Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Diễn đàn khuyến nông @ nông nghiệp về xúc tiến tiêu thụ sản phẩm OCOP

Nhằm tạo điều kiện cho nông dân, các tổ chức, cơ sở sản xuất kinh doanh, HTX nông nghiệp quảng bá thương hiệu sản phẩm hàng hóa, các sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; đồng thời tìm kiếm cơ hội hợp tác, liên kết phát triển...

Chỉ đạo chăm sóc cây trồng vụ Đông

Nhằm đảm bảo kế hoạch tăng trưởng và thu nhập cho người nông dân, ngày 22/11/2023 Chi cục Trồng trọt, BVTV và Quản lý chất lượng ban hành Văn bản số 423/TT,BVTV&QLCL gửi phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, phòng Kinh tế thành phố, Trung tâm dịch vụ...

Thông cáo báo chí “Hội chợ Công Thương khu vực Đông Bắc - Bắc Kạn và chuỗi sự...

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức “Hội chợ Công Thương khu vực Đông Bắc - Bắc Kạn và chuỗi sự kiện xúc tiến thương mại năm 2023” tại thành phố Bắc Kạn từ ngày 24 tháng 11 năm 2023 đến ngày 30 tháng 11 năm 2023 tại thành phố Bắc Kạn theo Kế hoạch...

Tập huấn nghiệp vụ cho Kiểm lâm phụ trách địa bàn

Nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng cho kiểm lâm phụ trách địa bàn về xây dựng kế hoạch; phương pháp tuyên truyền, phổ biến thuộc lĩnh vực lâm nghiệp, nâng cao hiệu quả công tác tham mưu cho chính quyền địa phương và hướng dẫn thực hiện các chương trình...

Thông báo danh mục tài liệu ôn kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm viên chức...

Thực hiện Kế hoạch số 79/KH-SNN ngày 12 tháng 10 năm 2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn về việc tiếp nhận vào làm viên chức năm 2023. Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn thông báo danh mục tài liệu ôn kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm...

Văn bản của Sở

Chương trình hành động về nâng cao hiệu quả quản lý tài chính - ngân sách 2020

Thực hiện Quyết định số 345/QĐ-UBND ngày 05/3/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Chương trình hành động về nâng cao hiệu quả quản lý tài chính - ngân sách trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020, Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng Chương trình hành...

Tin chuyên ngành

Tình hình thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai 8 tháng đầu năm 2023

Căn cứ Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai; Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn (Cơ quan quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai) tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện công...