Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Ngày 12/5/2022, Chi đoàn Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn tổ chức Đại hội Chi đoàn, nhiệm kỳ 2022 - 2024. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hà Kim Oanh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT; đồng chí Nông Thị Thư - Ủy viên Ban Thường vụ thường trực Đoàn Các cơ quan tỉnh, đại diện các Chi bộ, các phòng, đơn vị thuộc Sở, đại diện Ban Chấp hành Chi đoàn Sở Công thương, Chi đoàn Quỹ Bảo vệ đất, rừng và Bảo vệ môi trường; Chi đoàn Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi, cùng toàn thể đoàn viên Chi đoàn Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn.


Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công chức, viên chức và người lao động, đặc biệt đối với lực lượng đoàn viên thanh niên, qua đó nhân rộng công tác bảo vệ và phát triển rừng, đồng thời tích cực hưởng ứng Chương trình “trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh, góp phần hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch trồng rừng năm 2022 theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.


Chiều ngày 23/12, tại Sở Hội trường Sở Nông nghiệp và PTNT, Công đoàn cơ sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Hà Kim Oanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Nữ công, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Công đoàn cơ sở Nông nghiệp và PTNT.


Sáng 5/11, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của tỉnh với 174 điểm cầu tại các đơn vị, địa phương với hơn 8.400 cán bộ, đảng viên từ tỉnh đến cơ sở tham gia học tập. Các đồng chí: Phương Thị Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đăng Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Thị Lộc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.


Chiều 30/8, Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Kạn tổ chức hội nghị lần thứ XV. Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Sở, đồng chí Hà Sỹ Huân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị.


Chiều 29/7, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức hội nghị sinh hoạt chuyên đề về công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế các tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT. Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành; đồng chí Hà Kim Oanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì hội nghị.


Thực hiện Công văn số 3745/UBND-VXNV ngày 21/6/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc triển khai Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội. Để xây dựng chuẩn mực đạo đức về hành vi, ứng xử trên mạng xã hội, giáo dục ý thức, tạo thói quen tích cực trong các hành vi ứng xử của người dùng trên mạng xã hội, góp phần xây dựng môi trường mạng lành mạnh, an toàn. Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đề nghị các phòng, đơn vị trực thuộc Sở tổ chức tuyền truyền, quán triệt sâu rộng nội dung Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội tới toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân được biết, thực hiện theo quy định. Tải về tại đây:


Chiều ngày 28/6, Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, đồng chí Hà Kim Oanh, Phó Bí thư Đảng ủy chủ trì hội nghị.


Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của cấp ủy các cấp, thời gian qua Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện tới toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị được biết và thực hiện.


Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, đồng thời thực hiện đạt chỉ tiêu phát triển Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

1234