Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bệnh Viêm da nổi cục trâu bò xảy ra tại 14 xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh

Bệnh Viêm da nổi cục trâu bò xảy ra tại 14 xã, thị trấn của huyện Ngân Sơn, Na Rì, Chợ Đồn, Bạch Thông và Chợ Mới, trong đó 02 xã xảy ra và công bố dịch từ năm 2020 gồm xã Thuần Mang, xã Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn.

Sở Nông nghiệp và PTNT đề ra giải pháp thực hiện công tác cải cách hành chính...

Những năm qua, xác định tầm quan trọng của công tác CCHC, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành nhiều chủ trương, giải pháp để lãnh đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ này và đạt được những kết quả tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu...

Loại bỏ thuốc BVTV chứa hoạt chất Glyphosate ra khỏi Danh mục thuốc BVTV được...

Ngày 01/4/2021, Cục Bảo vệ thực vật ban hành Văn bản số 612/BVTV-QLT về việc thực hiện loại bỏ thuốc BVTV chứa hoạt chất Glyphosate theo Thông tư số 10/2020/TT-BNNPTNT ngày 09/9/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực...

Bản tin Khuyến nông số 01/2021

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Bản tin Khuyến nông số 01/2021 như sau:

Tài liệu tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu...

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải tài liệu Hỏi - Đáp về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, cụ thể như sau:

Bệnh Viêm da nổi cục trâu bò xảy ra tại 14 xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh

Sở Nông nghiệp và PTNT đề ra giải pháp thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC)

Loại bỏ thuốc BVTV chứa hoạt chất Glyphosate ra khỏi Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam

Bản tin Khuyến nông số 01/2021

Tài liệu tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững

Sở Nông nghiệp và PTNT công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý

Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện nghi thức chào cờ và hát Quốc ca đầu tuần

Chỉ thị Về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thuỷ lợi trong mùa mưa, lũ năm 2021

Nữ công chức, người lao động Sở Nông nghiệp và PTNT hưởng ứng Tuần lễ áo dài

Sở Nông nghiệp và PTNT sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế theo Nghị định của Chính phủ

Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử Đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026

Công đoàn cơ sở Nông nghiệp tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên

Tăng cường chỉ đạo phòng trừ bệnh thán thư gây hại cây hồng không hạt

Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Văn bản chỉ đạo, điều hành

UBND tỉnh chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm

Để chủ động phòng, chống và hạn chế thiệt hại do dịch bệnh gây ra, góp phần phát triển chăn nuôi, bảo vệ sức khỏe người dân và vệ sinh môi trường. Ngày 14/9/2020, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành văn bản số 5461/UBND-NNTNMT về tăng cường công tác phòng,...

Văn bản của Sở

Chương trình hành động về nâng cao hiệu quả quản lý tài chính - ngân sách 2020

Thực hiện Quyết định số 345/QĐ-UBND ngày 05/3/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Chương trình hành động về nâng cao hiệu quả quản lý tài chính - ngân sách trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020, Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng Chương trình hành...

Tin chuyên ngành

Loại bỏ thuốc BVTV chứa hoạt chất Glyphosate ra khỏi Danh mục thuốc BVTV được...

Ngày 01/4/2021, Cục Bảo vệ thực vật ban hành Văn bản số 612/BVTV-QLT về việc thực hiện loại bỏ thuốc BVTV chứa hoạt chất Glyphosate theo Thông tư số 10/2020/TT-BNNPTNT ngày 09/9/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực...