Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Để chủ động quản lý sinh vật gây hại (SVGH), bảo vệ an toàn cho sản xuất, đảm bảo năng suất, sản lượng, nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp, góp phần hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch sản xuất nông nghiệp vụ xuân 2020, Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải phương án quản lý SVGH trên một số cây trồng chính vụ xuân 2020 như sau:

Xem tiếp


Vụ Xuân là vụ sản xuất chính trong năm, chiếm tỷ trọng lớn về giá trị sản xuất của ngành trồng trọt, nhưng là vụ thường bị ảnh hưởng, thiệt hại do mưa lũ và sâu bệnh hại. Để triển khai thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất vụ Xuân năm 2020, ngày 13/12/2019, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 2510/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành phương án sản xuất vụ Xuân 2020.

Xem tiếp


Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Thông báo số 44/TB-TT&BVTV ngày 30/10/2019 của Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh Bắc Kạn về công tác trồng trọt và BVTV 7 ngày (Từ 28/10/2019 đến 03/11/2019), cụ thể như sau:

Xem tiếp


Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Luật Trồng trọt 31/2018/QH14 như sau:

Xem tiếp


Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Thông báo số 43/TB-TT&BVTV ngày 23/10/2019 của Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh Bắc Kạn về công tác trồng trọt và BVTV 7 ngày (Từ 21/10/2019 đến 27/10/2019), cụ thể như sau:

Xem tiếp


Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Thông báo số 42/TB-TT&BVTV ngày 16/10/2019 của Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh Bắc Kạn về công tác trồng trọt và BVTV 7 ngày (Từ 14/10/2019 đến 20/10/2019), cụ thể như sau:

Xem tiếp


Hiện nay bà con nông dân các địa phương trong tỉnh đang khẩn trương thu hoạch lúa mùa sớm để tiếp tục triển khai sản xuất vụ đông theo đúng khung thời vụ.

Xem tiếp


Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Thông báo số 41/TB-TT&BVTV ngày 09/10/2019 của Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh Bắc Kạn về công tác trồng trọt và BVTV 7 ngày (Từ 07/10/2019 đến 13/10/2019), cụ thể như sau:

Xem tiếp


Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Thông báo số 40/TB-TT&BVTV ngày 02/10/2019 của Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh Bắc Kạn về công tác trồng trọt và BVTV 7 ngày (Từ 30/9/2019 đến 02/10/2019), cụ thể như sau:

Xem tiếp


Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Thông báo số 39/TB-TT&BVTV ngày 25/9/2019 của Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh Bắc Kạn về công tác trồng trọt và BVTV 7 ngày (Từ 23/9/2019 đến 29/9/2019), cụ thể như sau:

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In