Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Ngày 28/8/2018 Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 3435/QĐ-BNN-BVTV về việc loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Acephate, Diazinon, Malathion, Zinc phosphide ra khỏi Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam (có ban hành phụ lục Danh mục thuốc BVTV kèm theo). Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 28/10/2018, theo đó các loại thuốc BVTV có chứa hoạt chất Acephate, Diazinon, Malathion, Zinc phosphide không được phép nhập khẩu và chỉ được buôn bán, sử dụng tối đa 01 năm (tức đến ngày 28/10/2019) sẽ bị loại bỏ khỏi Danh mục.

Xem tiếp


Theo kết quả điều tra của Chi cục Trồng trọt và BVTV, hiện nay diện tích lúa mùa sớm đang giai đoạn ôm đòng - trỗ, lúa mùa chính vụ giai đoạn đẻ nhánh rộ - cuối đẻ nhánh. Tại các huyện Chợ Mới, Chợ Đồn, Ngân Sơn, Ba Bể, Pác Nặm và Thành phố Bắc Kạn bệnh đạo ôn lá đang gây hại trên các giống lúa như QR1, Nếp, Thiên ưu 8, Khang dân 18, DV108, Bắc Hương... tỷ lệ bệnh hại phổ biến 2 - 3% số lá, có nơi tỷ lệ bệnh hại lên tới 10% số lá, cá biệt có diện tích tỷ lệ bệnh hại trên 70% số lá.

Xem tiếp


Thực hiện văn bản số 4327/UBND-KT ngày 10 tháng 8 năm 2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc chỉ đạo phòng chống bệnh khảm lá virus hại sắn.

Xem tiếp


Để chủ động khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra đối với cây trồng, đảm bảo các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 đề ra, Chi cục Trồng trọt và BVTV vừa ban hành văn bản số 277/TT&BVTV, trong đó đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo phòng chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tập trung phối hợp chỉ đạo hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp trên cây trồng nội dung cụ thể như sau:

Xem tiếp


Thực hiện Văn bản số 2067/BVTV-TV ngày 31/7/2018 của Cục Bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và PTNT về tăng cường chỉ đạo phòng chống bệnh lùn sọc đen hại lúa. Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải Công văn số 1238/SNN-TT&BVTV ngày 03/8/2018 về việc chỉ đạo phòng trừ bệnh lùn sọc đen hại lúa mùa 2018, cụ thể như sau:

Xem tiếp


Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, thời tiết vụ mùa 2018 sẽ diễn biến bất thường và phức tạp sẽ thuận lợi cho các đối tượng sâu, bệnh chính gây hại cây trồng. Để chủ động quản lý sinh vật gây hại (SVGH), bảo vệ an toàn cho sản xuất, đảm bảo năng suất, sản lượng, nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu kế hoạch sản xuất nông nghiệp vụ mùa năm 2018, vừa qua Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Bắc Kạn ban hành văn bản số 219/PA-TT&BVTV về Phương án quản lý SVGH trên một số cây trồng chính vụ mùa năm 2018, bao gồm một số nội dung chính như sau:

Xem tiếp


Hồng không hạt là cây ăn quả đặc sản của Bắc Kạn, theo thống kê năm 2017 toàn tỉnh Bắc Kạn có trên 800ha, trong đó diện tích cho thu hoạch khoảng trên 400ha và sản lượng ước đạt 1.850 tấn.

Xem tiếp


Bệnh lùn sọc đen phương Nam (sau đây gọi tắt là bệnh lùn sọc đen) là một trong những đối tượng bệnh hại nguy hiểm trên cây lúa do virus gây ra và môi giới truyền bệnh là rầy lưng trắng. Khi bị bệnh nặng cây lúa không trỗ bông được hoặc trỗ bông không thoát, hạt bị đen và không cho thu hoạch.

Xem tiếp


Để chủ chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống rét cho cây trồng - vật nuôi, hạn chế thấp nhất thiệt hại do rét đậm, rét hại gây ra ảnh hưởng đến sản xuất nông lâm nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, bà con nông dân cần thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Xem tiếp


Thực hiện Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 của Chính phủ về quản lý phân bón, kể từ ngày 20/10/2017 Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật là cơ quan chuyên ngành thực hiện quản lý nhà nước về phân bón trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về phân bón và có các nhiệm vụ như:

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In