Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Lễ dâng hương tại khu di tích lịch sử...

Thực hiện Kế hoạch số 05-KH/ĐU ngày 16/2/2023 của Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023; Kế hoạch số 112-KH/ĐU, ngày 11/8/2023 của Đảng ủy Các cơ quan tỉnh Bắc Kạn về triển khai đợt...

Kinh tế tập thể thúc đẩy phát triển nông nghiệp

Nhằm đảm bảo thực hiện có hiệu quả và phát huy tối đa nguồn lực từ các chính sách hỗ trợ nông nghiệp, nông thôn, trọng tâm là hỗ trợ phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo tinh thần Nghị định 98/2018/NĐ-CP...

Ngành Nông nghiệp phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về Chuyển đổi số”

Thực hiện Kế hoạch số 571/KH-UBND ngày 22/8/2023 của UBND tỉnh về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn” năm 2023; Văn bản số 5921/CV-BTC ngày 08/9/2023 của Ban Tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về Chuyển đổi số...

Tình hình thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai 8 tháng đầu năm 2023

Căn cứ Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai; Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn (Cơ quan quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai) tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện công...

Kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách tại huyện Pác Nặm

Ngày 24/8/2023, Ban đại diện HĐQT NHCSXH chi nhánh tỉnh Bắc Kạn do đồng chí Hà Sỹ Huân - Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT làm trưởng đoàn cùng các thành viên tiến hành kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách tại huyện Pác Nặm.

Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Lễ dâng hương tại khu di tích lịch sử Quốc gia Chợ Đồn

Kinh tế tập thể thúc đẩy phát triển nông nghiệp

Ngành Nông nghiệp phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về Chuyển đổi số”

Tình hình thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai 8 tháng đầu năm 2023

Kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách tại huyện Pác Nặm

Ký kết Quy chế phối hợp về phòng ngừa, đấu tranh, xử lý vi phạm pháp luật lĩnh vực nông, lâm nghiệp

Sở Nông nghiệp và PTNT tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước

Chủ động ứng phó mưa lớn, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh (Quyết định quy định phân cấp quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn)

Thông báo danh bạ điện thoại của các phòng và các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Kạn

Mưa lớn kéo dài gây thiệt hại về tài sản và hoa màu tại các địa phương

Chi cục Trồng trọt, BVTV&QLCL chỉ đạo các địa phương phòng chống bệnh lùn sọc đen hại lúa vụ mùa

Đợt mưa, lũ từ ngày 01-03/8/2023 gây thiệt hại trên địa bàn huyện Chợ Mới

Thay đổi mức thu một số khoản phí, lệ phí các thủ tục hành chính

Khảo sát xây dựng mô hình chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp

Văn bản của Sở

Chương trình hành động về nâng cao hiệu quả quản lý tài chính - ngân sách 2020

Thực hiện Quyết định số 345/QĐ-UBND ngày 05/3/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Chương trình hành động về nâng cao hiệu quả quản lý tài chính - ngân sách trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020, Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng Chương trình hành...

Tin chuyên ngành

Tình hình thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai 8 tháng đầu năm 2023

Căn cứ Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai; Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn (Cơ quan quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai) tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện công...