Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Nông nghiệp và PTNT chuyển đổi áp dụng từ Hệ thống quản lý chất lượng theo...

Thực hiện Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 21/01/2020 của UBND tỉnh về việc duy trì, áp dụng, cải tiến và xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống hành chính nhà...

Kỹ thuật chăm sóc lúa mùa sau cấy

Hiện nay, các địa phương trên địa bàn tỉnh cơ bản kết thúc gieo cấy lúa vụ mùa. Để tạo điều kiện cho cây lúa đẻ nhánh sớm, đẻ khỏe, đạt năng suất, chất lượng cao bà con nông dân cần chú ý một số biện pháp kỹ thuật chăm sóc như sau:

Chi cục Trồng trọt và BVTV xây dựng bể chứa bao gói thuốc BVTV sau sử dụng

Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) để phòng trừ dịch hại, bảo vệ năng suất, gia tăng sản lượng cây trồng là yếu tố quan trọng trong sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, vỏ, bao gói thuốc BVTV nếu không được thu gom, xử lý đúng quy định sẽ gây ô nhiễm...

Xử lý bệnh vàng lá nghẹt rễ hại lúa mùa

Do thời gian gối vụ ngắn, ngay sau khi thu hoạch lúa xuân, bà con nông dân tiến hành làm đất để gieo cấy ngay, không có thời gian ngâm dầm hoặc phơi ải nên thân, gốc rạ, rễ lúa bị vùi lấp chưa kịp phân hủy; lượng rơm rạ còn tồn dư trên đồng ruộng...

Chỉ thị Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong giai đoạn...

Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 28/7/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong giai đoạn mới, cụ thể như sau:

Sở Nông nghiệp và PTNT chuyển đổi áp dụng từ Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Kỹ thuật chăm sóc lúa mùa sau cấy

Chi cục Trồng trọt và BVTV xây dựng bể chứa bao gói thuốc BVTV sau sử dụng

Xử lý bệnh vàng lá nghẹt rễ hại lúa mùa

Chỉ thị Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong giai đoạn mới

Chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân

Kịp thời khoanh vùng, cách ly người từ vùng dịch trở về địa phương nhằm phòng, chống dịch, bệnh Covid-19

Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19

Quyết định ban hành quy trình vận hành hồ chứa nước Sum Ngược, xã Văn Vũ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

Công đoàn cơ sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020

Công đoàn CSTV Văn phòng Sở tổ chức khám sức khỏe cho công chức, người lao động

Quyết định ban hành quy trình vận hành hồ chứa nước Tân Minh, xã Thanh Vận, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

Quyết định ban hành quy trình vận hành hồ chứa nước Khuổi Tẩu, thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

Công điện số 03/CĐ-BCH của Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Bắc Kạn về phòng chống thiên tai

Chủ động phòng trừ sâu đục thân 2 chấm trên lúa mùa

Văn bản chỉ đạo, điều hành

Quy định mới về nuôi trồng thủy sản kết hợp trồng lúa

Ngày 11/7/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 62/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa; Theo đó, quy định các điều kiện để Nuôi trồng thủy sản kết hợp...

Văn bản của Sở

Chương trình hành động về nâng cao hiệu quả quản lý tài chính - ngân sách 2020

Thực hiện Quyết định số 345/QĐ-UBND ngày 05/3/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Chương trình hành động về nâng cao hiệu quả quản lý tài chính - ngân sách trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020, Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng Chương trình hành...

Tin chuyên ngành

Xử lý bệnh vàng lá nghẹt rễ hại lúa mùa

Do thời gian gối vụ ngắn, ngay sau khi thu hoạch lúa xuân, bà con nông dân tiến hành làm đất để gieo cấy ngay, không có thời gian ngâm dầm hoặc phơi ải nên thân, gốc rạ, rễ lúa bị vùi lấp chưa kịp phân hủy; lượng rơm rạ còn tồn dư trên đồng ruộng...