Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổ chức Tuần lễ giới thiệu sản phẩm nông sản sạch Bắc Kạn tại Hà Nội

Theo kế hoạch Tuần lễ giới thiệu Hồng không hạt và các sản phẩm nông sản sạch của tỉnh tại thủ đô Hà Nội, dự kiến sẽ được tổ chức trong vòng 1 tuần. Thời gian từ ngày 20 - 26/9/2019 tại Siêu thị Big C, Thăng Long, Hà Nội.

Xin ý kiến góp ý dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật (Dự thảo tờ trình ban hành...

Thực hiện Văn bản số 3195/UBND-KTTCKT ngày 13/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc triển khai thực hiện Thông tư của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình MTGQ xây dựng nông thôn mới giai đoạn...

Quy định mới về nuôi trồng thủy sản kết hợp trồng lúa

Ngày 11/7/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 62/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa; Theo đó, quy định các điều kiện để Nuôi trồng thủy sản kết hợp...

Xã Vũ Muộn xây dựng mô hình trồng chanh leo

Năm 2019, Hợp tác xã Tiến Thành ở thôn Nà Kén, xã Vũ Muộn, huyện Bạch Thông đã phối hợp với Công ty Cổ phần NaFoods Tây Bắc (Mộc Châu, Sơn La) triển khai cho người dân tại các thôn Nà Kén, Tân Lập, Nà Khoang trồng hơn 4ha chanh leo trên địa bàn.

Cấm kinh doanh, buôn bán và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có chứa hoạt chất...

Thực hiện Quyết định số 3435/QĐ-BNN-BVTV ngày 28/8/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Acephate, Diazinon, Malathion, Zinc phosphide ra khỏi Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt...

Tin tức - Sự kiện

Tổ chức Tuần lễ giới thiệu sản phẩm nông sản sạch Bắc Kạn tại Hà Nội

Theo kế hoạch Tuần lễ giới thiệu Hồng không hạt và các sản phẩm nông sản sạch của tỉnh tại thủ đô Hà Nội, dự kiến sẽ được tổ chức trong vòng 1 tuần. Thời gian từ ngày 20 - 26/9/2019 tại Siêu thị Big C, Thăng Long, Hà Nội.

Xem tiếp

327070

Sign In