Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Vừa qua, Chi cục Trồng trọt, BVTV và Quản lý chất lượng tỉnh ban hành Văn bản gửi Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện; Phòng Kinh tế thành phố; Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp các huyện, thành phố chủ động phòng trừ sâu bệnh hại trên một số cây trồng vụ xuân 2024, cụ thể:


Ngày 02/4/2024, Đoàn công tác do đồng chí Nông Quang Nhất - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện một số mô hình, dự án được đầu tư hỗ trợ từ các nguồn vốn trên địa bàn huyện Na Rì, tham gia đoàn có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Khoa học và Công nghệ, lãnh đạo UBND huyện Na Rì.


Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Quyết định số 81/QĐ-SNN ngày 25/3/2024 ban hành nội quy tiếp công dân tại Phòng tiếp công dân của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn, cụ thể như sau:


Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Quyết định số 77/QĐ-SNN ngày 21/3/2024 ban hành Quy chế tiếp công dân của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn, cụ thể như sau:


Những năm qua, ngoài việc tuyên truyền, hướng dẫn chủ rừng thực hiện các biện pháp kỹ thuật lâm sinh để nâng cao năng suất, chất lượng rừng trồng thì việc sử dụng giống cây lâm nghiệp chất lượng là yếu tố rất quan trọng quyết định đến sản lượng, hiệu quả của rừng trồng. Vì vậy, công tác quản lý giống cây trồng lâm nghiệp là một trong những khâu rất quan trọng trong phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững, nâng cao thu nhập, góp phần cải thiện cuộc sống cho người dân, bảo vệ môi trường sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu.


Vụ Xuân năm 2024, toàn tỉnh phấn đấu diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt đạt 16.687 ha; tổng sản lượng lương thực có hạt là 85.098 tấn; khuyến khích các địa phương phát triển các cây trồng lợi thế đạt 9.130 ha, sản lượng đạt 79.883 tấn. Để đạt được các mục tiêu đề ra, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành văn bản số 3155/SNN-TT,BVTV& QLCL ngày 22/12/2024 về chỉ đạo sản xuất vụ Xuân năm 2024, trong đó chỉ đạo các địa phương chuẩn bị các điều kiện cho sản xuất trồng trọt vụ Xuân năm 2024.


Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Quyết định số 59/QĐ-SNN ngày 05/3/2024 ban hành Quy chế làm việc của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn, cụ thể như sau:


Chi cục Trồng trọt, BVTV&QLCL thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành phối hợp với các địa phương trong tỉnh tổ chức kiểm tra công tác bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm, thủy sản dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa lễ hội xuân năm 2024.


Nhằm đảm bảo kế hoạch tăng trưởng và thu nhập cho người nông dân, ngày 22/11/2023 Chi cục Trồng trọt, BVTV và Quản lý chất lượng ban hành Văn bản số 423/TT,BVTV&QLCL gửi phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, phòng Kinh tế thành phố, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo sản xuất cây trồng vụ mùa và vụ Đông. Cụ thể:


Nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng cho kiểm lâm phụ trách địa bàn về xây dựng kế hoạch; phương pháp tuyên truyền, phổ biến thuộc lĩnh vực lâm nghiệp, nâng cao hiệu quả công tác tham mưu cho chính quyền địa phương và hướng dẫn thực hiện các chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững.

1234567...Trang cuối