Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngành nông nghiệp quan tâm chỉ đạo công tác trồng rừng và bảo vệ rừng

Xác định trồng rừng có tầm quan trọng trong phát triển kinh tế- xã hội, cân bằng môi trường sinh thái, giải quyết vấn đề dân sinh, thời gian qua ngành Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động nhân...

Kế hoạch tổ chức đối thoại trực tiếp với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính...

Thực hiện Kế hoạch số 798/KH-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022 và Kế hoạch số 04/KH-SNN ngày 17/01/2022 về việc triển khai công tác cải cách hành chính năm 2022. Sở Nông nghiệp và PTNT ban...

Đăng tải Quyết định số 193/QĐ-SNN ngày 14/6/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT...

Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải Quyết định số 193/QĐ-SNN ngày 14/6/2022 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu tư vấn đo đạc, trích lập bản đồ khu vực Vườn ươm chè Shan tuyết thôn Kéo Nàng, xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn và...

Kế hoạch tiếp nhận vào làm viên chức năm 2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh...

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Kế hoạch tiếp nhận vào làm viên chức năm 2022 như sau:

Sở Nông nghiệp và PTNT giúp đỡ xã Trần Phú xây dựng nông thôn mới

Căn cứ Văn bản số 1461/MTTQ-BTT ngày 20/4/2022 của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn về việc phân công giúp đỡ xã xây dựng nông thôn mới năm 2022. Theo đó, Sở Nông nghiệp và PTNT được giao giúp đỡ xã Trần Phú, huyện Na Rì hoàn thành các...

Ngành nông nghiệp quan tâm chỉ đạo công tác trồng rừng và bảo vệ rừng

Kế hoạch tổ chức đối thoại trực tiếp với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính năm 2022

Đăng tải Quyết định số 193/QĐ-SNN ngày 14/6/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn

Kế hoạch tiếp nhận vào làm viên chức năm 2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn

Sở Nông nghiệp và PTNT giúp đỡ xã Trần Phú xây dựng nông thôn mới

Xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định chi tiết nội dung chi và mức chi Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Bắc Kạn

Tỉnh Bắc Kạn tổ chức sự kiện xúc tiến tiêu thụ Bí xanh thơm và sản phẩm OCOP gắn với du lịch trải nghiệm

Chủ động phòng trừ sâu bệnh hại lúa xuân

UBND tỉnh ban hành Kịch bản tăng trưởng kinh tế từng quý năm 2022

Đại hội Chi đoàn Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2022 - 2024

Bắc Kạn ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể

Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp

Bắc Kạn chuẩn bị tổ chức sự kiện Xúc tiến tiêu thụ Bí xanh thơm và sản phẩm OCOP năm 2022

Tỉnh Bắc Kạn triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022

Xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 2807/2009/QĐ-UBND ngày 16/9/2009 của UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành quy định về loài cây mục đích và biện pháp cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Văn bản của Sở

Chương trình hành động về nâng cao hiệu quả quản lý tài chính - ngân sách 2020

Thực hiện Quyết định số 345/QĐ-UBND ngày 05/3/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Chương trình hành động về nâng cao hiệu quả quản lý tài chính - ngân sách trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020, Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng Chương trình hành...

Tin chuyên ngành

Phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Kạn năm 2022

Để chủ động trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, góp phần ổn định xã hội và thực hiện thành công nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của tỉnh. Với phương châm...