Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Triển khai thực hiện công tác pháp điển, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ trì thực hiện pháp điển đề mục Phát triển ngành nghề nông thôn (Đề mục số 9 thuộc Chủ đề số 24). Đến nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan thực hiện pháp điển xong đề mục Phát triển ngành nghề nông thôn và đã được thẩm định thông qua theo quy định. Đề mục Phát triển ngành nghề nông thôn có cấu trúc gồm 08 chương (theo cấu trúc của Nghị định 52/2018/NĐ-CP của Chính phủ Về phát triển ngành nghề nông thôn) với 116 Điều.


Căn cứ Luật ban hành văn bản QPPL và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản QPPL


Thực hiện Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 25/01/2021 của UBND tỉnh về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2021; Kế hoạch số 189/KH-UBND ngày 01/04/2021 của UBND tỉnh về điều tra, khảo sát và thu thập thông tin về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2021; Kế hoạch số 11/KH-SNN ngày 29/01/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021.


Căn cứ Văn bản số 1607/STTTT-TTBCXB ngày 12/10/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn về việc tuyên truyền các quy định của pháp luật về thông tin trên mạng xã hội. Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện một số nội dung sau:


Thực hiện Văn bản số 227/STP-PBGDPL ngày 10/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân


Mọi cá nhân, tổ chức có quyền phản ánh, kiến nghị về TTHC và việc thực hiện TTHC


Thực hiện Kế hoạch số 530/KH-UBND ngày 04/9/2020 của UBND tỉnh về nâng cao chất lượng hoạt động Trung tâm phục vụ hành chính công và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2020; Văn bản số 6782/CV-BTC ngày 13/11/2020 của Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu cơ chế một cửa, một cửa liên thông và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 năm 2020”. Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải các tài liệu liên quan Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu cơ chế một cửa, một cửa liên thông và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 năm 2020” như sau:


Ngày 20/3/2020, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Kế hoạch số 480/KH-SNN về phối hợp thực hiện tuyên truyền về quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm giai đoạn 2020 - 2025. Nay Sở Nông nghiệp và PTNT cung cấp tài liệu tuyên truyền về công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp (VTNN), an toàn thực phẩm (ATTP) thuộc lĩnh vực nông nghiệp cụ thể như sau:


Hiện nay, dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển kinh tế và đời sống của các tầng lớp Nhân dân. Bên cạnh đó, việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn giao thông đường bộ, phòng, chống tác hại của rượu bia cũng đang là vấn đề được dư luận xã hội quan tâm, cần được tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả.


Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp, cụ thể như sau:

12