súc đạt 14.812 con đạt 85% kế hoạch năm, trong đó tổng đàn trâu là 9.910 con; đàn bò 4.751 con và đàn ngựa là 151 con.

Xem tiếp


Vụ xuân năm 2018, huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn trồng được 56 ha bí xanh thơm, sản lượng đạt 2.240 tấn.

Xem tiếp


Kỳ họp Đại hội đồng GFF lần thứ 6 (GEF6) là sự kiện quốc tế vô cùng quan trọng diễn ra từ ngày 23 đến ngày 29 tháng 6 năm 2018 tại thành phố Đà Nẵng về môi trường, có sự tham dự của khoảng 1.500 đại biểu, bao gồm các Bộ trưởng phụ trách môi trường và các quan chức cấp cao khác từ 183 quốc gia thành viên, cùng với Lãnh đạo các cơ quan Liên hợp quốc, các ngân hàng phát triển khu vực, các tổ chức chính trị - xã hội và Lãnh đạo doanh nghiệp để cùng chia sẻ ý tưởng, giải pháp và hành động cần thiết hướng đến mục tiêu bảo vệ môi trường toàn cầu.

Xem tiếp


Ngày 08 tháng 6 năm 2018, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tỉnh Bắc Kạn vừa ban hành Quyết định số 35/QĐ-CCQLCL về việc cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho sơ chế nông lâm sản (rau, củ, quả khô; gừng khô; măng khô) trên diện tích 938 m2 với sản lượng dự kiến 2.000 tấn/năm phù hợp đảm bảo đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT cho Công ty TNHH VIETNAM MISAKI, địa chỉ: Khu công nghiệp Thanh Bình, xã Thanh Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn. Mã số chứng nhận: 09/2018/NNPTNT-BK.

Xem tiếp


Để đảm bảo số lượng theo nhu cầu kế hoạch cần tuyển dụng, Hội đồng tuyển dụng lao động hợp đồng dự án KfW8 tỉnh Bắc Kạn thông báo tuyển dụng bổ sung lao động hợp đồng Dự án KfW8 như sau:

Xem tiếp


Thực hiện Công văn số 11-CV/BCĐ ngày 22/3/2018 và Kế hoạch số 13-KH/BCĐ ngày 23 tháng 3 năm 2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, ngày 26/4/2018 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch số 101-KH/TU tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn từ cấp xã đến cấp tỉnh, nhằm mục đích đánh giá việc quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện, làm rõ những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm sau 10 năm (2008-2017) thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Qua đó đề xuất chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu để thực hiện trong thời gian tới.

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In