Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

Hạt Kiểm lâm Na Rì, tỉnh Bắc Kạn thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để bán tài sản, tiêu chí lựa chọn như sau:

Tăng cường chăm sóc cây trồng, chủ động ứng phó với cơn bão số 2 - Prapiroon

Để chủ động ứng phó với cơn bão số 2 - Prapiroon gây ra, ngày 24/7/2024 Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Văn bản số 1547/SNN-TT,BVTV&QLCL đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo chính quyền cơ sở và bà con nông dân thực hiện...

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Căn cứ Thông báo số 65/TB-SNN ngày 11/7/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản bán đấu giá tài sản nhà nước thanh lý. Căn cứ Biên bản ngày 19/7/2024 chốt danh sách Tổ chức bán đấu giá tài sản nộp hồ sơ đăng ký tham...

Triển khai Nghị định số 58 của Chính phủ về chính sách đầu tư trong lâm nghiệp

Sáng 12/7/2024, tại phòng họp trực tuyến Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Kạn tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai, phổ biến Nghị định số 58/2024/NĐ-CP ngày 24/5/2024 của Chính phủ về một số chính sách đầu...

Tóm tắt tiểu sử Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tóm tắt tiểu sử đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Văn bản của Sở

Chương trình hành động về nâng cao hiệu quả quản lý tài chính - ngân sách 2020

Thực hiện Quyết định số 345/QĐ-UBND ngày 05/3/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Chương trình hành động về nâng cao hiệu quả quản lý tài chính - ngân sách trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020, Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng Chương trình hành...

Tin chuyên ngành

Xét chọn được 77 sản phẩm đủ điều kiện tham gia Chương trình OCOP năm 2024

Những năm qua, Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP) tỉnh Bắc Kạn được xem như lực đẩy để hướng đến phát triển kinh tế nông thôn bền vững. Đến nay trên địa bàn tỉnh có 218 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên, trong đó có 01 sản phẩm OCOP 5...