Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Năm 2023, tỉnh Bắc Kạn có kế hoạch trồng rừng mới 4.045ha, trong đó trồng rừng tập trung 3.155ha, rừng phân tán 890ha. Theo báo cáo nhanh của Chi cục Kiểm lâm tỉnh, hiện toàn tỉnh đã trồng được 641ha, đạt 16% kế hoạch năm với cơ cấu giống phổ biến là mỡ, keo, thông, hồi, quế.


Để đảm bảo tiến độ sản xuất vụ xuân năm 2023, ngay từ những ngày đầu năm, ngành Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo các địa phương tuyên truyền người dân sản xuất đúng khung thời vụ, cơ cấu giống; ban hành phương án phòng chống hạn, đồng thời chỉ đạo sửa chữa, nạo nét kênh mương đảm bảo phục vụ tưới cho vụ xuân. Trong đó, tập trung chỉ đạo Nhân dân gieo mạ xung quanh tiết lập xuân, phấn đấu cấy tập trung trong tháng 2, đầu tháng 3 và kết thúc gieo cấy ngày 15/3/2023, đảm bảo cung ứng đầy đủ giống, phân bón phục vụ cho sản xuất.


Nhằm nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ ngay từ đầu năm, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2023. Ngày 06/02/2023, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Văn bản số 212/KH-SNN về thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 27/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ và các nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2023 gửi các phòng, đơn vị trực thuộc, Văn phòng Điều phối nông thôn mới. Nội dung văn bản yêu cầu:


Căn cứ Kế hoạch số 43/KH-SNN ngày 17/5/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT về giúp đỡ xã Trần Phú, huyện Na Rì xây dựng NTM.


Thực hiện Quyết định số 3156/QĐ-BNN-TT ngày 14/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về ban hành tài liệu hướng dẫn tạm thời về cấp, quản lý mã số vùng trồng; Thông tư quy định phương thức quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các bước theo quy trình thiết lập, xây dựng và giám sát mã số vùng trồng theo Tiêu chuẩn cơ sở 772: 2020/BVTV của Cục Bảo vệ thực vật.


Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Kạn được phân công đỡ xã Trần Phú huyện Na Rì xây dựng nông thôn mới, qua khảo sát, đánh giá tình hình xã Trần Phú còn một số tiêu chí chưa đạt chuẩn nông thôn mới trong đó có tiêu chí trường học.


Ngày 25/11/2022, Chi cục Trồng trọt, BVTV&QLCL tổ chức Hội thảo mô hình trồng thử nghiệm cây dong riềng lên luống tại xã Quang Phong, huyện Na Rì. Dự hội thảo có ông Nguyễn Ngọc Cương, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT; ông Nguyễn Hoàng Tùng, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt, BVTT và QLCL; phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Na Rì và các ban, ngành, đoàn thể xã và bà con nhân dân thôn Nà Bốc.


Ngày 19/10/2022, tại Hội trường UBND huyện Chợ Mới, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị chuyên đề bàn các giải pháp quản lý bảo vệ rừng, quản lý lâm sản, làm giàu rừng tự nhiên sản xuất; chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ thành rừng trồng gỗ lớn, trồng cây bản địa, cây dược liệu dưới tán rừng; phát triển vùng nguyên liệu gỗ phục vụ cho công nghiệp chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Đồng chí Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì Hội nghị.


Chiều 10/10, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị sơ kết sản xuất nông, lâm nghiệp, xây dựng NTM 9 tháng đầu năm, bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa đến dự và chỉ đạo Hội nghị.


Sáng 15/7, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết sản xuất nông - lâm nghiệp, xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, đánh giá kết quả thực hiện Đề án cơ cấu lại ngành Nông nghiệp. Đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

1234567...Trang cuối