Skip Ribbon Commands
Skip to main content

96446

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình “Mở rộng qui mô vệ sinh và nước sạch...

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình “Mở rộng qui mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” năm 2017

Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông...

Ngày 29/12/2017, tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Kạn, UBND tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho đồng chí Nguyễn Mỹ Hải.

Các hoạt động của chương trình UNREDD+ giai đoạn II tỉnh Bắc Kạn

Bắt đầu từ năm 2012, Thủ tướng Chính phủ nước Việt Nam đã ký Quyết định 799/QĐ-TTg, ngày 27/6/2012 V/v Phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về “Giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, quản lý bền vững...

Xuất hiện bệnh lùn sọc đen hại lúa vụ mùa năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Theo báo cáo của Chi cục Trồng trọt và BVTV Bắc Kạn, bệnh lùn sọc đen xuất hiện rải rác từ giữa tháng 8/2017 tại các huyện, thành phố. Bệnh xuất hiện chủ yếu trên các giống lúa như Thiên Ưu 8, BTE1, Nhị ưu 838, GS9… Theo thống kê nhanh tính đến ngày...

Sign In