Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Sáng 5/11, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của tỉnh với 174 điểm cầu tại các đơn vị, địa phương với hơn 8.400 cán bộ, đảng viên từ tỉnh đến cơ sở tham gia học tập. Các đồng chí: Phương Thị Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đăng Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Thị Lộc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.


Chiều 30/8, Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Kạn tổ chức hội nghị lần thứ XV. Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Sở, đồng chí Hà Sỹ Huân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị.


Chiều 29/7, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức hội nghị sinh hoạt chuyên đề về công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế các tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT. Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành; đồng chí Hà Kim Oanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì hội nghị.


Thực hiện Công văn số 3745/UBND-VXNV ngày 21/6/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc triển khai Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội. Để xây dựng chuẩn mực đạo đức về hành vi, ứng xử trên mạng xã hội, giáo dục ý thức, tạo thói quen tích cực trong các hành vi ứng xử của người dùng trên mạng xã hội, góp phần xây dựng môi trường mạng lành mạnh, an toàn. Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đề nghị các phòng, đơn vị trực thuộc Sở tổ chức tuyền truyền, quán triệt sâu rộng nội dung Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội tới toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân được biết, thực hiện theo quy định. Tải về tại đây:


Chiều ngày 28/6, Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, đồng chí Hà Kim Oanh, Phó Bí thư Đảng ủy chủ trì hội nghị.


Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của cấp ủy các cấp, thời gian qua Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện tới toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị được biết và thực hiện.


Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, đồng thời thực hiện đạt chỉ tiêu phát triển Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.


Sáng ngày 16/4, Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Dự Hội nghị có đồng chí Hà Kim Oanh - Phó Bí thư Đảng ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ và toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ.


Ngày 15/4, Công đoàn cơ sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức hội nghị giao ban công tác công đoàn quý I, triển khai nhiệm vụ quý II. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, đồng chí Nông Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở chủ trì hội nghị.


Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải tài liệu Hỏi - Đáp về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, cụ thể như sau:

123