Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn hiện tượng mưa dông còn có khả năng tiếp tục xảy ra trong thời gian tới, để cây trồng vụ mùa sinh trưởng, phát triển tốt, đảm bảo năng suất, chất lượng thu hoạch, ngày 21/8/2018 Chi cục Trồng trọt và BVTV ban hành văn bản số 316/TT&BVTV, trong đó có đề nghị thực hiện một số biện pháp kỹ thuật về chăm sóc, theo dõi, phòng trừ dịch hại trên các loại cây trồng vụ mùa, cụ thể:

Xem tiếp


Năm 2018, toàn tỉnh Bắc Kạn gieo trồng được 8.849 ha lúa bằng 104% kế hoạch. Năng suất lúa vụ xuân ước đạt 54,75 tạ/ha, bằng 101% kế hoạch, sản lượng thóc đạt 48.451 tấn tăng 5% so với kế hoạch.

Xem tiếp


Nhằm tăng cường trách nhiệm của các cơ quan đơn vị, địa phương và cán bộ, công chức trong việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ công tác quản lý chất lượng an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản; nâng cao hiệu quả quản lý của các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản trên địa bàn toàn tỉnh, vừa qua Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành văn bản số 09/KH-CCQLCL về việc xây dựng kế hoạch rà soát công tác an toàn thực phẩm trong nông nghiệp đối với công tác dân số trong tình hình mới.

Xem tiếp


Nhằm đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và khả năng thích ứng của các giống lúa Japonica với điều kiện sinh thái của địa phương, vụ xuân năm 2018 được sự đồng ý của UBND huyện Chợ Đồn, Viện Di truyền Nông nghiệp Việt Nam; Công ty cây trồng Quốc Anh đã phối hợp với UBND xã Phương Viên huyện Chợ Đồn thực hiện mô hình thử nghiệm các giống lúa Japonica gồm 02 giống QJ4 (VAAS-16) và J02.

Xem tiếp


Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Do đó, phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ quan trọng của Đảng, Nhà nước ta. Đại hội XII tiếp tục khẳng định: phát triển sản xuất nông nghiệp là then chốt, xây dựng nông thôn mới là căn bản, nông dân giữ vai trò chủ thể.

Xem tiếp


Với mục tiêu lựa chọn được giống lúa thuần chất lượng bổ sung và đa dạng bộ giống lúa của tỉnh; Sở Nông nghiệp và PTNT đã giao cho Trung tâm Khuyến nông xây dựng mô hình thử nghiệm một số giống lúa thuần chất lượng cao từ năm 2016 - 2017. Trên cơ sở đánh giá kết quả thử nghiệm, vụ Xuân năm 2018, Sở Nông nghiệp và PTNT giao cho Trung tâm Khuyến nông tiếp tục xây dựng mô hình trình diễn giống DQ11. Đồng thời thông qua mô hình trình diễn tiến hành chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật là việc sử dụng máy cấy không động cơ, nhằm giảm công lao động, tăng giá trị sản suất. Mô hình được triển khai tại 2 điểm là xã Rã bản, huyện Chợ Đồn và xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn vào vụ xuân năm 2018.

Xem tiếp


Vừa qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành văn bản số 867/HD-SNN ngày 01/6/2018 về việc Hướng dẫn thực hiện các dự án, tiểu dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, các hợp tác xã có vai trò hết sức quan trọng, không chỉ nâng cao thu nhập, năng lực, trình độ cho nông dân mà còn góp phần làm thay đổi căn bản diện mạo của nông thôn.

Xem tiếp


Năm 2016, do ảnh hưởng của đợt rét đậm, rét hại đã làm chết 537 con gia súc trên địa bàn. Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn Trung ương, hiện nay không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến hầu hết đến các tỉnh miền núi phía Bắc nền nhiệt độ đang xuống rất thấp, các tỉnh miền núi phía Bắc nhiệt độ từ 6 - 90c, vùng núi cao trời rét đậm, rét hại có nơi nhiệt độ xuống dưới 50c và khả năng xuất hiện băng giá, sương muối có thể gây thiệt hại về kinh tế cho sản xuất nông nghiệp vụ đông xuân năm 2017 - 2018.

Xem tiếp


Năm 2017, huyện CHợ Mới được giao 330ha cây rau, màu các loại trong đó diện tích ngô đông là 200ha, rau, khoai tây là 90ha và khoai lang là 40ha.

Xem tiếp

1234567
Sign In