Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Thông báo số 21/TB-TT&BVTV ngày 22/5/2019 của Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh Bắc Kạn về công tác trồng trọt và BVTV 7 ngày (Từ 20/5/2019 đến 26/5/2019), cụ thể như sau:

Xem tiếp


Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Thông báo số 19/TB-TT&BVTV ngày 08/5/2019 của Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh Bắc Kạn về công tác trồng trọt và BVTV 7 ngày (Từ 06/5/2019 đến 12/5/2019), cụ thể như sau:

Xem tiếp


Thực hiện văn bản số 2827/BNN-BVTV ngày 24/4/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phòng chống sâu keo mùa thu.

Xem tiếp


Thời gian qua, công tác tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng và thu gom bao gói thuốc BVTV sau sử dụng được các cấp, các ngành triển khai thực hiện, một số địa phương đã chủ động bố trí nguồn lực xây dựng bể chứa bao gói thuốc BVTV sau sử dụng để thu gom bao gói thuốc BVTV đúng nơi quy định.

Xem tiếp


Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Thông báo số 17/TB-TT&BVTV ngày 24/4/2019 của Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh Bắc Kạn về công tác trồng trọt và BVTV 7 ngày (Từ (22/4/2019 đến 28/4/2019), cụ thể như sau:

Xem tiếp


Theo báo cáo của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Bạch Thông, bệnh đạo ôn lá đang phát sinh, gây hại mạnh trên các giống lúa nhiễm như: QR1, ĐS1, J02, Nếp, tỷ lệ hại phổ biến 1-3%, cá biệt 70% lá, diện tích nhiễm 6,1 ha tại các xã Vi Hương, Lục Bình, Phương Linh.

Xem tiếp


Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Thông báo số 15/TB-TT&BVTV ngày 10/4/2019 của Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh Bắc Kạn về công tác trồng trọt và BVTV 7 ngày (Từ (08/4/2019 đến 14/4/2019), cụ thể như sau:

Xem tiếp


Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Thông báo số 14/TB-TT&BVTV ngày 03/4/2019 của Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh Bắc Kạn về công tác trồng trọt và BVTV 7 ngày (Từ (01/4/2019 đến 07/4/2019), cụ thể như sau:

Xem tiếp


Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Thông báo số 12/TB-TT&BVTV ngày 20/3/2019 của Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh Bắc Kạn về công tác trồng trọt và BVTV 7 ngày (Từ (18/3/2019 đến 24/3/2019), cụ thể như sau:

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In