Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Ngày 19/7/2023, UBND huyện Chợ Đồn ban hành Quyết định số 2246/QĐ-UBND công bố dịch bệnh Dại động vật (chó) trên địa bàn xã Bằng Lãng. Theo đó, địa bàn xảy ra bệnh Dại tại xã Bằng Lãng, thời gian xảy ra dịch bệnh từ ngày 14/7/2023.


Để chủ động phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, theo chỉ đạo trong Phương án phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn và thủy sản năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành theo Quyết định số 125/QĐ-UBND ngày 31/01/2023.


Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải số Quyết định số 458/QĐ-CN-MTCN ngày 08/12/2022 của Cục Chăn nuôi Ban hành Hướng dẫn phòng, chống đói, rét cho vật nuôi, cụ thể như sau:


Nhằm chủ động phòng, chống bệnh Dại phát sinh trên địa bàn huyện, hạn chế tối đa thiệt hại do dịch bệnh gây ra. Ngày 29/11/2022, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành văn bản số 8038/UBND-NNTNMT về việc tập trung triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh Dại động vật. Theo đó yêu cầu:


Chăn nuôi lợn địa phương (còn gọi là lợn bản địa) là một trong những loài vật nuôi nằm trong định hướng phát triển trong đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn đã được phê duyệt tại Quyết định số 2732/QĐ-UBND ngày 31/12/2019; Kế hoạch số 777/KH-UBND ngày 25/12/2020 của UBND tỉnh về phát triển chăn nuôi trâu, bò, lợn theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2020-2025, đồng thời, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn tỉnh cũng đã ban hành các chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi, giống lợn này tại Nghị quyết số 01/ 2022/ NQ- HĐND ngày 27/4/2022 Quy định về chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp hàng hóa; hỗ trợ nâng cao năng lực cho khu vực kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn


Ngày 11/11/2021, Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 205/QĐ-CN-GVN công nhận quy trình chăn nuôi an toàn sinh học phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi cho trang trại quy mô vừa, nhỏ và nông hộ.


Căn cứ Thông tư số 101/2020/TT-BTC ngày 23/11/2020 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y; Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bắc Kạn thông báo áp dụng mức thu phí, lệ phí mới trong công tác thú y theo quy định tại Thông tư số 101/2020/TT-BTC ngày 23/11/2020 của Bộ Tài chính, cụ thể mức thu phí, lệ phí một số nội dung trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn thực hiện như sau:


Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải một số thông tin về bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò, cụ thể như sau:


Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Chỉ thị số 8634/CT-BNN-TY ngày 09/12/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNTvề việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò, cụ thể như sau:


Để bảo đảm việc tổ chức triển khai kịp thời, đầy đủ và hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ của Chương trình quốc gia; đặc biệt tránh tình trạng chủ quan, lơ là, dẫn đến dịch bệnh Lở mồm long móng (LMLM) tái phát, lây lan diện rộng, Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải Công văn số 8502/BNN-TY ngày 07/12/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tổ chức triển khai Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Lở mồm long móng, giai đoạn 2021 - 2025, cụ thể như sau:

1234567...Trang cuối