Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Theo báo cáo của các địa phương và kết quả kiểm tra ngày 05/6/2024 của Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Quản lý chất lượng tại xã Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn và xã Cư Lễ, huyện Na Rì: Châu chấu tre lưng vàng giai đoạn tuổi 4 -5 và trưởng thành gây hại trên rừng vầu và ngô giai đoạn trỗ cờ - thâm râu với tổng diện tích 143,5 ha, trong đó diện tích ngô bị hại 7,5 ha (xã Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn: 7 ha; xã Cư Lễ, huyện Na Rì: 0,5 ha). Mật độ phổ biến 60 - 80 con/m2, cao 150 - 200 con/m2, cục bộ > 300 con/m2.


Hiện nay, cây bí xanh (bí xanh thơm Ba Bể, bí xanh dài, bí đao..) đang giai đoạn phát triển thân lá, leo giàn. Thời tiết hiện nay rất thuận lợi cho bệnh sương mai và héo xanh phát sinh và lây lan nhanh.


Theo báo cáo của các địa phương và kết quả kiểm tra của Chi cục Trồng trọt, BVTV và Quản lý chất lượng, hiện nay trên cây lâm nghiệp xuất hiện một số sâu bệnh hại như: Sâu ong hại mỡ; bệnh thán thư hại cây hồi… Thời tiết tỉnh Bắc Kạn trong thời gian tới được dự báo có diễn biến bất thường, từ tháng 4 - 6 năm 2024 nhiệt độ trung bình trên toàn tỉnh phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm, đây là điều kiện thuận lợi cho nhiều loại sâu, bệnh phát sinh và gây hại trên các cây trồng lâm nghiệp. Để chủ động trong công tác phòng trừ và hạn chế thấp nhất thiệt hại do sâu, bệnh gây ra, Chi cục Trồng trọt, BVTV và Quản lý chất lượng đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện một số nội dung sau:


Thời tiết trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn vụ mùa năm 2023 được dự báo có nhiều diễn biến phức tạp, nhiệt độ trung bình cao hơn phổ biến trung bình nhiều năm, có nhiều ngày nắng nóng, gay gắt hơn, đây là điều kiện thuận lợi cho các loại sâu bệnh phát sinh, phát triển và gây hại trên diện rộng như: Rầy nâu, rầy lưng trắng, sâu cuốn lá nhỏ, nhện gié…trong đó, rầy lưng trắng là môi giới truyền bệnh lùn sọc đen.


Hiện nay, trên thị trường vẫn bày bán tràn lan nhiều loại phân bón giả, thuốc BVTV thuộc danh mục cấm. Nhiều doanh nghiệp lợi dụng sự thiếu thông tin của người dân, sự hám lợi của các đại lý, đưa các loại phân bón, thuốc BVTV kém chất lượng vào từng thôn, bản. Việc làm này không chỉ gây thiệt hại cho người nông dân mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến các doanh nghiệp sản xuất chân chính.


Để chủ động quản lý sinh vật gây hại (SVGH), bảo vệ an toàn cho sản xuất, đảm bảo năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp, góp phần hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch sản xuất nông nghiệp vụ mùa năm 2023. Ngày 13/6/2023, Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Quản lý chất lượng tỉnh Bắc Kạn xây dựng Phương án quản lý SVGH trên một số cây trồng chính vụ mùa 2023, trong đó dự báo dịch hại trên một số cây trồng chính vụ mùa năm 2023, gồm các loại cây:


Hiện nay châu chấu tre lưng vàng đang giai đoạn tuổi 5 - trưởng thành; mật độ châu chấu phổ biến 300 -500 con/m2, cao 700 -800 con/m2, cá biệt >1000 con/m2; gây hại trên rừng vầu, nứa với diện tích khoảng 87 ha tại các xã Thượng Quan, Thuần Mang, huyện Ngân Sơn...


Để chủ động quản lý sinh vật gây hại (SVGH), bảo vệ an toàn cho sản xuất, đảm bảo năng suất, sản lượng, nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp, góp phần hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch sản xuất nông nghiệp vụ Xuân năm 2023, Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải Phương án quản lý sinh vật gây hại trên một số cây trồng chính vụ xuân năm 2023 do Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Quản lý chất lượng tỉnh Bắc Kạn soạn thảo, cụ thể như sau:


Căn cứ Luật Trồng trọt; Căn cứ Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác.


Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải Thông tư số 19/2022/TT-BNN ngày 02/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam và Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam, cụ thể như sau:

1234567...Trang cuối