Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày...

Nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (14/11/1945 - 14/11/2019), đồng chí Nguyễn Xuân Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gửi thư chúc mừng tới toàn...

Thông báo triệu tập thí sinh tham dự thi tuyển viên chức sự nghiệp Sở Nông...

Căn cứ Kế hoạch số 1059/KH-SNN ngày 19/6/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn về việc thi tuyển viên chức sự nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2019; Căn cứ Quyết định số 200/QĐ-SNN ngày 25/6/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc thành lập...

Giải pháp thủy lợi phòng, chống hạn hán, thiếu nước phục vụ sản xuất nông...

Ngày 29/10/2019, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Văn bản số 6020/UBND-KTTCKT về việc thực hiện Chỉ thị số 8008/CT-BNN-TCTL ngày 25/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Hướng dẫn sử dụng thuốc BVTV trên cây Hồi

Qua điều tra thực tế tại tỉnh Bắc Kạn và các tài liệu nghiên cứu về cây Hồi, trên cây Hồi thường xuất hiện các loại sâu bệnh hại như: Bệnh thán thư, bệnh đen quả, bệnh cháy lá, bệnh đốm tảo, nấm hồng, bọ ánh kim, mối...

Hội thi tìm hiểu về sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn

Nhằm đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho hội viên nông dân về kiến thức an toàn thực phẩm; đề cao đạo đức kinh doanh, ý thức trách nhiệm vì cộng đồng của người sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm.

Thông tin hoạt động

Tăng cường chỉ đạo công tác phát triển chăn nuôi

Nhằm thực hiện động bộ các biện pháp khống chế bệnh DTLCP trên địa bàn tỉnh và phấn đấu đạt các chỉ tiêu tăng trưởng về chăn nuôi những tháng cuối năm 2019. Ngày 22/10/2019, UBND tỉnh ban hành văn bản số 5893/UBND-KTTCKT về việc tăng cường chỉ đạo...

Xem tiếp

Tin chuyên ngành

Thông báo công tác trồng trọt và BVTV 7 ngày (Từ 28/10/2019 đến 03/11/2019)

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Thông báo số 44/TB-TT&BVTV ngày 30/10/2019 của Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh Bắc Kạn về công tác trồng trọt và BVTV 7 ngày (Từ 28/10/2019 đến 03/11/2019), cụ thể như sau:

Xem tiếp

369344

Sign In