Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Ngày 01/4/2021, Cục Bảo vệ thực vật ban hành Văn bản số 612/BVTV-QLT về việc thực hiện loại bỏ thuốc BVTV chứa hoạt chất Glyphosate theo Thông tư số 10/2020/TT-BNNPTNT ngày 09/9/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam.


Thực hiện Quyết định số 501/QĐ-BNN-BVTV ngày 12/02/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Chlorpyrifos Ethyl và Fipronil ra khỏi Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam, gồm 228 loại thuốc thương phẩm có chứa hoạt chất Chlorpyrifos Ethyl và 152 loại thuốc thương phẩm có chứa hoạt chất Fipronil (trong đó có 10 loại thuốc thương phẩm có chứa cả hai hoạt chất này).


Việc chủ động, tích cực phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi là biện pháp quan trọng nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp do tác động của thời tiết gây ra. Ngày 19/11/2020, UBND tỉnh phê duyệt phương án phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi và thủy sản vụ Đông Xuân năm 2020-2021 tại Quyết định số 2123/QĐ-UBND.


Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Chỉ thị số 8141/CT-BNN-BVTV ngày 24/11/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tiếp tục triển khai Chương trình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên các cây trồng chủ lực, có giá trị kinh tế cao và có tiềm năng xuất khẩu, cụ thể như sau:


Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất cấy lúa kém hiệu quả, đặc biệt là đất lúa một vụ, đất thiếu điều kiện canh tác lúa sang trồng cây trồng khác nhằm hạn chế rủi ro và đem lại giá trị kinh tế cao hơn trong những năm qua tại huyện Na Rỳ đã đem lại hiệu quả thiết thực.


Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Thông tư số 10/2020/TT-BNNPTNT ngày 09/9/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam, cụ thể như sau:


Sở Nôngnghiệp và PTNT đăng tải báo cáo số 278/BCT-BVTV ngày 18/8/2020 của Chi cục Trồng trọt và BVTV về công tác Trồng trọt và sinh vật gây hại cây trồng như sau:


Do thời gian gối vụ ngắn, ngay sau khi thu hoạch lúa xuân, bà con nông dân tiến hành làm đất để gieo cấy ngay, không có thời gian ngâm dầm hoặc phơi ải nên thân, gốc rạ, rễ lúa bị vùi lấp chưa kịp phân hủy; lượng rơm rạ còn tồn dư trên đồng ruộng phân hủy sẽ sản sinh ra một số khí độc, làm cho cây lúa bị còi cọc, lá biến vàng, rễ bị đen (bệnh nghẹt rễ).


Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải công tác Trồng trọt và BVTV 7 ngày (Từ ngày 18 tháng 5 đến ngày 24 tháng 5 năm 2020) tại Thông báo số 21/TB-TT&BVTV ngày 20/5/2020 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Bắc Kạn, cụ thể như sau:


Trong những năm gầy đây, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, châu chấu tre lưng vàng thường xuyên xuất hiện và gây hại rừng vầu, lúa, ngô tại huyện trên địa bàn tỉnh.

1234567...Trang cuối