Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Hạt Kiểm lâm huyện Pác Nặm, thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn

Xem tiếp


Ngày 26 tháng 5 năm 2016 sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức họp giao ban đánh giá kết quả sản xuất nông lâm nghiệp tháng 5/2015 đồng chí Hà Đức Tiến - Giám đốc sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Kạn chủ trì cuộc họp, cùng dự có đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở, lãnh đạo Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu QG XDNTM. Sau khi nghe báo cáo tiến độ sản xuất nông lâm nghiệp tháng 5 năm 2016, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2016, đồng chí Hà Đức Tiến - Giám đốc sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Kạn kết luận như sau:

Xem tiếp

Sign In