Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đại hội Chi đoàn Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2022 - 2024

Ngày 12/5/2022, Chi đoàn Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn tổ chức Đại hội Chi đoàn, nhiệm kỳ 2022 - 2024. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hà Kim Oanh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT; đồng chí Nông Thị Thư - Ủy viên Ban...

Bắc Kạn ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể

Ngày 27 tháng 4 năm 2022, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa; nâng cao năng lực cho khu vực kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực nông...

Chuyển đổi số ngành Nông nghiệp và PTNT nhằm tạo sự thay đổi từ nhận thức, hành động về chuyển đổi số của cơ quan, đơn vị thuộc ngành và các tổ chức, cá nhân tham gia chuỗi giá trị nông nghiệp. Đồng thời định hướng, phương án, lộ trình triển khai...

Bắc Kạn chuẩn bị tổ chức sự kiện Xúc tiến tiêu thụ Bí xanh thơm và sản phẩm...

Nhằm tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu và kết nối tiêu thụ sản phẩm Bí xanh thơm và các sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và các sản phẩm nông sản đặc trưng, có thế mạnh của tỉnh Bắc Kạn gắn với việc giới thiệu các tiềm năng...

Tỉnh Bắc Kạn triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm...

Chiều 04/5, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022. Dự Hội nghị có lãnh đạo các Sở, ban ngành, thành viên Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự, phong chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy và cứu nạn cứu...

Đại hội Chi đoàn Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2022 - 2024

Bắc Kạn ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể

Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp

Bắc Kạn chuẩn bị tổ chức sự kiện Xúc tiến tiêu thụ Bí xanh thơm và sản phẩm OCOP năm 2022

Tỉnh Bắc Kạn triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022

Xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 2807/2009/QĐ-UBND ngày 16/9/2009 của UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành quy định về loài cây mục đích và biện pháp cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Quy chế văn hóa công sở của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn

Kế hoạch tuyên truyền lĩnh vực nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới

Tập huấn nâng cao năng lực cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai năm 2022

Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn các địa phương khắc phục ảnh hưởng do mưa lũ trên cây trồng

Phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Kạn năm 2022

Chủ động ứng phó với mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn năm 2022

Sở Nông nghiệp và PTNT tập trung thực hiện nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC)

Kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế và giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính

Văn bản của Sở

Chương trình hành động về nâng cao hiệu quả quản lý tài chính - ngân sách 2020

Thực hiện Quyết định số 345/QĐ-UBND ngày 05/3/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Chương trình hành động về nâng cao hiệu quả quản lý tài chính - ngân sách trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020, Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng Chương trình hành...

Tin chuyên ngành

Phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Kạn năm 2022

Để chủ động trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, góp phần ổn định xã hội và thực hiện thành công nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của tỉnh. Với phương châm...