Skip Ribbon Commands
Skip to main content

152922

Xin ý kiến góp ý dự thảo hồ sơ xây dựng Nghị quyết thay thế Nghị quyết...

Thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 Thực hiện văn bản số 4485/UBND-THVX ngày 17/8/2018 về việc chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp thứ mười, HĐND tỉnh khóa IX, để đảm bảo nội dung tham mưu cho UBND tỉnh trình Thường...

Thông báo về việc thực hiện thời gian làm việc mùa đông

Thực hiện chế độ làm việc mùa đông. Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Kạn thông báo thời gian làm việc từ ngày 16/10/2018 đến 15/4/2019, cụ thể như sau:

Báo cáo nội dung liên quan đến kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri...

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 4567/UBND-THVX ngày 22/8/2018 về việc báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ chín, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX; Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn báo cáo nội dung...

Tin tức - Sự kiện

Phòng, trừ bệnh thối củ gừng

Theo kết quả kiểm tra ngày 16/8/2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT tại xã Tân Sơn huyện Chợ Mới, hiện nay bệnh thối nhũn củ gừng do vi khuẩn đang gây hại mạnh, tỷ lệ bệnh hại phổ biến 2 - 3% số củ, cục bộ tỷ lệ bệnh hại lên tới 8% số củ, cá biệt có...

Xem tiếp

Sign In