Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Thực hiện Công điện số 1626/CĐ-TCTL-QLCT ngày 08/9/2021 của Tổng cục Thủy lợi về việc phòng, chống ngập úng, và bảo đảm an toàn công trình thủy lợi đề phòng mưa lớn ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ;


Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện tượng La Nina tiếp tục duy trì với xác suất khoảng 95%, sau đó giảm dần và có khả năng chuyển sang trạng thái trung tính vào mùa hè năm 2021. Từ tháng 6,7/2021, bão và áp thấp nhiệt đới bắt đầu hoạt động ở vùng biển phía Bắc Biển Đông; các cơn bão có xu hướng di chuyển mạnh hơn, phức tạp hơn; lượng mưa ở hầu hết các khu vực được dự báo bằng hoặc cao hơn trung bình nhiều năm. Thực tế, trong những năm gần đây, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thời tiết thường diễn biến bất thường, cực đoan; mưa, lũ xảy ra với cường độ lớn, không theo quy luật; đặc biệt, từ ngày 6/10 đến 15/11 năm 2020 tại các tỉnh miền Trung đã xảy ra 7 cơn bão, gây mưa lớn kéo dài. Bên cạnh đó, thực tế nhiều công trình thủy lợi đã bị xuống cấp, có nguy cơ cao xảy ra sự cố trong mùa mưa, bão và sự cố bất thường ngay trong mùa khô. Để chủ động ứng phó với diễn biến bất thường của thời tiết, bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Chỉ thị số 1611/CT-BNN-TCTL ngày 22/3/2021 về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thuỷ lợi trong mùa mưa, lũ năm 2021, cụ thể như sau:


Để chủ động phòng, chống và hạn chế thiệt hại do dịch bệnh gây ra, góp phần phát triển chăn nuôi, bảo vệ sức khỏe người dân và vệ sinh môi trường. Ngày 14/9/2020, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành văn bản số 5461/UBND-NNTNMT về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và xử lý vi phạm về công tác kiểm dịch, kiểm tra vệ sinh thu y trong hoạt động mua bán, vận chuyển gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh.


Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải Quyết định số 1497/QĐ-UBND ngày 19/8/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt các báo cáo chính sách an toàn xã hội thuộc dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8), cụ thể như sau:


Ngày 11/7/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 62/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa; Theo đó, quy định các điều kiện để Nuôi trồng thủy sản kết hợp Trồng lúa.


Ngày 28/8/2019, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1498/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án phát triển chăn nuôi các tháng cuối năm 2019.


Năm 2020 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm cuối thực hiện Kế hoạch 5 năm 2016 - 2020, cũng là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tình hình kinh tế xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực, sức chống chịu của nền kinh tế từng bước được cải thiện. Tuy nhiên vẫn còn những tồn tại, quy mô kinh tế còn khiêm tốn, nhiều ngành, lĩnh vực tiếp tục chịu tác động nhiều chiều từ bên ngoài; thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường. Yêu cầu đặt ra đối với Sở, ban, ngành và các địa phương là cần theo dõi sát diễn biến tình hình của tỉnh; căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 và tình hình, kết quả thực hiện đến nay để xác định rõ yêu cầu, mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; đồng thời duy trì sự tập trung cao độ, nỗ lực phấn đấu với quyết tâm cao nhất, triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020.


Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 07/6/2019 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:


Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 12/6/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn tăng cường cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), cụ thể như sau:


Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải Quyết định số 921/QĐ-UBND ngày 07/6/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Chương trình Khuyến nông trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2019-2021, cụ thể như sau:

123