Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Bắc Kạn thuộc vùng Trung du miền núi có trên 72% lao động với hoạt động sản xuất chính là nông, lâm nghiệp, thủy sản. Trong những năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp luôn quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiều chủ trương, giải pháp phát triển kinh tế và đã đạt được những thành tựu quan trọng.

Xem tiếp


Tính đến ngày 19/3/2019, huyện Ngân Sơn đã gieo cấy lúa xuân được 137ha/160, đạt 86% kế hoạch, hiện nay, các cơ quan chuyên môn của huyện đang phối hợp với UBND các xã, thị trấn chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các hộ nông dân tranh thủ thời tiết thuận lợi, đẩy nhanh tiến độ gieo cấy gắn với các định hướng phát triển nông nghiệp của tỉnh và của huyện.

Xem tiếp


Vụ đông năm 2018, huyện Chợ Mới có kế hoạch trồng 348 ha, bao gồm các cây trồng như cây ngô, rau, khoai lang. Hiện đã trồng được 268 ha, bằng 77% kế hoạch.

Xem tiếp


Ngày 05 tháng 11 năm 2018, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tỉnh Bắc Kạn vừa ban hành Quyết định số 99/QĐ-CCQLCL về việc xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn cho cho Hợp tác xã Hợp Giang, địa chỉ Thôn Nà Nghịu, xã Lục Bình, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Năm 2018, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Ba Bể đã triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ để nâng cao hiệu quả trong chăn nuôi nông hộ tại các xã Khang Ninh, Địa Linh, Cao Trĩ và xã Chu Hương, tổng kinh phí thực hiện là 225.000.000 đồng.

Xem tiếp


Để chủ động ứng phó trước những diễn biến bất thường của thời tiết, hạn chế thiệt hại do rét đậm, rét hại kéo dài cho cây trồng, vật nuôi vụ Đông xuân năm 2018 – 2019, ngày 15/11/2018 Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn ban hành Phương án số 1576/PA-UBND về việc phòng chống rét cho cây trồng, vật nuôi vụ Đông xuân năm 2018 - 2019, trong đó tập trung vào một số nội dung chính như sau:

Xem tiếp


Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn hiện tượng mưa dông còn có khả năng tiếp tục xảy ra trong thời gian tới, để cây trồng vụ mùa sinh trưởng, phát triển tốt, đảm bảo năng suất, chất lượng thu hoạch, ngày 21/8/2018 Chi cục Trồng trọt và BVTV ban hành văn bản số 316/TT&BVTV, trong đó có đề nghị thực hiện một số biện pháp kỹ thuật về chăm sóc, theo dõi, phòng trừ dịch hại trên các loại cây trồng vụ mùa, cụ thể:

Xem tiếp


Năm 2018, toàn tỉnh Bắc Kạn gieo trồng được 8.849 ha lúa bằng 104% kế hoạch. Năng suất lúa vụ xuân ước đạt 54,75 tạ/ha, bằng 101% kế hoạch, sản lượng thóc đạt 48.451 tấn tăng 5% so với kế hoạch.

Xem tiếp


Nhằm tăng cường trách nhiệm của các cơ quan đơn vị, địa phương và cán bộ, công chức trong việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ công tác quản lý chất lượng an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản; nâng cao hiệu quả quản lý của các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản trên địa bàn toàn tỉnh, vừa qua Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành văn bản số 09/KH-CCQLCL về việc xây dựng kế hoạch rà soát công tác an toàn thực phẩm trong nông nghiệp đối với công tác dân số trong tình hình mới.

Xem tiếp


Nhằm đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và khả năng thích ứng của các giống lúa Japonica với điều kiện sinh thái của địa phương, vụ xuân năm 2018 được sự đồng ý của UBND huyện Chợ Đồn, Viện Di truyền Nông nghiệp Việt Nam; Công ty cây trồng Quốc Anh đã phối hợp với UBND xã Phương Viên huyện Chợ Đồn thực hiện mô hình thử nghiệm các giống lúa Japonica gồm 02 giống QJ4 (VAAS-16) và J02.

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In