Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Thực hiện tái cơ cấu ngành chăn nuôi, tỉnh Bắc Kạn đã xây dựng kế hoạch phát triển chăn nuôi theo hướng gia trại, trang trại và khuyến khích phát triển chăn nuôi theo vùng và thế mạnh của từng địa phương.

Xem tiếp


Theo thống kê nhanh từ các địa phương trên địa bàn tỉnh đối với các hộ gia đình nuôi trên 10 con/lứa, hiện nay có trên 15.600 con lợn đã đủ điều kiện xuất chuống nhưng chưa bán được của 1.290 hộ dân do giá bán lợn xuống quá thấp, không có người mua. Trước thực trạng trên vừa qua, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành văn bản số 1941/UBND-KT về việc chỉ đạo thực hiện một số giải pháp ổn định phát triển chăn nuôi, trong đó có ý kiến chỉ đạo các Sở, ban, ngành và các địa phương thực hiện một số giải pháp trước mắt, nội dung như sau:

Xem tiếp


Nhằm chủ động phòng, chống hiệu quả các dịch bệnh ở gia súc, gia cầm với phương châm phòng bệnh là chính, kết hợp thực hiện đồng bộ biện pháp quản lý, giám sát các hộ gia đình thực hiện nghiêm túc việc tiêm phòng định kỳ cho đàn gia súc, gia cầm nhằm tạo miễn dịch chủ động, đảm bảo an toàn dịch bệnh và chăn nuôi đạt hiệu quả, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn xây dựng kế hoạch tiêm phòng định kỳ cho đàn gia súc, gia cầm năm 2017 với một số nội dung chủ yếu như:

Xem tiếp


Chăn nuôi nuôi lợn trên địa bàn tỉnh trong thời gian vừa qua đã có những bước phát triển nhanh theo quy mô tập trung mang tính hàng hóa cao, góp phần duy trì mức tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và thu nhập của người chăn nuôi.

Xem tiếp


Nhằm chủ động phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh đã triển khai kế hoạch tiêm phòng đợt I cho đàn vật nuôi trên địa bàn toàn tỉnh

Xem tiếp


Hiện nay trên cả nước vẫn có ổ dịch bệnh tai xanh lợn mới phát sinh làm cho số lợn mắc bệnh là gần 200 con chưa qua 21 ngày. Nhằm chủ động trong công tác phòng, chống dịch tai xanh lợn, ngăn chặn nguồn dịch bệnh từ các tỉnh ngoài xâm nhập vào địa bàn, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn xây dựng phương án phòng, chống dịch tai xanh lợn (PRRS), trên địa bàn tỉnh năm 2016, với các nội dung sau:

Xem tiếp


Nhằm chủ động trong công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm giảm thiểu thiệt hại về kinh tế do dịch bệnh gây ra, đẩy mạnh sản xuất chăn nuôi, Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng phương án phòng, chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2016, với các nội dung chủ yếu như sau:

Xem tiếp


Nhằm kiểm tra, giám sát để phát hiện đối tượng kiểm soát giết mổ động vật trước, trong và sau khi giết mổ, đồng thời kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh, trong quý I/2016 Chi cục Thú y đã kiểm soát giết mổ được trên 19.000 con gia súc, gia cầm; kiểm dịch vận chuyển được 90.850 con gia súc, gia cầm.

Xem tiếp


Nhằm kiểm tra, giám sát để phát hiện đối tượng kiểm soát giết mổ động vật trước, trong và sau khi giết mổ, đồng thời kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh, trong quý I/2016 Chi cục Thú y đã kiểm soát giết mổ được trên 19.000 con gia súc, gia cầm; kiểm dịch vận chuyển được 90.850 con gia súc, gia cầm.

Xem tiếp


Tỉnh Bắc Kạn có 474 con gia súc bị chết do rét trong đợt rét đậm, rét hại kéo dài vào thời điểm đầu năm 2016, trong đó số trâu chết rét 123 con, nghé 133 con, bò 15 con, bê 23 con, ngựa 01 con, dê 144 con và lợn 35 con.

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In