Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp, cụ thể như sau:

Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tổ chức kiểm tra cơ sơ sản...

Vừa qua, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Bắc Kạn chủ trì phối hợp với Phòng Nông nghiệp & PTNT các huyện, Phòng Kinh tế thành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm sản và thủy sản...

Công tác vệ sinh môi trường trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản

Chăn nuôi là một ngành đặc biệt quan trọng, nó cung cấp cho con người nguồn thực phẩm đáp ứng nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống hàng ngày. Do vậy, để chăn nuôi phát triển vững thì công tác vệ sinh môi trường trong chăn nuôi phải được thực hiện tốt...

Phổ biến các Luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 8 và tăng...

Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải Công văn số 85/SNN-VP ngày 17/01/2020 về việc phổ biến các Luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 8 và tăng cường phổ biến pháp luật dịp Tết Canh Tý 2020 , cụ thể như sau:

Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính năm 2020

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; và Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13/6/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết...

Tin tức - Sự kiện

Công tác vệ sinh môi trường trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản

Chăn nuôi là một ngành đặc biệt quan trọng, nó cung cấp cho con người nguồn thực phẩm đáp ứng nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống hàng ngày. Do vậy, để chăn nuôi phát triển vững thì công tác vệ sinh môi trường trong chăn nuôi phải được thực hiện tốt...

Xem tiếp

Tin chuyên ngành

Phương án quản lý sinh vật gây hại trên một số cây trồng chính vụ xuân năm 2020

Để chủ động quản lý sinh vật gây hại (SVGH), bảo vệ an toàn cho sản xuất, đảm bảo năng suất, sản lượng, nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp, góp phần hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch sản xuất nông nghiệp vụ xuân 2020, Sở Nông nghiệp và PTNT đăng...

Xem tiếp

423474

Sign In