Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo công tác trồng trọt và BVTV 7 ngày (Từ 14/10/2019 đến 20/10/2019)

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Thông báo số 42/TB-TT&BVTV ngày 16/10/2019 của Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh Bắc Kạn về công tác trồng trọt và BVTV 7 ngày (Từ 14/10/2019 đến 20/10/2019), cụ thể như sau:

Bệnh U nang bã đậu trong ruột cá chép

Bệnh u nang bã đậu ở ruột cá chép do bào tử sợi gây ra, làm cho cá chậm lớn, tiêu tốn thức ăn, giảm giá thương phẩm và gây chết. Kết quả nghiên cứu của Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2017 cho thấy, ở Hải Dương, tỷ lệ ao nuôi cá chép bị bệnh u...

Quy định mới về tổ hợp tác

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 77/2019/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động và chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 25/11/2019 và thay thế Nghị định 151/2007/NĐ-CP.

Toàn tỉnh đã thu hoạch được 85% diện tích lúa mùa sớm

Hiện nay bà con nông dân các địa phương trong tỉnh đang khẩn trương thu hoạch lúa mùa sớm để tiếp tục triển khai sản xuất vụ đông theo đúng khung thời vụ.

Thông báo công tác trồng trọt và BVTV 7 ngày (Từ 07/10/2019 đến 13/10/2019)

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Thông báo số 41/TB-TT&BVTV ngày 09/10/2019 của Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh Bắc Kạn về công tác trồng trọt và BVTV 7 ngày (Từ 07/10/2019 đến 13/10/2019), cụ thể như sau:

348818

Sign In