Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo lịch tiếp công dân năm 2023

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn Thông báo lịch tiếp công dân năm 2023 như sau:

Xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định cụ thể và tiêu chí đảm...

Thực hiện Quyết định số 2252/QĐ-UBND ngày 22/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn về việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh, trên cơ sở các quy định liên quan Sở Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng dự thảo Quyết định ban...

Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai nhiệm vụ năm 2023

Sáng ngày 30/12/2022, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị tổng kết sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản, xây dựng nông thôn mới; đánh giá kết quả triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 22/4/2021 của Tỉnh ủy về phát triển nông,...

Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo gieo trồng cây vụ đông năm 2022 đảm bảo kế hoạch

Theo Phương án sản xuất cây trồng vụ Đông năm 2022 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1439/QĐ-UBND ngày 03/8/2022: Tổng diện tích các loại cây trồng vụ Đông là 1.550 ha, tập trung sản xuất các loại cây trồng như ngô (261 ha), khoai tây (88...

Kết quả thực hiện Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn...

Thực hiện văn bản số 2038/TCTL-NN ngày 12/12/2022 của Tổng cục Thủy lợi về việc báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả năm 2022 và văn bản số 8421/UBND-NNTNMT ngày 13/12/2022 của Ủy ban...

Thông báo lịch tiếp công dân năm 2023

Xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định cụ thể và tiêu chí đảm bảo yêu cầu phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai nhiệm vụ năm 2023

Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo gieo trồng cây vụ đông năm 2022 đảm bảo kế hoạch

Kết quả thực hiện Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Chương trình) tỉnh Bắc Kạn năm 2022

Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2023

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn

Năm 2023 ngành nông nghiệp xây dựng CSDL lĩnh vực thuỷ lợi

Tài liệu hướng dẫn hợp tác xã đổi mới tổ chức kinh doanh hiệu quả, cắt giảm chi phí sản xuất kinh doanh

Đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp

Chi cục Trồng trọt, BVTV&QLCL hỗ trợ xã Trần Phú xây dựng NTM

Công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2022 và Kế hoạch trọng tâm năm 2023

Ngành Nông nghiệp tăng cường xây dựng mã số vùng trồng cho cây trồng tại địa phương

Kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng vùng trồng cây ăn quả, cây công nghiệp lâu năm và Dự án Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Sở Nông nghiệp kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi

Văn bản của Sở

Chương trình hành động về nâng cao hiệu quả quản lý tài chính - ngân sách 2020

Thực hiện Quyết định số 345/QĐ-UBND ngày 05/3/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Chương trình hành động về nâng cao hiệu quả quản lý tài chính - ngân sách trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020, Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng Chương trình hành...

Tin chuyên ngành

Kết quả thực hiện Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn...

Thực hiện văn bản số 2038/TCTL-NN ngày 12/12/2022 của Tổng cục Thủy lợi về việc báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả năm 2022 và văn bản số 8421/UBND-NNTNMT ngày 13/12/2022 của Ủy ban...

Công tác đảng

Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai nhiệm vụ năm 2023

Chiều ngày 13/12/2022, Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Hà Sỹ Huân, Bí thư Đảng ủy chủ trì hội nghị, tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp...