Skip Ribbon Commands
Skip to main content

136040

chủ động phòng chống bệnh khảm lá virus hại cây sắn.

Thực hiện văn bản số 4327/UBND-KT ngày 10 tháng 8 năm 2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc chỉ đạo phòng chống bệnh khảm lá virus hại sắn.

KẾT QUẢ THỰC HIỆN MÔ HÌNH SẢN XUẤT THỬ CÁC GIỐNG LÚA MỚI ( TIỀN HẢI 1, TBJ3,...

Thực hiện văn bản số 144/SNN-TT&BVTV, ngày 26/01/2018 của Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc trình diễn các giống lúa mới vụ xuân năm 2018. Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bắc Kạn đã kết hợp với công ty TNHH giống cây trồng Tiền Hải, triển...

Chủ động ứng phó với mưa lũ, tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh...

Để chủ động ứng phó diễn biến của mưa lũ, lũ quét, sạt lở và diễn biến bất thường của thời tiết tiềm ẩn nhiều rủi ro do dịch bệnh và môi trường. Vừa qua Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã ban hành văn bản số 216 /CNTY-QLDB trong đó có đề nghị Trạm Chăn...

Chủ động khắc phục hậu quả mưa lũ và phòng, chống dịch bệnh động vật

Để chủ động khắc phục hậu quả mưa lũ và phòng, chống dịch bệnh động vật, vừa qua Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bắc Kạn vừa ban hành văn bản số 215/CNTY-QLDB&CN về việc chủ động khắc phục hậu quả mưa lũ và phòng, chống dịch bệnh động vật, trong đó...

Khắc phục hậu quả mưa bão trên cây trồng vụ mùa năm 2018

Để chủ động khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra đối với cây trồng, đảm bảo các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 đề ra, Chi cục Trồng trọt và BVTV vừa ban hành văn bản số 277/TT&BVTV, trong đó đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo phòng chuyên môn,...

Sign In