Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Chiều ngày 21/02/2023, đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Văn phòng NTM; Chi cục Phát triển nông thôn để kiểm tra tình hình triển khai, thực hiện các nhiệm vụ được giao của các đơn vị. Cùng dự có đồng chí Hà Sỹ Huân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT (Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới); đồng chí Nguyễn Ngọc Cương, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT; đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Ban Dân tộc tỉnh; Lãnh đạo, công chức, viên chức: Văn phòng NTM, Chi cục Phát triển nông thôn.


Năm 2023, tỉnh Bắc Kạn có kế hoạch trồng rừng mới 4.045ha, trong đó trồng rừng tập trung 3.155ha, rừng phân tán 890ha. Theo báo cáo nhanh của Chi cục Kiểm lâm tỉnh, hiện toàn tỉnh đã trồng được 641ha, đạt 16% kế hoạch năm với cơ cấu giống phổ biến là mỡ, keo, thông, hồi, quế.


Để đảm bảo tiến độ sản xuất vụ xuân năm 2023, ngay từ những ngày đầu năm, ngành Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo các địa phương tuyên truyền người dân sản xuất đúng khung thời vụ, cơ cấu giống; ban hành phương án phòng chống hạn, đồng thời chỉ đạo sửa chữa, nạo nét kênh mương đảm bảo phục vụ tưới cho vụ xuân. Trong đó, tập trung chỉ đạo Nhân dân gieo mạ xung quanh tiết lập xuân, phấn đấu cấy tập trung trong tháng 2, đầu tháng 3 và kết thúc gieo cấy ngày 15/3/2023, đảm bảo cung ứng đầy đủ giống, phân bón phục vụ cho sản xuất.


Trong những năm qua, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của người sản xuất, kinh doanh, người tiêu dùng về việc đảm bảo an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp, góp phần bảo vệ sức khoẻ, bảo vệ môi trường và nâng cao giá trị nông sản, tăng thu nhập cho hội viên nông dân.


Nhằm nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ ngay từ đầu năm, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2023. Ngày 06/02/2023, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Văn bản số 212/KH-SNN về thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 27/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ và các nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2023 gửi các phòng, đơn vị trực thuộc, Văn phòng Điều phối nông thôn mới. Nội dung văn bản yêu cầu:


Sáng ngày 30/12/2022, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị tổng kết sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản, xây dựng nông thôn mới; đánh giá kết quả triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 22/4/2021 của Tỉnh ủy về phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, mở rộng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự Hội nghị có lãnh đạo các Sở, ngành Tài chính, Công thương, Kế hoạch & Đầu tư, Tài nguyên & Môi trường, Hội Nông dân, Liên minh HTX, UBND các huyện, thành phố, phòng Nông nghiệp & PTNT các huyện, phòng Kinh tế thành phố; Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp các huyện, thành phố; Trưởng, phó các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa đến dự và chỉ đạo tại Hội nghị.


Theo Phương án sản xuất cây trồng vụ Đông năm 2022 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1439/QĐ-UBND ngày 03/8/2022: Tổng diện tích các loại cây trồng vụ Đông là 1.550 ha, tập trung sản xuất các loại cây trồng như ngô (261 ha), khoai tây (88 ha), khoai lang (130 ha) và rau màu các loại; tổng sản lượng các loại cây trồng vụ Đông đạt trên 17.948 tấn.


Những năm gần đây, kinh tế tập thể trong nông nghiệp đã có bước phát triển vượt bậc và mang tính bền vững. Trong năm 2022, ngành nông nghiệp và PTNT đã hỗ trợ thành lập mới 29 hợp tác xã/20 HTX đạt 145% kế hoạch, nâng tổng số HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp lên 276 HTX.


Căn cứ Kế hoạch số 43/KH-SNN ngày 17/5/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT về giúp đỡ xã Trần Phú, huyện Na Rì xây dựng NTM.


Thực hiện Quyết định số 3156/QĐ-BNN-TT ngày 14/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về ban hành tài liệu hướng dẫn tạm thời về cấp, quản lý mã số vùng trồng; Thông tư quy định phương thức quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các bước theo quy trình thiết lập, xây dựng và giám sát mã số vùng trồng theo Tiêu chuẩn cơ sở 772: 2020/BVTV của Cục Bảo vệ thực vật.

1234567...Trang cuối