Skip Ribbon Commands
Skip to main content

104093

Tuyển dụng lao động hợp đồng dự án KfW8

Tuyển dụng lao động hợp đồng dự án KfW8

Xin ý kiến góp ý vào hồ sơ đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13, để đảm bảo đúng quy trình tham mưu soạn thảo văn bản quy pháp pháp luật, Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật như sau:

Xin ý kiến đóng góp Đề án hỗ trợ gạo tỉnh Bắc Kạn

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn tại văn bản số 11/UBND-KT ngày 03/01/2018 về việc thực hiện ý kiến kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tại buổi làm việc với tỉnh Bắc Kạn, trong đó giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì,...

Kế hoạch số 409/KH-UBND ngày 31/10/2017 về thực hiện Chương trình "Mở rộng quy...

Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải Kế hoạch số 409/KH-UBND ngày 31/10/2017 về thực hiện Chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả" năm 2018 tỉnh Bắc Kạn.

Sign In