Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Văn phòng NTM và...

Chiều ngày 21/02/2023, đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Văn phòng NTM; Chi cục Phát triển nông thôn để kiểm tra tình hình triển khai, thực hiện các nhiệm vụ được giao của các đơn vị. Cùng dự có đồng chí Hà Sỹ...

Bắc Kạn đẩy nhanh tiến độ trồng rừng và chăm sóc, quản lý rừng

Năm 2023, tỉnh Bắc Kạn có kế hoạch trồng rừng mới 4.045ha, trong đó trồng rừng tập trung 3.155ha, rừng phân tán 890ha. Theo báo cáo nhanh của Chi cục Kiểm lâm tỉnh, hiện toàn tỉnh đã trồng được 641ha, đạt 16% kế hoạch năm với cơ cấu giống phổ biến...

Các địa phương cơ bản hoàn thành sản xuất vụ xuân 2023

Để đảm bảo tiến độ sản xuất vụ xuân năm 2023, ngay từ những ngày đầu năm, ngành Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo các địa phương tuyên truyền người dân sản xuất đúng khung thời vụ, cơ cấu giống; ban hành phương án phòng chống hạn, đồng thời chỉ đạo sửa...

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản bán đấu giá tài sản nhà nước...

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn thông báo việc lựa chọn Tổ chức làm dịch vụ đấu giá tài sản để tiến hành bán đấu giá tài sản nhà nước thanh lý là 01 chiếc xe ô tô, cụ thể như sau:

Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức...

Căn cứ Kế hoạch số 33/KH-HĐ ngày 14/3/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2023, Hội đồng tuyển dụng viên chức triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2, cụ thể như sau:

Đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Văn phòng NTM và Chi cục PTNT

Bắc Kạn đẩy nhanh tiến độ trồng rừng và chăm sóc, quản lý rừng

Các địa phương cơ bản hoàn thành sản xuất vụ xuân 2023

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản bán đấu giá tài sản nhà nước thanh lý

Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2023

Vai trò của Hội Nông dân trong công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững

Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2023 (Chỉ tiêu năm 2022)

Chủ động phòng dịch cho đàn vật nuôi năm 2023

Ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình OCOP

HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT SẢN XUẤT LÚA HỮU CƠ

HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT SẢN XUẤT DONG RIỀNG ĐỎ LÀM DƯỢC LIỆU (Sử dụng phân bón hữu cơ)

Danh mục tài liệu ôn thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp năm 2023(Chỉtiêu năm 2022)

Phương án quản lý sinh vật gây hại trên một số cây trồng chính vụ xuân năm 2023

Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo các đơn vị thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Đăng tải thông tin cơ sở sản xuất giống cây trồng của Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Rau hoa quả, Viện KHKTNLN miền núi phía Bắc

Văn bản của Sở

Chương trình hành động về nâng cao hiệu quả quản lý tài chính - ngân sách 2020

Thực hiện Quyết định số 345/QĐ-UBND ngày 05/3/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Chương trình hành động về nâng cao hiệu quả quản lý tài chính - ngân sách trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020, Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng Chương trình hành...

Tin chuyên ngành

Chủ động phòng dịch cho đàn vật nuôi năm 2023

Để chủ động phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, theo chỉ đạo trong Phương án phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn và thủy sản năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành theo Quyết định số 125/QĐ-UBND ngày 31/01/2023.