Skip Ribbon Commands
Skip to main content

145855

Xin ý kiến góp ý Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (Dự thảo Quyết định “Quy...

Thực hiện Quyết định số 1350/QĐ-UBND ngày 07/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2018; trong đó UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng dự thảo Quyết định...

Loại bỏ thuốc BVTV chứa hoạt chất Acephate, Diazinon, Malathion, Zinc phosphide...

Ngày 28/8/2018 Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 3435/QĐ-BNN-BVTV về việc loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Acephate, Diazinon, Malathion, Zinc phosphide ra khỏi Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam...

Xin ý kiến đóng góp dự thảo nội dung kế hoạch thực hiện đề án phát triển 15.000...

Thực hiện Quyết định số 461/QĐ-TTG ngày 27/4/2018 của Thủ Tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020; Kế hoạch số: 6355/KH-BNN-KTHT, ngày 17/8/2018 về giao chỉ...

Kết quả thực hiện kiểm tra, đánh giá , phân loại cơ sở sản xuất, kinh doanh vật...

Thực hiện Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm sản và thủy sản đủ điều kiện...

Xin ý kiến góp ý dự thảo quy định sửa đổi, bổ sung Quy định điều kiện tiêu...

Thực hiện Công văn số 4179/UBND-NCKSTT ngày 06/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc tham mưu sửa đổi, bổ sung Quy định về điều kiện tiêu chuẩn chức danh và Quyết định số 1468/QĐ-UBND ngày 30/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc...

Tin tức - Sự kiện

Phòng, trừ bệnh thối củ gừng

Theo kết quả kiểm tra ngày 16/8/2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT tại xã Tân Sơn huyện Chợ Mới, hiện nay bệnh thối nhũn củ gừng do vi khuẩn đang gây hại mạnh, tỷ lệ bệnh hại phổ biến 2 - 3% số củ, cục bộ tỷ lệ bệnh hại lên tới 8% số củ, cá biệt có...

Xem tiếp

Thông tin hoạt động

Tập trung chăm sóc cây trồng vụ mùa năm 2018

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn hiện tượng mưa dông còn có khả năng tiếp tục xảy ra trong thời gian tới, để cây trồng vụ mùa sinh trưởng, phát triển tốt, đảm bảo năng suất, chất lượng thu hoạch, ngày 21/8/2018 Chi cục Trồng trọt...

Xem tiếp

Tin chuyên ngành

Loại bỏ thuốc BVTV chứa hoạt chất Acephate, Diazinon, Malathion, Zinc phosphide...

Ngày 28/8/2018 Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 3435/QĐ-BNN-BVTV về việc loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Acephate, Diazinon, Malathion, Zinc phosphide ra khỏi Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam...

Xem tiếp

Sign In