Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Thực hiện Quyết định số 3435/QĐ-BNN-BVTV ngày 28/8/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Acephate, Diazinon, Malathion, Zinc phosphide ra khỏi Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 28/10/2018, theo đó các loại thuốc BVTV có chứa hoạt chất Acephate, Diazinon, Malathion, Zinc phosphide không được phép nhập khẩu và chỉ được buôn bán, sử dụng tối đa 01 năm (tức đến hết ngày 28/10/2019) sẽ bị loại bỏ ra khỏi Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam.

Xem tiếp


Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Thông báo số 36/TB-TT&BVTV ngày 04/9/2019 của Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh Bắc Kạn về công tác trồng trọt và BVTV 7 ngày (Từ 02/9/2019 đến 08/9/2019), cụ thể như sau:

Xem tiếp


Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Thông báo số 35/TB-TT&BVTV ngày 28/8/2019 của Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh Bắc Kạn về công tác trồng trọt và BVTV 7 ngày (Từ 26/8/2019 đến 01/9/2019), cụ thể như sau:

Xem tiếp


Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Thông báo số 32/TB-TT&BVTV ngày 07/7/2019 của Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh Bắc Kạn về công tác trồng trọt và BVTV 7 ngày (Từ 05/8/2019 đến 11/8/2019), cụ thể như sau:

Xem tiếp


Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Thông báo số 30/TB-TT&BVTV ngày 24/7/2019 của Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh Bắc Kạn về công tác trồng trọt và BVTV 7 ngày (Từ 22/7/2019 đến 28/7/2019), cụ thể như sau:

Xem tiếp


Sâu keo mùa thu là loại sâu hại mới, xâm nhập vào nước ta từ tháng 4 năm 2019. Đây là loại sâu có khả năng di trú rất xa, vòng đời ngắn, có nhiều lứa và thời gian các lứa sâu đan xen nhau nên khó khăn cho công tác phòng chống. Để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại cho sản xuất ngô do Sâu keo mùa thu gây ra, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Chỉ thị số 4962/CT-BNN-BVTV ngày 15/7/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về tăng cường công tác phòng chống Sâu keo mùa thu hại ngô, cụ thể như sau:

Xem tiếp


Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Thông báo số 29/TB-TT&BVTV ngày 17/7/2019 của Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh Bắc Kạn về công tác trồng trọt và BVTV 7 ngày (Từ 15/7/2019 đến 21/7/2019), cụ thể như sau:

Xem tiếp


Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Thông báo số 28/TB-TT&BVTV ngày 10/7/2019 của Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh Bắc Kạn về công tác trồng trọt và BVTV 7 ngày (Từ 08/7/2019 đến 14/7/2019), cụ thể như sau:

Xem tiếp


Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Thông báo số 27/TB-TT&BVTV ngày 03/7/2019 của Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh Bắc Kạn về công tác trồng trọt và BVTV 7 ngày (Từ 01/7/2019 đến 07/7/2019), cụ thể như sau:

Xem tiếp


Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Thông báo số 26/TB-TT&BVTV ngày 26/6/2019 của Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh Bắc Kạn về công tác trồng trọt và BVTV 7 ngày (Từ 24/6/2019 đến 30/6/2019), cụ thể như sau:

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In