Skip Ribbon Commands
Skip to main content
STTTên văn bảnSố VBNgày BHTải tệp tinchi tiết
1Chỉ thị Đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến, từng bước hình thành “Công dân điện tử” 03/CT-UBND21/05/2020chi tiết
2Báo cáo Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2020132/BC-SNN20/05/2020chi tiết
3Ban hành Kế hoạch phát triển ngành nghề nông thôn giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc KạnSố: 850/QĐ-UBND13/05/2020chi tiết
4Thực hiện các giải pháp nhằm ổn định dân di cư tự do và quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2020-2025Số: 235/KH-UBND06/05/2020chi tiết
5Quyết định v/v Ban hành Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND tỉnh 1893/QĐ-UBND09/11/2017QD1893_signed.pdfchi tiết
6Quyết định về việc công bố dịch châu chấu tre lưng vàng hại rừng vầu, nứa và cây trồng nông nghiệp trên địa bàn huyện Ngân Sơn và huyện Na Rì tỉnh Bắc KạnSố: 1038/QĐ-UBND 20/07/20171038_signed.pdfchi tiết
7Công điện khẩn của Trưởng ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnhSố: 04/CĐ-BCH16/07/2017CĐ04_signed.pdfchi tiết
8Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển sản xuất cam, quýt, đào lê tại các huyện: bạch Thông, Chợ Đồn, Ngân Sơn giai đoạn 2006-2010Số: 36/QĐ-UBND09/01/2008QD_36_2009.rarchi tiết
9Quyết định phê duyệt dự án quy hoạch phát triển thủy sản tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2007-2015Số: 2160/QĐ-UBND30/10/2006QD_2160_2006.rarchi tiết