Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước và của tỉnh: Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020); 45 năm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020); 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020); Ngày Quốc khánh Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020) và hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành nông nghiệp và PTNT Việt Nam (14/11/1945 - 14/11/2020); chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, hướng tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Với khí thế thi đua sôi nổi chào mừng kỷ niệm những ngày lễ lớn và các sự kiện trọng đại của đất nước và của tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Kạn phát động phong trào thi đua năm 2020 tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động với những nội dung cụ thể như sau:


Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động; tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của công chức, viên chức, người lao động; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, qua đó tiếp tục xây dựng hình ảnh đội ngũ công chức, viên chức, người lao động Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gương mẫu, tận tụy, chuẩn mực, chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, tận tình, thân thiện; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những việc làm cụ thể hằng ngày, trên mọi lĩnh vực công tác; Bảo đảm tính liên tục và hiệu quả hoạt động của cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể thuộc Sở, tạo môi trường làm việc văn minh, hiện đại, chuyên nghiệp, trách nhiệm, minh bạch, hiệu quả, góp phần xây dựng hệ thống chính trị tỉnh Bắc Kạn trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì nhân dân phục vụ. Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải Kế hoạch số 1402/KH-SNN ngày 31/7/2019, cụ thể như sau:


Nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn cho toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành; Tuyên truyền, vận động công chức, viên chức, người lao động tham gia phối hợp ngăn chặn, xử lý các phương tiện giao thông vi phạm kích thước thùng hàng, chở hàng hóa cồng kềnh gây mất trật tự, an toàn giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2021. Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải Kế hoạch số 740/KH-SNN ngày 07/5/2019, cụ thể như sau:


Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải Kế hoạch số 1710/KH-SNN ngày 03/10/2018 vê phát triển sản xuất cây mơ trên địa bàn tỉnh từ năm 2019 - 2020, cụ thể như sau: