Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trung tâm Khuyến nông: Hội thảo đánh giá Mô hình khoanh nuôi tái sinh làm giàu...

Ngày 28/11/2019, tại xã Rã Bản, huyện Chợ Đồn, Trung tâm Khuyến nông Bắc Kạn tổ chức Hội thảo đánh gia Mô hình khoanh nuôi tái sinh làm giàu rừng tự nhiên nghèo kiệt có trồng bổ sung cây bản địa hướng tới quản lý rừng bền vững.

Thông báo Lịch tiếp công dân tháng 12 năm 2019

Thực hiện chế độ tiếp công dân theo quy định, Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo lịch tiếp công dân tháng 12 năm 2019, cụ thể theo file đính kèm như sau:

Chỉ đạo sản xuất vụ Đông năm 2019

Ngày 25/11/2019, UBND tỉnh có Công văn số 6562/UBND-KTTCKT về việc tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Đông 2019. Tính đến ngày 15/11/2019, diện tích gieo trồng cây ngô đạt 193,9 ha/255 ha chiếm 76% KH, cây khoai tây đã trồng 58 ha/138 ha chiếm 42% KH,...

Bắc Kạn tổ chức diễn đàn “Khuyến nông @ Nông nghiệp”

Ngày 22/11, tại tỉnh Bắc Kạn, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Diễn đàn “Khuyến nông @ Nông nghiệp” với chủ đề về “Kết nối cung cầu sản phẩm nông nghiệp vùng trung du miền núi phía...

Thông báo điểm thi tuyển viên chức sự nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2019...

Thực hiện Kế hoạch số 1059/KH-SNN ngày 19/6/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn về việc thi tuyển viên chức sự nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2019;

Thông tin hoạt động

Chỉ đạo sản xuất vụ Đông năm 2019

Ngày 25/11/2019, UBND tỉnh có Công văn số 6562/UBND-KTTCKT về việc tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Đông 2019. Tính đến ngày 15/11/2019, diện tích gieo trồng cây ngô đạt 193,9 ha/255 ha chiếm 76% KH, cây khoai tây đã trồng 58 ha/138 ha chiếm 42% KH,...

Xem tiếp

Tin chuyên ngành

Thông báo công tác trồng trọt và BVTV 7 ngày (Từ 28/10/2019 đến 03/11/2019)

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Thông báo số 44/TB-TT&BVTV ngày 30/10/2019 của Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh Bắc Kạn về công tác trồng trọt và BVTV 7 ngày (Từ 28/10/2019 đến 03/11/2019), cụ thể như sau:

Xem tiếp

391488

Sign In