Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Ngày 11/11/2021, Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 205/QĐ-CN-GVN công nhận quy trình chăn nuôi an toàn sinh học phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi cho trang trại quy mô vừa, nhỏ và nông hộ.


Căn cứ Thông tư số 101/2020/TT-BTC ngày 23/11/2020 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y; Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bắc Kạn thông báo áp dụng mức thu phí, lệ phí mới trong công tác thú y theo quy định tại Thông tư số 101/2020/TT-BTC ngày 23/11/2020 của Bộ Tài chính, cụ thể mức thu phí, lệ phí một số nội dung trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn thực hiện như sau:


Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải một số thông tin về bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò, cụ thể như sau:


Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Chỉ thị số 8634/CT-BNN-TY ngày 09/12/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNTvề việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò, cụ thể như sau:


Để bảo đảm việc tổ chức triển khai kịp thời, đầy đủ và hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ của Chương trình quốc gia; đặc biệt tránh tình trạng chủ quan, lơ là, dẫn đến dịch bệnh Lở mồm long móng (LMLM) tái phát, lây lan diện rộng, Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải Công văn số 8502/BNN-TY ngày 07/12/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tổ chức triển khai Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Lở mồm long móng, giai đoạn 2021 - 2025, cụ thể như sau:


Ngày 19/11/2020, UBND tỉnh ban hành văn bản số 6931/UBND-NNTNMT chỉ đạo ngành chuyên môn và các địa phương triển khai cấp bách các biện pháp phòng, chống Viêm da nổi cục trên trâu, bò.


Ngày 02/11/2020, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 6512/UBND-NNTNMT chỉ đạo các cấp, ngành chức năng tập trung nguồn lực và khẩn trương triển khai các biện pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Công điện số 7575/CĐ-BNN-TY ngày 31/10/2020.


Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Công điện khẩn số 7575/CĐ-BNN-TY ngày 31/10/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tập trung nguồn lực và khẩn trương triển khai các biện pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò, cụ thể như sau:


Để chủ động phòng, chống nguy cơ xâm nhiễm của bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò. Ngày 21/8/2020 Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bắc Kạn ban hành Công văn số 373/CNTY-QLDB&CN gửi UBND các huyện, thành phố chỉ đạo phòng chuyên môn và UBND các xã, phường, thị trấn chủ động triển khai các biện pháp ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò.


Tỉnh Bắc Kạn vừa công bố hết dịch tả lợn châu Phi (TLCP) trên địa bàn toàn tỉnh vào tháng 2 thì đến nay, dịch bệnh đã tái bùng phát trên địa bàn tỉnh, ảnh hưởng đến việc tái đàn lợn của địa phương.

1234567...Trang cuối