Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tăng cường công tác chuyển giao KHKT và xây dựng các mô hình trình diễn

Trong năm 2021, các hoạt động chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, chăn nuôi được ngành nông nghiệp tiếp tục chú trọng tăng cường, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng các mặt hàng nông sản và thu nhập cho nông...

Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị chuyên đề

Chiều 29/7, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức hội nghị sinh hoạt chuyên đề về công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế các tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT. Dự Hội nghị có các đồng...

Xây dựng kế hoạch nhân rộng mô hình, gương điển hình tiên tiến giai đoạn...

Nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, ý nghĩa, hiệu quả thiết thực của việc xây dựng và nhân rộng mô hình, gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội...

Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn năm 2021

Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; Căn cứ Quyết định số 1385/QĐ-TTg ngày 21/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án...

Bà con nông dân đang tập trung gieo cấy lúa mùa

Do gieo cấy đúng khung thời vụ, lựa chọn giống theo cơ cấu của tỉnh và chăm sóc đúng kỹ thuật nên sản xuất vụ Xuân năm 2021 của Bắc Kạn đạt kết quả cao. Năng suất lúa trung bình đạt 56,54 tạ/ha, sản lượng ước đạt 86.434/86.758 tấn, đạt 99,6% KH,...

Văn bản chỉ đạo, điều hành

UBND tỉnh chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm

Để chủ động phòng, chống và hạn chế thiệt hại do dịch bệnh gây ra, góp phần phát triển chăn nuôi, bảo vệ sức khỏe người dân và vệ sinh môi trường. Ngày 14/9/2020, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành văn bản số 5461/UBND-NNTNMT về tăng cường công tác phòng,...

Văn bản của Sở

Chương trình hành động về nâng cao hiệu quả quản lý tài chính - ngân sách 2020

Thực hiện Quyết định số 345/QĐ-UBND ngày 05/3/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Chương trình hành động về nâng cao hiệu quả quản lý tài chính - ngân sách trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020, Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng Chương trình hành...

Tin chuyên ngành

Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn năm 2021

Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; Căn cứ Quyết định số 1385/QĐ-TTg ngày 21/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án...

Công tác đảng

Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị chuyên đề

Chiều 29/7, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức hội nghị sinh hoạt chuyên đề về công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế các tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT. Dự Hội nghị có các đồng...