Skip Ribbon Commands
Skip to main content

162847

Xin ý kiến cho dự thảo hồ sơ xây dựng Nghị quyết thay thế Nghị quyết...

Thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 Thực hiện Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND ngày 03/4/2015 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về việc quy định mức hỗ trợ xây dựng hạ tầng nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng...

Xin ý kiến góp ý dự thảo hồ sơ xây dựng Nghị quyết thay thế Nghị quyết...

Thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 Thực hiện văn bản số 4485/UBND-THVX ngày 17/8/2018 về việc chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp thứ mười, HĐND tỉnh khóa IX, để đảm bảo nội dung tham mưu cho UBND tỉnh trình Thường...

Tin tức - Sự kiện

Phòng, trừ bệnh thối củ gừng

Theo kết quả kiểm tra ngày 16/8/2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT tại xã Tân Sơn huyện Chợ Mới, hiện nay bệnh thối nhũn củ gừng do vi khuẩn đang gây hại mạnh, tỷ lệ bệnh hại phổ biến 2 - 3% số củ, cục bộ tỷ lệ bệnh hại lên tới 8% số củ, cá biệt có...

Xem tiếp

Sign In