Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển vọng từ mô hình trồng gừng trên đất cấy lúa kém hiệu quả tại huyện Na Rỳ

Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất cấy lúa kém hiệu quả, đặc biệt là đất lúa một vụ, đất thiếu điều kiện canh tác lúa sang trồng cây trồng khác nhằm hạn chế rủi ro và đem lại giá trị kinh tế cao hơn trong những năm qua tại huyện Na Rỳ đã đem...

Sở Nông nghiệp và PTNT thả bổ sung cá giống tái tạo và phát triển nguồn lợi...

Sáng 26/9/2020, tại hồ Bản Chang, xã Đức Vân, huyện Ngân Sơn, Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bắc Kạn, UBND huyện Ngân Sơn tổ chức Lễ thả bổ sung cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản năm 2020. Tham dự...

Xin ý kiến dự thảo Nghị quyết Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố,...

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13. Để đảm bảo đúng quy trình tham mưu soạn thảo văn bản quy pháp pháp luật, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn đăng tải nội dung dự thảo như sau:

UBND tỉnh tổ chức Hội thảo xin ý kiến về 05 dự thảo Kế hoạch thực hiện phát...

Chiều 25/9/2020, UBND tỉnh tổ chức hội thảo xin ý kiến 05 Kế hoạch thực hiện Đề án “Cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2035”. Đồng chí Đỗ Thị...

Hội thảo đóng góp ý kiến đối với Kế hoạch phát triển cây dược liệu tỉnh Bắc Kạn

Sáng 25/9/2020, UBND tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đối với Kế hoạch phát triển cây dược liệu tỉnh Bắc Kạn. Dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố và một số...

Triển vọng từ mô hình trồng gừng trên đất cấy lúa kém hiệu quả tại huyện Na Rỳ

Sở Nông nghiệp và PTNT thả bổ sung cá giống tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản năm 2020

Xin ý kiến dự thảo Nghị quyết Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi

UBND tỉnh tổ chức Hội thảo xin ý kiến về 05 dự thảo Kế hoạch thực hiện phát triển kinh tế giai đoạn 2020-2025

Hội thảo đóng góp ý kiến đối với Kế hoạch phát triển cây dược liệu tỉnh Bắc Kạn

Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây ngô vụ đông áp dụng làm đất tối thiểu

Khởi công dự án xây dựng nhà xưởng sơ chế, chế biến, sân phơi nhà kho cho HTX nông nghiệp năm 2019 - 2020

Cung cấp tài liệu tuyên truyền về quản lý chất lượng VTNN, ATTP tháng 9 năm 2020

Chủ động chăm sóc cây trồng ứng phó với mưa bão

Tập huấn hướng dẫn nuôi trồng, xây dựng cộng đồng bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản

UBND tỉnh chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm

Tập huấn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây dong riềng tại xã Yến Dương

Khảo sát chuẩn bị Lễ thả cá bổ sung nguồn thủy sản năm 2020

Triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật năm 2020”

Tập huấn tư vấn kỹ thuật, tổ chức sản xuất cây dược liệu

Văn bản chỉ đạo, điều hành

UBND tỉnh chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm

Để chủ động phòng, chống và hạn chế thiệt hại do dịch bệnh gây ra, góp phần phát triển chăn nuôi, bảo vệ sức khỏe người dân và vệ sinh môi trường. Ngày 14/9/2020, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành văn bản số 5461/UBND-NNTNMT về tăng cường công tác phòng,...

Văn bản của Sở

Chương trình hành động về nâng cao hiệu quả quản lý tài chính - ngân sách 2020

Thực hiện Quyết định số 345/QĐ-UBND ngày 05/3/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Chương trình hành động về nâng cao hiệu quả quản lý tài chính - ngân sách trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020, Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng Chương trình hành...

Tin chuyên ngành

Triển vọng từ mô hình trồng gừng trên đất cấy lúa kém hiệu quả tại huyện Na Rỳ

Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất cấy lúa kém hiệu quả, đặc biệt là đất lúa một vụ, đất thiếu điều kiện canh tác lúa sang trồng cây trồng khác nhằm hạn chế rủi ro và đem lại giá trị kinh tế cao hơn trong những năm qua tại huyện Na Rỳ đã đem...