Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10

Ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 505/QĐ-TTg lựa chọn ngày 10/10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia.

Hướng dẫn tổ chức, cá nhân áp dụng TCVN, QCVN và quy định khác về ATTP trong...

Cùng với sự phát triển của đời sống kinh tế-xã hội, hoạt động xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật trở thành một bộ phận không thể tách rời của hoạt động sản xuất, kinh doanh và quản lý kinh tế-xã hội. Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật...

Tập huấn công tác thống kê ngành nông nghiệp

Trong các ngày từ 26-28/9/2022 tại hội trường Bưu điện tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức tập huấn hướng dẫn thực hiện thông tin thống kê, triển khai bộ tiêu chí giám sát cơ cấu lại ngành nông nghiệp cho công chức, viên chức thực hiện công tác...

Xây dựng làng nghề truyền thống gắn với xây dựng nông thôn mới

Việc định hướng phát triển du lịch dựa trên khai thác giá trị nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt là phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát triển làng nghề truyền thống; sản phẩm du lịch cộng đồng; mô hình liên kết chuỗi du lịch - nông nghiệp; kết...

Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT sinh hoạt chuyên đề

Sáng ngày 23/9, Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức hội nghị sinh hoạt chuyên đề về “Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hoạt động khai thác, vận chuyển và chế biến lâm sản trái phép trên...

Văn bản của Sở

Chương trình hành động về nâng cao hiệu quả quản lý tài chính - ngân sách 2020

Thực hiện Quyết định số 345/QĐ-UBND ngày 05/3/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Chương trình hành động về nâng cao hiệu quả quản lý tài chính - ngân sách trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020, Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng Chương trình hành...

Tin chuyên ngành

Giới thiệu kết quả nghiên cứu về giống lợn địa phương từ các Dự án khoa học và...

Chăn nuôi lợn địa phương (còn gọi là lợn bản địa) là một trong những loài vật nuôi nằm trong định hướng phát triển trong đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn đã được phê duyệt tại Quyết định số 2732/QĐ-UBND ngày 31/12/2019; Kế hoạch số...

Công tác đảng

Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT sinh hoạt chuyên đề

Sáng ngày 23/9, Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức hội nghị sinh hoạt chuyên đề về “Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hoạt động khai thác, vận chuyển và chế biến lâm sản trái phép trên...