Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND tỉnh phê duyệt các ngành hàng, sản phẩm khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ...

Tại Quyết định số 777/QĐ-UBND ngày 17/5/2019, UBND tỉnh đã phê duyệt các ngành hàng, sản phẩm quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và phân cấp phê duyệt hỗ trợ dự án liên kết...

Thông báo công tác trồng trọt và BVTV 7 ngày (Từ 20/5/2019 đến 26/5/2019)

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Thông báo số 21/TB-TT&BVTV ngày 22/5/2019 của Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh Bắc Kạn về công tác trồng trọt và BVTV 7 ngày (Từ 20/5/2019 đến 26/5/2019), cụ thể như sau:

Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công...

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 20/5/2019 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống khống chế bệnh dịch tả lợn châu phi, cụ thể như sau:

Thông báo công tác trồng trọt và BVTV 7 ngày (Từ 13/5/2019 đến 19/5/2019)

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Thông báo số 20/TB-TT&BVTV ngày 15/5/2019 của Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh Bắc Kạn về công tác trồng trọt và BVTV 7 ngày (Từ 13/5/2019 đến 19/5/2019), cụ thể như sau:

Tỉnh Bắc Kạn có 23 xã, phường xuất hiện bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Tính đến chiều ngày 16/5/2019, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã có 23 xã, phường xuất hiện bệnh Dịch tả lợn Châu Phi với tổng số 469 con mắc bệnh, trọng lượng tiêu hủy 29.824, trong đó có 22 xã, phường và 28 thôn hiện đang có dịch với 468 con lợn mắc...

Tin tức - Sự kiện

UBND tỉnh phê duyệt các ngành hàng, sản phẩm khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ...

Tại Quyết định số 777/QĐ-UBND ngày 17/5/2019, UBND tỉnh đã phê duyệt các ngành hàng, sản phẩm quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và phân cấp phê duyệt hỗ trợ dự án liên kết...

Xem tiếp

242772

Sign In