Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch thực hiện Chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn...

Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải Kế hoạch số 318/KH-UBND ngày 09/6/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn thực hiện Chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả" năm 2021 tỉnh Bắc Kạn, cụ thể như sau:

Hội nghị rà soát, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét, công nhận thành phố Bắc Kạn...

Ngày 15/6/2021, tại Hội trường Sở Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị rà soát, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét, công nhận thành phố Bắc Kạn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Dự Hội nghị có các Sở, ban, ngành đoàn...

Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản nỗ lực thực hiện thủ tục...

Thời gian qua, công tác CCHC tiếp tục được Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tập trung thực hiện ở các lĩnh vực như cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ...

Tuyên truyền Luật Lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Lâm nghiệp

Nhằm giúp việc triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Lâm nghiệp được kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả. Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố đã chỉ đạo Kiểm lâm phụ trách địa bàn tham mưu và phối hợp với...

Chi cục Trồng trọt và BVTV kiểm tra mô hình trình diễn giống vụ Xuân năm 2021

Nhằm nắm bắt và theo dõi tình hình sinh trưởng, phát triển của các giống lúa; tình hình phát sinh, gây hại của các đối tượng sâu bệnh hại chính; tình hình chăm sóc của người dân đối với các mô hình trình diễn giống vụ xuân năm 2021. Vừa qua, Chi cục...

Kế hoạch thực hiện Chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả" năm 2021 tỉnh Bắc Kạn

Hội nghị rà soát, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét, công nhận thành phố Bắc Kạn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM)

Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản nỗ lực thực hiện thủ tục hành chính

Tuyên truyền Luật Lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Lâm nghiệp

Chi cục Trồng trọt và BVTV kiểm tra mô hình trình diễn giống vụ Xuân năm 2021

Hướng dẫn kỹ thuật tiêm phòng vắc xin Viêm da nổi cục và cách xử lý trâu, bò bị phản ứng sau tiêm phòng vắc xin

Tuyên truyền về công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp (VTNN), an toàn thực phẩm (ATTP) thuộc lĩnh vực nông nghiệp

Hướng dẫn lập kế hoạch thu Quỹ phòng chống thiên tai

Văn phòng Nông thôn mới triển khai Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” năm 2021

Tập huấn tiêm phòng bệnh Viêm da nổi cục (VDNC) trên trâu bò

Tuyên truyền Quỹ Vắc xin phòng Covid-19 Việt Nam

Sở Nông nghiệp và PTNT giúp đỡ xã Quân Hà xây dựng nông thôn mới

Sở Nông nghiệp và PTNT sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW (khóa XII)

Thông báo nhu cầu, kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021 của Sở Sở Nông nghiệp và PTNT

Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai quyết liệt biện pháp phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục (VDNC) trên trâu, bò và bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Văn bản chỉ đạo, điều hành

UBND tỉnh chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm

Để chủ động phòng, chống và hạn chế thiệt hại do dịch bệnh gây ra, góp phần phát triển chăn nuôi, bảo vệ sức khỏe người dân và vệ sinh môi trường. Ngày 14/9/2020, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành văn bản số 5461/UBND-NNTNMT về tăng cường công tác phòng,...

Văn bản của Sở

Chương trình hành động về nâng cao hiệu quả quản lý tài chính - ngân sách 2020

Thực hiện Quyết định số 345/QĐ-UBND ngày 05/3/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Chương trình hành động về nâng cao hiệu quả quản lý tài chính - ngân sách trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020, Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng Chương trình hành...