Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội thảo lấy ý kiến tham gia hoàn thiện Dự thảo...

Ngày 29/5/2020, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức cuộc hội thảo lấy ý kiến góp ý hoàn thiện Sổ tay hướng dẫn giao rừng.

Sở Nông nghiệp và PTNT và Cục Thống kê tỉnh Bắc Kạn ký kết Quy chế phối hợp

Chiều ngày 27/5/2020, Sở Nông nghiệp và PTNT và Cục Thống kê tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp giữa 2 cơ quan về công tác thống kê và chia sẻ thông tin thống kê thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Hướng dẫn người dân nộp TTHC trực tuyến và công khai số điện thoại hỗ trợ người...

Ngày 9/4/2020 Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành văn bản số 652/SNN-TCCB gửi các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; các đơn vị trực thuộc Sở về việc tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải...

Chi cục PTNT phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn thành lập HTX nông nghiệp

Phát triển kinh tế hợp tác nói chung và HTX nói riêng là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Thời gian qua, UBND tỉnh đã ban hành nhiều chính sách quan trọng để thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn, trong đó có chính sách...

Bệnh thối củ gừng và biện pháp phòng trừ

Những năm gần đây cây gừng đã và đang đem lại hiệu quả kinh tế cao, là một trong những cây trồng chủ lực góp phần xóa đói, giảm nghèo cho bà con nông dân tại một số địa phương trong tỉnh. Tuy nhiên, việc trồng gừng của bà con nông dân còn gặp khó...

Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội thảo lấy ý kiến tham gia hoàn thiện Dự thảo Sổ tay hướng dẫn giao rừng

Sở Nông nghiệp và PTNT và Cục Thống kê tỉnh Bắc Kạn ký kết Quy chế phối hợp

Hướng dẫn người dân nộp TTHC trực tuyến và công khai số điện thoại hỗ trợ người dân nộp TTHC trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích

Chi cục PTNT phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn thành lập HTX nông nghiệp

Bệnh thối củ gừng và biện pháp phòng trừ

Khảo sát lựa chọn cơ sở sản xuất để hỗ trợ chứng nhận VietGAP

Chăm sóc cây Khoai môn thời kỳ phát triển củ

Chăm sóc cây Dong riềng thời kỳ phát triển củ

Xin ý kiến góp ý dự thảo xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND

Quyết định phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn

Thông báo công tác Trồng trọt và BVTV 7 ngày (Từ ngày 18 tháng 5 đến ngày 24 tháng 5 năm 2020)

Hiệu quả kinh tế của cây dong riềng đỏ

Xin ý kiến góp ý dự thảo Văn bản QPPL Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, sửa đổi một số nội dung của Nghị quyết số 17/2018/NQ-HĐND

UBND tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban khối Nông nghiệp

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn

Văn bản chỉ đạo, điều hành

Quy định mới về nuôi trồng thủy sản kết hợp trồng lúa

Ngày 11/7/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 62/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa; Theo đó, quy định các điều kiện để Nuôi trồng thủy sản kết hợp...

Văn bản của Sở

Chương trình hành động về nâng cao hiệu quả quản lý tài chính - ngân sách 2020

Thực hiện Quyết định số 345/QĐ-UBND ngày 05/3/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Chương trình hành động về nâng cao hiệu quả quản lý tài chính - ngân sách trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020, Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng Chương trình hành...

Tin chuyên ngành

Thông báo công tác Trồng trọt và BVTV 7 ngày (Từ ngày 18 tháng 5 đến ngày 24...

Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải công tác Trồng trọt và BVTV 7 ngày (Từ ngày 18 tháng 5 đến ngày 24 tháng 5 năm 2020) tại Thông báo số 21/TB-TT&BVTV ngày 20/5/2020 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Bắc Kạn, cụ thể như sau:

Công tác đảng

Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương

Thực hiện Kế hoạch số 79-KH/ĐU ngày 29/4/2020 của Đảng ủy Các cơ quan tỉnh về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Đảng uỷ Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng kế hoạch tổ chức học tập,...