Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Xác định trồng rừng có tầm quan trọng trong phát triển kinh tế- xã hội, cân bằng môi trường sinh thái, giải quyết vấn đề dân sinh, thời gian qua ngành Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh công tác trồng rừng và chăm sóc, bảo vệ rừng.


Căn cứ Văn bản số 1461/MTTQ-BTT ngày 20/4/2022 của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn về việc phân công giúp đỡ xã xây dựng nông thôn mới năm 2022. Theo đó, Sở Nông nghiệp và PTNT được giao giúp đỡ xã Trần Phú, huyện Na Rì hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2022.


Ngày 16/5/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 810/QĐ-UBND về Kịch bản tăng trưởng kinh tế từng quý năm 2022.


Nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Ngày 08/4/2022, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức tập huấn cho gần 70 học viên là lực lượng nồng cốt đội xung kích phòng chống thiên tai cấp xã đối với các địa phương thường xẩy ra thiên tai trên địa bàn tỉnh.


Thực hiện nhiệm vụ của Thường trực Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn giao về việc tham mưu, đề xuất phát triển vùng chè và một số cây đặc hữu khác phù hợp với tiểu vùng khí hậu tại thôn Thái Lạo, xã Yên Cư, huyện Chợ Mới.


Sáng ngày 25/02/2022, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Bắc Kạn) tổ chức khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ PCCC&CNCH cho công chức, viên chức, người lao động thuộc khối Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc Sở.


Căn cứ Quyết định số2388/QĐ-UBND ngày 08/12/2021của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022; Căn cứ Quyết định số50/QĐ-UBND ngày 14/01/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022. Ngày 29/01/2022, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Quyết định số 56/QĐ-SNN về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2022.


Nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, ý nghĩa to lớn và hiệu quả thiết thực của việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chỉ thị số 7705/CT-BNN-TCCB ngày 16/11/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chương trình hành động số 522/CTr-UBND ngày 15/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong ngành.


Ngày 15/10/2021, Sở NN&PTNT tổ chức Hội nghị sơ kết sản xuất nông, lâm nghiệp, xây dựng nông thôn mới 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021, xây dựng kế hoạch năm 2022. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Sở Công thương, Cục Thống kê; Ban quản lý Vườn Quốc gia Ba Bể; Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp; Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình Thủy lợi; Công ty TNHH Misaki; Công ty TNHH Nam Huế; lãnh đạo UBND các huyện Chợ Mới, Ba Bể, Chợ Đồn; Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện; Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện; đại diện HTX Tân Thành, HTX Đại Hà. Đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.


Ngày 27/9, Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức hội nghị lần thứ 16 đánh giá công tác 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên UBKT Đảng ủy, đồng chí Hà Kim Oanh, Phó Bí thư Đảng ủy chủ trì hội nghị.

1234567...Trang cuối